Рейтинг фінансової стійкості страхової компанії

Рейтинг фінансової стійкості страхової компанії - інструмент, за допомогою якого клієнти можуть оцінити стабільність, надійність страхової компанії та прийняти рішення щодо доцільності співпраці з тією чи іншою страховою компанією. Такий рейтинг є одним з основних інструментів, який використовується в ході проведення тендерного відбору страхової компанії на надання послуг страхування.
 
Наявність Рейтингу фінансової стійкості дозволяє страховику виділити себе серед інших страхових компаній, при цьому, не розкриваючи громадськості конфіденційної інформації, створити позитивний імідж на ринку, а також продемонструвати потенційним та існуючим клієнтам свою відкритість і лояльність.
 
Процедура рейтингування
Рейтинг фінансової стійкості страхової компанії визначається відповідно до Процедури рейтингування та Методики визначення рейтингу фінансової стійкості, розробленої IBI-Rating. Аналітична група, керуючись зазначеними вище документами, проводить повномасштабне дослідження якісних і кількісних показників діяльності страхової компанії, за результатами чого готується Рейтинговий звіт і визначаються ключові фактори, що впливають на рівень Рейтингу фінансової стійкості страхової компанії.
 
Рейтинговий продукт
Рейтинговий звіт - це основний документ, який надається на розгляд членам Рейтингового комітету (колегіальний орган) для прийняття рішення про визначення Рейтингу фінансової стійкості страхової компанії. Надалі Рейтинговий звіт, а також Рішення рейтингового комітету передаються страховій компанії. Крім цього, страховій компанії надається Сертифікат з рівнем рейтингу фінансової стійкості та Інформаційний логотип, які страхова компанія може використовувати в маркетингових цілях - для розміщення на сайті страховика, інформаційних порталах, у презентаційних матеріалах, а також у точках продажу страхових полісів.
 
Підтримка рейтингу
З метою забезпечення актуальності Рейтингу фінансової стійкості страхової компанії, IBI-Rating з наступного дня після його визначення починає процедуру моніторингу діяльності страхової компанії, періодично оновлюючи результати присвоєного раніше рейтингу. Плановий перегляд рейтингу відбувається раз на квартал. Така процедура моніторингу дозволяє користувачам рейтингу фінансової стійкості страхової компанії залишатися обізнаними щодо рівня фінансової стійкості страхової компанії.
 
Інформаційний супровід
Протягом усього періоду моніторингу Рейтингу фінансової стійкості IBI-Rating здійснює інформаційний супровід рейтингу, що сприяє створенню і підтримці ділової репутації страхової компанії і дозволяє підтримувати комунікацію з партнерами та клієнтами.