Аналітика та дослідження

Паспорт галузі, сектора, сегмента економіки
Паспорт готується за результатами проведеного IBI-Rating дослідження галузі або сегменту економіки, яке включає аналіз розвитку галузі, особливості законодавчого регулювання, динаміку експорту, імпорту та внутрішнього виробництва, споживання і збуту, а також конкурентне середовище, ризики і перспективи розвитку на середньостроковий період.
 
Паспорт галузі є затребуваним документом для фінансових установ, які вже проводять корпоративне та роздрібне кредитування та/або планують здійснювати таке кредитування у нових сегментах економіки, а також дає можливість Замовнику послуги отримати повноцінну картину розвитку та перспектив обраної сфери.
 
Аналіз галузевих ризиків
У рамках послуги, IBI-Rating проводить оцінку галузей з точки зору ризиків і перспектив розвитку. За результатами аналізу Замовнику передається аналітичний документ, що дозволяє порівняти різні галузі за рівнем ризиків і може використовуватися ним для прийняття рішення про інвестування в ту чи іншу галузь з певним рівнем ризику, а також оцінити перспективи співпраці з існуючими та потенційними підприємствами галузі.
 
Оцінка якості кредитних портфелів банків
Оцінка IBI-Rating кредитного портфеля являє собою систематичне вивчення і спостереження за кредитною діяльністю фінансової установи, що дозволяють оцінити склад і якість кредитів у динаміці, в порівнянні зі середньобанківськими показниками. Оцінка проводиться на підставі Методології якості кредитного портфеля, розробленої IBI-Rating, при створенні якої враховувався практичний досвід банків, колекторських компаній, а також міжнародний досвід, адаптований під особливості українського ринку.
 
Оцінка кредитної діяльності, отримана на базі проведеного аналізу, є підставою для прийняття стратегічних рішень в частині перспектив розвитку фінансової установи, а також дозволить йому отримати орієнтири умов угод, що стосуються продажу портфеля проблемної заборгованості або передачі його на агентське обслуговування колекторської компанії.
 
Консультаційні послуги
IBI-Rating надає консультаційні послуги щодо вдосконалення та оптимізації системи управління ризиками банкам, страховим та лізинговим компаніям, компаніям з управління активами, недержавним пенсійним фондам, підприємствам та іншим учасникам фінансового ринку. У процесі співробітництва надається допомога в реалізації завдань з управління ризиками, запланованих клієнтом, а також може проводитися повний аналіз його бізнес-процесів з метою виявлення існуючих проблем та формування комплексу заходів для їх подолання.
 
IBI-Rating також надає послуги з проведення аналізу контрагентів, потенційних позичальників, дебіторів та ін. У рамках цієї послуги проводиться поглиблений аналіз кредитоспроможності підприємства, а вихідна інформація надається у формі, відповідній внутрішнім нормативним документам Замовника. Використання цієї послуги дозволить суттєво скоротити поточні витрати при збереженні можливості швидкого прийняття рішення про доцільність проведення конкретних операцій.