Рейтинг інвестиційної привабливості

Рейтинг інвестиційної привабливості є важливим орієнтиром для інвесторів, ділових партнері, на підставі якого вони можуть отримати відомості щодо ступеня інвестиційної привабливості, надійності міста, регіону або бізнес-проекту і прийняти рішення про доцільність капіталовкладення або подальшого продовження відносин.
 
IBI-Rating визначає наступні Рейтинги інвестиційної привабливості:
  • Рейтинг інвестиційної привабливості міста;
  • Рейтинг інвестиційної привабливості області, регіону;
  • Рейтинг інвестиційної привабливості будівельного проекту;
  • Рейтинг інвестиційної привабливості бізнес-проекту.
Доцільність наявності рейтингу інвестиційної привабливості
Замовникам Рейтинг інвестиційної привабливості дозволяє виділити собі серед інших учасників, продемонструвати рівень бізнес-культури, підвищити привабливість міста, регіону або бізнес-проекту, провести передінвестиційну підготовку, а також викласти інформацію в прийнятному для сприйняття вигляді.

Рейтингова процедура
Рейтинг інвестиційної привабливості визначається відповідно до Процедури рейтингування і Методик, розроблених IBI-Rating. Аналітична група, керуючись зазначеними вище документами, проводить повномасштабне дослідження якісних і кількісних показників діяльності міста, регіону, характеристики окремого бізнес-проекту, за результатами чого готується Рейтинговий звіт і визначаються ключові фактори, що впливають на рівень Рейтингу інвестиційної привабливості.
 
Рейтинговий продукт
Рейтинговий звіт - це основний документ, який надається на розгляд членам Рейтингового комітету (колегіальний орган) для прийняття рішення про визначення Рейтингу інвестиційної привабливості. Надалі Рейтинговий звіт, а також Рішення рейтингового комітету передаються Замовнику. Крім цього, Замовнику надається Сертифікат з рівнем рейтингу інвестиційної привабливості та Інформаційний логотип, які Замовник може використовувати в маркетингових цілях - для розміщення на сайті Замовника, інформаційних порталах, а також у презентаційних матеріалах.
 
Підтримка рейтингу
З метою забезпечення актуальності Рейтингу інвестиційної привабливості, IBI-Rating з наступного дня після його визначення починає процедуру моніторингу діяльності Замовника, періодично оновлюючи результати присвоєного раніше рейтингу. Плановий перегляд рейтингу відбувається раз на квартал (для бізнес-проектів) або раз на півріччя (для міст і регіонів). Така процедура моніторингу дозволяє користувачам рейтингу інвестиційної привабливості залишатися обізнаними щодо стану справ у Замовника рейтингу
 
Інформаційний супровід
Протягом усього періоду моніторингу Рейтингу інвестиційної привабливості IBI-Rating здійснює інформаційний супровід рейтингу, що сприяє створенню і підтримці ділової репутації Замовника і дозволяє підтримувати комунікацію з інвесторами.