Друк

Рейтинг відкритості банків у розрізі груп відповідно до класифікації НБУ за результатами 2012 р. – І кв. 2013 р.

05.08.2013
IBI-Rating спільно з журналом «Банкіръ» було проведено чергове дослідження рівня відкритості українських банків за підсумками 2012 і першого кварталу поточного 2013 року.

Об'єктом дослідження була інформація, яку банки надають у відкритому доступі на своїх сайтах, сайтах загальнодоступних інформаційних ресурсів, таких як АРІФРУ, ЕСКРІН та ін., а також інформація, яка публікується в інших джерелах і має безпосереднє відношення до діяльності банку. У перелік банків, дані яких аналізувалися в ході дослідження, увійшли 174 банки з 175-ти, які на момент проведення аналізу відкритості мали діючі ліцензії на здійснення банківської діяльності. Не був включений до переліку тільки ПАТ «Банк «Юнісон», створений в лютому 2013 р., оскільки незначний термін функціонування не дозволяє адекватно оцінити, наскільки повно та своєчасно банк надає інформацію про свою діяльність.

Результати дослідження показали підвищення показників відкритості банків за більшістю напрямів діяльності. У першу чергу це пов'язано з необхідністю формування конкурентних переваг на ринку, а також з удосконаленням законодавства і посиленням контролю з боку Національного банку за дотриманням норм про розкриття інформації. Через півроку з моменту проведення попереднього дослідження значно покращився показник розкриття даних фінансової звітності. Однак банки так само з небажанням розкривають дані про структуру власності, структуру пов'язаних фінансових груп, розміри винагороди членів Наглядової ради та виконавчого органу, а також про страхові компанії, з якими співпрацюють.

Рейтинг відкритості банків

Ганна Апостолова
Начальник відділу рейтингів фінансової сфери

За додатковою інформацією звертайтесь:
Прес-служба IBI-Rating
(044) 362-90-84
press(at)ibi.com.ua