Друк

Рейтингове агентство IBI-Rating підготувало огляд ринку виробництва та дистрибуції лікарських засобів в Україні

17.02.2016
Основні тенденції за 9 місяців 2015 року

- зменшення обсягу виробництва лікарських препаратів на 7,9% до 32,4 тис. т;
- скорочення імпорту фармпрепаратів на 49,2% до 933,2 млн. дол. США;
- скорочення експорту фармпрепаратів на 39,1% до 115,7 млн. дол. США;
- збільшення оптового товарообороту фармпрепаратів та основних фармпродуктів на 7,3% до 46 млрд. грн.;
- зменшення частки українських фармпрепаратів у структурі оптових продажів на 5,8 в. п. до 28,3%;
- зростання відношення обсягу запасів фармпрепаратів до обсягу їх реалізації на підприємствах оптової торгівлі до ¼;
- збільшення аптечних продажів фармпрепаратів на 23,4% в гривневому еквіваленті на фоні скорочення в натуральному вимірі на 14,5%;
- зменшення заборгованості виробників фармпрепаратів перед українськими банками на 3,4% до 2 113 млн. грн.

Періодом порівняння є 9 місяців 2014 року.

Ключові фактори, що зумовили тенденції

На думку Рейтингового Агентства IBI-Rating підвищення показників товарообороту фармпрепаратів у грошовому вимірі зумовлено інфляційною складовою, тоді як обсяг продажу в натуральному вираженні має тенденцію до зниження.

Зменшення внутрішнього попиту на ліки спричинено зниженням рівня платоспроможності населення, тоді як скорочення надходжень від експорту української фармпродукції зумовлено в першу чергу девальвацією національних валют та зниженням платоспроможності населення країн-імпортерів, що є членами СНД, частка яких у структурі експорту в доларовому еквіваленті за підсумками 9 місяців 2015 року склала 82,4%.

Виробництво


За даними Державної служби статистики України, протягом 2012-2013 рр. обсяги виробництва лікарських препаратів, що містять алкалоїди, антибіотики та гормони, зростали, тоді як за підсумками 2014 року зафіксовано скорочення, яке прискорилося у 3 кварталі 2015 року.

За 9 місяців 2015 року в Україні вироблено 32,4 тис. т лікарських препаратів, що на 7,9% менше, ніж за аналогічний період 2014 року, коли було виготовлено на 0,6% більше, ніж за 3 квартали 2013 року. Разом з тим, річний обсяг виробництва лікарських препаратів у 2014 році був меншим, ніж у 2013 році, що вказує на зниження обсягів виробництва у 4 кварталі 2014 року відносно 4 кварталу 2013 року (Рисунок 1).
Обсяги виробництва лікарських препаратів, що містять алкалоїди, антибіотики та гормони, тис. т. Джерело: Державна служба статистики України, обробка ІBI-Rating
Упродовж періоду, що підлягав дослідженню, структура виробництва лікарських препаратів відзначалася відносною стабільністю. У складі лікарських препаратів, вироблених за січень-вересень 2015 року, частка тих, що містять алкалоїди або їх похідні і не містять гормони чи антибіотики склала 96,9%, препаратів, що містять пеніцилін та інші антибіотики – 2,8%, решта – препарати, до складу яких входять гормони та не входять антибіотики.

Товарооборот та запаси


За 3 квартали 2015 року обсяг оптового товарообороту фармпрепаратів та основних фармпродуктів зріс, порівняно з відповідним періодом 2014 року, на 7,3% та склав 46 млрд. грн., а частка продажу іншим оптовим підприємствам зменшилася на 6,5 в. п. до 58,4%, у зв’язку з чим обсяг оптових продажів неоптовим покупцям зріс на 4 млрд. грн (+27,1%). При цьому, упродовж 9 місяців 2015 року відбулося скорочення обсягу реалізації українських фармпрепаратів у порівнянні з аналогічним періодом 2014 року на 1,6 млрд. грн., у результаті чого частка українських препаратів у структурі оптових продажів зменшилася на 5,8 в. п. до 28,3% (Рисунок 2).
Обсяг та структура оптових продажів фармпрепаратів та основних фармпродуктів Джерело: Державна служба статистики України, обробка ІBI-Rating
За підсумками трьох кварталів 2015 року обсяг продажу фармпрепаратів та основних фармпродуктів підприємствам оптової торгівлі скоротився в порівнянні з аналогічним періодом попереднього року на 0,9 млрд. грн (-3,4%), у той час, як вартість запасів на підприємствах відповідної категорії збільшилася на 1,8 млрд. грн. (+18,3%), що зумовило зростання обсягу товаризації їх грошових коштів на відповідну суму. Унаслідок перевищення темпів придбання товарів над темпами їх реалізації, відношення обсягу запасів фармпрепаратів та основних фармпродуктів на складах підприємств оптової торгівлі до обсягу оптового товарообороту зросло за відповідний період на 0,2 п. до 0,25 (Рисунок 3).
Обсяг запасів фармацевтичної продукції та препаратів на складах підприємств оптової торгівлі Джерело: Державна служба статистики України, обробка ІBI-Rating
IBI-Rating зазначає, що зростання показників оптового товарообороту фармпрепаратів та основних фармпродуктів у грошовому вимірі зумовлено зростанням цін унаслідок девальвації гривні, тоді як обсяг продажу в натуральному вираженні має тенденцію до зниження. Відповідна тенденція має місце і на ринку роздрібної торгівлі зазначеною категорією товарів. Так, за підсумками 9 місяців 2015 року обсяг аптечних продажів в натуральному вимірі скоротився в порівнянні з аналогічним періодом 2014 року на 14,5% та склав 1,2 млрд. упаковок, тоді як зниження показнику за січень-вересень 2014 року відносно відповідного періоду 2013 року дорівнювало 8%, що вказує на прискорення темпів фактичного скорочення обсягів продажу (Рисунок 4).
Обсяг аптечних продажів у грошовому та натуральному вимірах Джерело: сайт apteka.ua, обробка ІBI-Rating
На думку IBI-Rating, вищезазначені зміни відбулися в січні-вересні 2015 року на фоні зростання обсягів аптечних продажів у грошовому вимірі відносно відповідного періоду 2014 року на 23,7%, якому передувало 14,9% зростання показнику за 9 місяців 2014 року в порівнянні з 9 місяцями 2013 року.

Зовнішня торгівля

Здорожчання імпортних фармпрепаратів, у результаті суттєвої девальвації гривні, зумовило зменшення обсягу імпорту відповідної категорії товарів до України. Так, за 9 місяців 2015 року обсяг імпорту фармацевтичної продукції скоротився у порівнянні з відповідний періодом 2014 року на 49,2% та склав 933,2 млн. дол. США, а зменшення обсягу імпорту за 3 квартали 2014 року відносно відповідного періоду попереднього року склало 14,4%. За підсумками 3 кварталів 2015 року з України експортовано фармацевтичної продукції на суму 115,7 млн. дол. США, що на 39,1% менше, ніж за відповідний період попереднього року, тоді як за 9 місяців 2014 року експортовано на 11,9% більше, ніж за 9 місяців 2013 року (Рисунок 5).
Експорт-імпорт фармацевтичної продукції, млн. дол. США Джерело: Державна служба статистики України, обробка ІBI-Rating
У результаті вищезазначених змін, за підсумками січня-вересня 2015 року від’ємне сальдо зовнішньої торгівлі фармацевтичною продукцією зменшилося в порівнянні з відповідним періодом 2014 року вдвічі та склало 817,6 млн. дол. США.

Кредитування

Аналіз обсягу та структури кредитів, виданих банківською системою України виробникам фармацевтичних продуктів та препаратів, що діють на її території, вказує на збереження тенденції до збільшення обсягу короткострокових кредитів, розмір яких станом на кінець 3 кварталу 2015 року склав 669 млн. грн., що на 9,8% більше, ніж на відповідну дату 2014 року, тоді як обсяг довгострокових кредитів скоротився до 1 444 млн. грн. (-8,5%) на фоні зменшення загальної заборгованості по виданих кредитах до 2 113 млн. грн. (-3,4%) (Рисунок 6).
Обсяг та структура кредитів, виданих виробникам фармацевтичних продуктів та препаратів банківською системою України, млн. грн. Джерело: Національний банк України, обробка ІBI-Rating
Станом на кінець вересня 2015 року у структурі виданих банківською системою України кредитів виробникам фармацевтичної продукції, що здійснюють свою діяльність на її території, частка позикових коштів в іноземній валюті збільшилася в порівнянні зі значенням на відповідну дату 2014 року на 0,7 в. п., проте зменшилася з початку року на 1,8 в. п., що зумовлено перевищенням обсягу погашення кредитів над обсягом їх видачі.

Департамент рейтингів корпоративної сфери.
За додатковою інформацією звертайтесь:
Прес-служба IBI-Rating
(044) 362-90-84
press(at)ibi.com.ua
http://ibi.com.ua