Кредитно-рейтингова експертиза

Кредитно-рейтингова експертиза – інформаційно-аналітичний продукт рейтингового агентства IBI-Rating, який допоможе врахувати ризики за господарськими та іншими операціями кредитного характеру з потенційними та існуючими контрагентами. Перевагами послуги є індивідуальна оцінка контрагента в реальному часі, наявність достовірних даних та актуальної інформації по рівню кредитоспроможності суб’єкта, що визначається комплексом аналітичних заходів.

Доцільність наявності кредитно-рейтингової експертизи


Проводиться з метою надання незалежної оцінки кредитоспроможності компанії, яка може бути використана ним при укладанні угод, страхуванні пов’язаних ризиків, залучення поручителів та гарантів тощо.

Кредитно-рейтингова експертиза дозволяє замовнику:

• мінімізувати потенційні витрати;

• збільшити обсяги продажів;

• зменшити розмір передплат за товари;

• подовжити строки товарного кредиту;
 
• зменшити витрати по страхуванню експортно-імпортних угод завдяки підтвердженому рівню кредитоспроможності.

Процедура

Аналітична група проводить повномасштабне дослідження, яке складається з юридичної та фінансової експертизи, в тому числі включає інформацію щодо складу та структури акціонерів/учасників, кінцевих бенефіціарів, перевірку на наявність ознак фіктивності та повну оцінку фінансового стану.

Рейтинговий продукт

Звіт про проведення кредитно-рейтингової експертизи - це основний документ, який надається у вигляді офіційно завіреного експертного звіту агентства та включає: всі або окремі блоки про об’єкт оцінки, а також рекомендований розмір встановлених лімітів на проведення операцій кредитного характеру з суб’єктом дослідження.

Інформаційно-аналітична підтримка

IBI-Rating
на базі підписаних угод підтримує актуальну інформацію по платоспроможності компанії, замовнику надаються поновлені звіти по кредитно-рейтинговій експертизі, а також персональний доступ до інших матеріалів (ринкові дослідження, періодично оновлювані ризик-профілі галузей).