Рейтинг надійності банківських вкладів

Рейтинг надійності банківських вкладів - один з найбільш затребуваних індикаторів фінансового стану банку як для фізичних, так і юридичних осіб, які розміщують свої заощадження на депозитних рахунках банку і хочуть надалі мати можливість відстежувати його надійність.
 
Доцільність наявності рейтингу надійності банківських вкладів
Наявність Рейтингу надійності банківських вкладів дозволяє банку виділити себе серед інших банківських установ, при цьому, не розкриваючи громадськості конфіденційної інформації, створити позитивний імідж на ринку, а також продемонструвати потенційним та існуючим клієнтам свою відкритість і лояльність.
 
Процедура рейтингування
Рейтинг надійності банківських вкладів визначається відповідно до Процедури рейтингування та Методики визначення рейтингу надійності банківських вкладів, розроблених IBI-Rating, за Рейтинговою шкалою надійності банківських вкладів. Аналітична група, керуючись зазначеними вище документами, проводить повномасштабне дослідження якісних і кількісних показників діяльності банківської установи, за результатами чого готується Рейтинговий звіт і визначаються ключові фактори, що впливають на рівень Рейтингу надійності банківських вкладів.
 
Рейтинговий продукт
Рейтинговий звіт - це основний документ, який надається на розгляд членам Рейтингового комітету (колегіальний орган) для прийняття рішення про визначення рейтингу надійності банківських вкладів. Надалі Рейтинговий звіт, а також Рішення рейтингового комітету передаються банку. Крім цього, банку надається Сертифікат з рівнем рейтингу надійності банківських вкладів та Інформаційний логотип, які банк може використовувати в маркетингових цілях - для розміщення на сайті банку, інформаційних порталах, у презентаційних матеріалах, а також в операційних відділеннях банку.
 
Підтримка рейтингу
З метою забезпечення актуальності Рейтингу надійності банківських вкладів, IBI-Rating з наступного дня після його визначення починає процедуру моніторингу діяльності банку, періодично оновлюючи результати присвоєного раніше рейтингу. Плановий перегляд рейтингу відбувається раз на квартал. Така процедура моніторингу дозволяє користувачам рейтингу надійності банківських вкладів залишатися обізнаними щодо рівня надійності банківської установи.
 
Інформаційний супровід
Протягом усього періоду моніторингу Рейтингу надійності банківських вкладів IBI-Rating здійснює інформаційний супровід рейтингу, що сприяє створенню і підтримці ділової репутації банку і дозволяє підтримувати комунікацію з вкладниками.