Кредитні рейтинги

Кредитний рейтинг позичальника - думка рейтингового агентства щодо кредитоспроможності суб'єкта господарювання, міста, регіону або країни. Кредитні рейтинги розраховуються на основі попередньої та поточної фінансової історії вказаних вище учасників ринку, а також на основі оцінок розміру їхньої власності та взятих на себе фінансових зобов'язань (боргів). Основне призначення кредитного рейтингу позичальника - дати потенційним кредиторам/інвесторам уявлення про ймовірність своєчасної виплати взятих фінансових зобов'язань позичальником.
 
Кредитний рейтинг боргового інструменту - думка рейтингового агентства щодо кредитоспроможності емітента боргового зобов'язання (акції, облігації суб'єктів господарювання, облігації місцевих запозичень, іпотечні сертифікати, сертифікати фондів операцій з нерухомістю, іпотечні облігації, інвестиційні сертифікати) по окремо взятим борговим зобов'язанням. Основне призначення кредитного рейтингу боргового інструменту - дати потенційним інвесторам уявлення про можливість та готовність емітента вчасно і в повному обсязі обслуговувати окремо взятий борговий інструмент.
 
Наявність Кредитного рейтингу позичальника/боргового інструменту, крім обов'язкового виконання норм законодавства, дозволить позичальнику/емітенту надати ринку незалежний орієнтир його фінансової спроможності, при цьому не розкриваючи громадськості конфіденційної інформації, розширити коло інвесторів, ділових партнерів, а також продемонструвати рівень корпоративної культури, створити і підтримувати імідж надійного позичальника.
 
Процедура рейтингування
Кредитний рейтинг позичальника/боргового зобов'язання визначається відповідно до Процедури рейтингування і Методик, розроблених IBI-Rating, за Національною рейтинговою шкалою, затвердженою постановою КМУ від 26.04.2007 р. №665. Аналітична група, керуючись зазначеними вище документами, проводить повномасштабне дослідження якісних і кількісних показників діяльності позичальника/емітента, за результатами чого готується Рейтинговий звіт, і визначаються ключові фактори, що впливають на рівень кредитного рейтингу позичальника/боргового інструменту.
 
Рейтинговий звіт - це основний документ, який надається на розгляд членам Рейтингового комітету (колегіальний орган) для прийняття рішення про визначення кредитного рейтингу позичальника/боргового інструменту. Надалі Рейтинговий звіт, а також Рішення рейтингового комітету, передаються позичальнику/емітенту і використовуються ним, як у регуляторних цілях, так і як інструмент комунікації з інвесторами і діловими партнерами.
 
Підтримка рейтингу
З метою забезпечення актуальності Кредитного рейтингу, IBI-Rating з наступного дня після його визначення починає процедуру моніторингу діяльності позичальника/емітента, періодично оновлюючи результати присвоєного раніше рейтингу. Плановий перегляд рейтингу відбувається раз на квартал або раз на півріччя. Така процедура моніторингу дозволяє користувачам кредитного рейтингу залишатися обізнаними щодо фінансового стану позичальника/емітента.
 
Інформаційний супровід
Протягом усього періоду моніторингу Кредитного рейтингу IBI-Rating здійснює його інформаційний супровід, що сприяє створенню і підтримці ділової репутації позичальника/емітента і дозволяє підтримувати комунікацію з фінансовим ринком.