Друк

Корпоративне управління в компаніях реального сектору України 2016

06.06.2016
РЕЗЮМЕ

В травні 2016 року Рейтинговим агентством IBI-Rating проведено дослідження корпоративного управління в компаніях реального сектору України. Для дослідження було обрано 55 підприємств, серед яких 12 – акції яких розміщено на міжнародних фондових біржах (іноземні компанії з активами в Україні). В рамках дослідження проаналізовано внутрішні публічно доступні документи компаній за 3 останні роки.

Дослідження проводилось за такими напрямами, як:
  • Захист прав акціонерів
  • Наглядова рада
  • Менеджмент, аудит та контроль
  • Розкриття інформації та прозорість
  • Власні ініціативи та взаємодія з регулятором

За результатами дослідження встановлено, що:
  • Компанії, акції яких розміщено на міжнародних біржах, демонструють найвищий рівень стандартів корпоративного управління (cgA(pi); середній бал відповідності – 95%). Зазначені компанії ратифікували та дотримуються стандартів і принципів корпоративного управління, встановлених Варшавською та Лондонською фондовою біржою.
  • Середньозважений рівень відповідності передовим міжнародним та вітчизняним практикам та принципам ефективного корпоративного управління компаній, акції яких торгуються на вітчизняних фондових біржах, склав 56,3% – оцінка на межі рейтингу cgС(pi) (вказує на наявність значного ризику для акціонерів, інвесторів і стейкхолдерів) та рейтингу cgВ(pi) (відповідає помірному рівню ризику). Одна установа має занадто низький рівень розкриття інформації та захисту інвесторів (рівень cgD(pi) – відповідно до розробленої агентством Методології оцінки корпоративного управління).
  • Більшість компаній, акції яких допущені до торгів на вітчизняних фондових біржах, дотримуються обов’язкових вимог законодавства в частині корпоративного управління; разом з тим, загалом показники, що відображають стан корпоративного управління у вітчизняному корпоративному секторі, характеризують рівень захисту міноритарних акціонерів та стейкхолдерів (інвесторів) як недостатній.
  • Посилення (впродовж останніх років) регуляторних вимог сприяло покращенню корпоративного управління загалом по аналізованим компаніям. Попри це, далеко не всі установи опираються на передові принципи корпоративного управління. Так, значна частина проаналізованих вітчизняних компаній реального сектору не публікує інформацію про кінцевих бенефіціарів, не має незалежних членів у складі Наглядових рад, корпоративних секретарів та кодексу корпоративного управління; разом з тим, переважна кількість проаналізованих суб’єктів дотримується вимог стосовно розкриття обов’язкової інформації, а також публікує ключову інформацію про діяльність, фінансові результати і управлінський склад на власних сайтах. Варто зазначити, що більшість компаній виконують лише обов’язкові вимоги законодавства щодо питань, пов’язаних зі сферою корпоративного управління, тоді як офіційні рекомендації втілюються частково.
Детальна інформація стосовно результатів дослідження наведено в Основному розділі та додатку 1.

КОРОТКИЙ ОПИС МЕТОДОЛОГІЇ ТА РЕЙТИНГОВА ШКАЛА

Рейтинговим агентством IBI-Rating відповідно до розробленої Методології оцінки корпоративного управління (далі – Методологія) проведено дослідження рівня відповідності корпоративного управління акціонерних товариств (компаній реального сектору) передовим міжнародним практикам та принципам ефективного корпоративного управління, що здійснюють свою діяльність на території України та у відповідності із законодавством України (далі – підприємства) та компаній, акції яких розміщено на міжнародних фондових біржах. Методологія передбачає оцінку рівня корпоративного управління за 5 напрямами, кожен з яких включає 5 питань.

При розробці Методології Агентством було враховано вимоги діючого законодавства, принципи корпоративного управління, затверджені Організацією економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), а також рекомендації профільної асоціації – «Професійна асоціація корпоративного управління» (ПАКУ).

Оцінку корпоративного управління здійснено згідно інформації, отриманої з відкритих джерел, зокрема офіційного сайту Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР), бази даних НКЦПФР про ринок цінних паперів, офіційних сайтів Міністерства юстиції України та підконтрольних їй установ, Єдиного державного реєстру судових рішень, Агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку України, офіційних веб-сайтів підприємств, офіційних сайтів вітчизняних та міжнародних фондових бірж.

Внутрішніми документами, що підлягали аналізу, були наступні: Статут підприємства, Положення Про загальні збори акціонерів, Положення Про наглядову (спостережну) раду, Положення Про ревізійну комісію, Протоколи загальних зборів акціонерів, Кодекс корпоративного управління/етики та інші.

З детальним описом методології рейтингової оцінки корпоративного управління можна ознайомитись на офіційному сайті рейтингового агентства за посиланням.
Примітки

Визначення та оновлення рейтингів корпоративного управління здійснюється за «Рейтинговою шкалою корпоративного управління».
Шкала корпоративного управління розподілена на 4 рівня, кожен з яких відображає відповідний рівень корпоративного управління суб’єкта оцінки.
Рейтинги корпоративного управління визначені/оновлені згідно публічної інформації мають додаткове позначення – «pi».
Також може застосовувати позначення «Контрольний список», яке вказує на те, що рейтинг знаходиться під моніторингом Агентства, в силу існування факторів, які можуть вплинути на його позаплановий перегляд.

Отримані IBI-Rating результати дослідження слугуватимуть базою порівняння при виявленні змін щодо якості корпоративного управління в акціонерних товариствах України в майбутніх періодах, ідентифікації та оцінці впливу чинників, що їх зумовлюватимуть.

Результати дослідження "Корпоративне управління в компаніях реального сектору України 2016"
 
Корпоративний департамент IBI-Rating
За додатковою інформацією звертайтеся:
Прес-служба IBI-Rating
(044) 362-90-84
press(at)ibi.com.ua