Рейтинг корпоративного управління

Рейтинг корпоративного управління - оцінка IBI-Rating існуючої системи корпоративного управління компанії з точки зору її відповідності загальноприйнятим принципам, які лежать в основі ефективного корпоративного управління.
 
Доцільність наявності кредитного рейтингу
Наявність Рейтингу корпоративного управління дозволяє його Замовнику надати керівництву, власнику та іншим зацікавленим особам незалежну думку про стан корпоративного управління та рекомендації щодо його поліпшення.
 
Процедура
Рейтинг корпоративного управління визначається відповідно до Процедури рейтингування та Методики визначення рейтингу корпоративного управління, розроблених IBI-Rating, за Рейтинговою шкалою корпоративного управління. Аналітична група, керуючись зазначеними вище документами, проводить повномасштабне дослідження окремих складових системи управління, до яких віднесено: структура власності, права власників та інших зацікавлених осіб, механізми управління і контролю, рівень розкриття інформації, аудит та ін., за результатами якого готується Рейтинговий звіт і визначаються ключові фактори, що впливають на рівень Рейтингу корпоративного управління.
 
Рейтинговий продукт
Рейтинговий звіт - це основний документ, який надається на розгляд членам Рейтингового комітету (колегіальний орган) для прийняття рішення про визначення Рейтингу корпоративного управління. Надалі Рейтинговий звіт, а також Рішення рейтингового комітету передаються Замовнику.
 
Підтримка рейтингу
З метою забезпечення актуальності Рейтингу корпоративного управління, IBI-Rating з наступного дня після його визначення починає процедуру моніторингу діяльності Замовника, періодично оновлюючи результати присвоєного раніше рейтингу. Плановий перегляд рейтингу відбувається раз на рік. Така процедура моніторингу дозволяє керівництву, власнику та іншим зацікавленим особам контролювати якість корпоративного управління.