Друк

Дослідження публічної практики корпоративного управління

15.06.2018

Рейтингове агентство IBI-Rating провело дослідження публічної практики корпоративного управління. Загалом було проаналізовано інформацію щодо 68 компаній, що працюють в Україні, 12 з яких здійснювали розміщення акцій на іноземних фондових біржах (далі — компанії-бенчмарки), 56 — вітчизняні підприємства різних форм власності, галузей економіки та організаційно-правових форм.

При розробці Методології оцінки IBI-Rating врахувало кращі світові практики корпоративного управління, вимоги чинного законодавства України, принципи корпоративного управління затверджені Організацією економічного співробітництва та розвитку, а також рекомендації Професійної асоціації корпоративного управління. Оновлена методологія розміщена на офіційному сайті Агентств у розділі «Правила та регулювання». Результати аналогічних досліджень за попереднім періодом розміщені на офіційному сайті Агентств у розділі «Дослідження та аналітика».

Оцінка корпоративного управління здійснена згідно з інформацією за останні 3 роки, отриманою з відкритих джерел, зокрема офіційного сайту Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦБФР), бази даних НКЦПФР про ринок цінних паперів, офіційних сайтів Міністерства юстиції України та підконтрольних їй установ, Єдиного державного реєстру судових рішень, Агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку України, офіційних сайтів підприємств, офіційних сайтів вітчизняних і міжнародних фондових бірж. Внутрішніми документами, які підлягали аналізу, були наступні: Статут підприємства, Положення про загальні збори акціонерів, Положення про Наглядову раду, положення про ревізійну комісію, протоколи загальних зборів акціонерів, Кодекс корпоративного управління / етики та інші.

Дослідження проводилося за такими напрямками, як:
• Захист прав акціонерів / учасників
• Наглядова рада
• Менеджмент, аудит і контроль
• Розкриття інформації та прозорість
• Власні ініціативи і взаємодія з регулятором
 
  ТОП-6 ВИСНОВКІВ ПРОВЕДЕНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

• Середній бал відповідності за 12 «публічними компаніями» склав 96% із 100 можливих.

• Середній бал відповідності за 56 іншими компаніями склав 61%.

• Робота на міжнародних ринках капіталу вимагає не лише публічності, а й реальних гарантій дотримання прав міноритаріїв.? Жодна з проаналізованих компаній не отримала рівень відповідності публічних практик корпоративного управління нижче 42% та лише 10 – нижче 50%.


? 16 компаній отримали рейтинг від- повідності понад 70%. Серед лідерів у вітчизняному секторі – переважно страховики, а також компанії реаль- ного сектору, які історично приділяють значну увагу якості корпоративного управління.Середній бал відповідності за групами показників «бенчмарків» / інших компаній вибірки склав:

• Склад акціонерів. Захист прав ак- ціонерів – 86% / 78%
• Наглядова рада – 97% / 32%
• Менеджмент, аудит та контроль – 98% / 61%
• Розкриття інформації та прозорість – 99% / 75%
• Власні ініціативи. Взаємодія з регуля- тором – 100% / 56%

• Серед проаналізованих 27 ПрАТ, середній бал відповідності публічних практик корпоративного управління склав 57%; 28 ПАТ – 63%, 1 ТОВ – 74%.

• Навіть за більш м’якими регулятор- ними вимогами окремі компанії на- магаються дотримуватись кращих практик корпоративного управління, передусім, в частині інформаційної відкритості, забезпечення належного контролю над діяльністю виконавчих органів. В той же час, в більшості ви- падків Наглядові ради орієнтовані на ключових акціонерів.

• Приватний сектор є більш гнучким у виборі моделі взаємовідносин між стейкхолдерами. Формування ефек- тивних Наглядових рад в державному секторі є важливою умовою підви- щення інвестиційної привабливості та- ких компанії, проте такий процес не є швидким.
 

• IBI-Raring не вводило додаткових пара- метрів оцінки у зв’язку з набранням чин- ності ЗУ № 1983-VIII від 23.03.2017 р., оскіль- ки обмеження за пріоритетною участю в капіталі вже було враховано. Більшість великих компаній активно змінювали організаційно-правову форму без погір- шення інформаційної відкритості.

• Іноземні власники намагаються утримувати «виключний контроль» над підприємствами, що негативно по- значається на балансі інтересів різно- манітних груп стейкхолдерів. Проте, під- приємства під контролем іноземних власників намагаються більш ефек- тивно використовувати кращі практики в частині якості та транспарентності фінансової звітності, публічності ме- неджменту та Наглядових рад, інфор- маційної відкритості. Схожа ситуація спостерігається і у компаній, які входять до складу окремих вітчизняних фінан- сово-промислових груп.

 


При цьому, в ряді підприємств відповід- ні посади не є визначеними офіційно – їх функції виконуються представ- никами інших підрозділів. Окрім того, на підприємствах в межах холдингів, відповідні функції, зазвичай консоліду- ються в межах відповідних підрозділів «Групи», а не окремих підприємств. За публічними даними, в 16 з проаналізо- ваних вітчизняних компаній визначено зазначену посаду як «окрему». При цьому, кодекс корпоративного управ- ління є у 18 підприємств.
 
Перелік аналізованих компаній та відповідність їх публічної практики корпоративного управління до еталонного значення
(100%)


НАЗВА

СЕРЕДНІЙ РІВЕНЬ ВІДПОВІДНОСТІ ЗА ВСІМА ГРУПАМИ ПОКАЗНИКІВ (ВІДПОВІДНІСТЬ ЗА 25 КРИТЕРІЯМИ)

СКЛАД АКЦІОНЕРІВ/УЧАСНИКІВ. ЗАХИСТ ПРАВ АКЦІОНЕРІВ/УЧАСНИКІВ (ВІДПОВІДНІСТЬ ЗА 5 КРИТЕРІЯМИ)

НАГЛЯДОВА РАДА (ВІДПОВІДНІСТЬ ЗА 5 КРИТЕРІЯМИ)

МЕНЕДЖМЕНТ, АУДИТ ТА КОНТРОЛЬ (ВІДПОВІДНІСТЬ ЗА 5 КРИТЕРІЯМИ)

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ТА ПРОЗОРІСТЬ (ВІДПОВІДНІСТЬ ЗА 5 КРИТЕРІЯМИ)

ВЛАСНІ ІНІЦІАТИВИ ТА ВЗАЄМОДІЯ З РЕГУЛЯТОРОМ (ВІДПОВІДНІСТЬ ЗА 5 КРИТЕРІЯМИ)

КОМПАНІЇ-БЕНЧМАРКИ

AGROTON PUBLIC LIMITED

94%

70%

100%

100%

100%

100%

ASTARTA HOLDING N.V

100%

100%

100%

100%

100%

100%

AVANGARDCO IPL

82%

70%

60%

80%

100%

100%

CADOGAN PETROLEUM

98%

90%

100%

100%

100%

100%

FERREXPO

94%

70%

100%

100%

100%

100%

INDUSTRIAL MILK COMPANY

100%

100%

100%

100%

100%

100%

KERNEL HOLDING S.A.

100%

100%

100%

100%

100%

100%

KSG AGRO

94%

70%

100%

100%

100%

100%

MHP

98%

90%

100%

100%

100%

100%

MILKILAND N.V.

96%

100%

100%

90%

90%

100%

OVOSTAR UNION

100%

100%

100%

100%

100%

100%

UKRPRODUCT GROUP LTD

94%

70%

100%

100%

100%

100%

АВТОКРАЗ

44%

40%

20%

40%

80%

40%

АЗОВЗАГАЛЬМАШ

50%

80%

0%

40%

90%

40%

АЗОВСТАЛЬ

54%

90%

0%

50%

90%

40%

АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ

78%

80%

50%

80%

100%

80%

АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ

70%

100%

30%

70%

90%

60%

АСК «ІНГО УКРАЇНА»

70%

80%

40%

80%

90%

60%

БОГДАН МОТОРС

44%

60%

10%

40%

30%

80%

ВОДАФОН УКРАЇНА

68%

80%

50%

80%

90%

40%

ГАЛИЧФАРМ

54%

100%

10%

60%

40%

60%

ДНІПРОВАГОНМАШ

44%

70%

10%

50%

50%

40%

ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ

54%

70%

30%

50%

80%

40%

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД З РЕМОНТУ ТА БУДІВНИЦТВА ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ

52%

50%

20%

50%

70%

70%

ДОНБАСЕНЕРГО

58%

60%

40%

70%

60%

60%

ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО

60%

90%

30%

70%

50%

60%

ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО

70%

90%

50%

70%

80%

60%

ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ «ІМ. А.М. КУЗЬМІНА»

58%

90%

20%

50%

90%

40%

ЕНЕРГОМАШСПЕЦСТАЛЬ

48%

50%

40%

50%

60%

40%

ЄВРАЗ - ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД

46%

60%

20%

50%

40%

60%

ЄВРАЗ ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКИЙ КОКСОХІМІЧНИЙ ЗАВОД

44%

70%

20%

50%

40%

40%

ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД

70%

90%

60%

70%

50%

80%

ЗАПОРІЖКОКС

48%

80%

0%

40%

80%

40%

ЗАПОРІЖСТАЛЬ

50%

100%

40%

70%

40%

0%

ЗАПОРІЖТРАНСФОРМАТОР

48%

80%

20%

60%

40%

40%

ІНГУЛЕЦЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ

44%

70%

0%

50%

60%

40%

ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД

60%

70%

30%

50%

90%

60%

ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД

62%

70%

30%

60%

90%

60%

КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА

60%

80%

30%

70%

100%

20%

КИЇВЕНЕРГО

64%

100%

30%

50%

100%

40%

КИЇВСТАР

62%

90%

40%

80%

50%

50%

КОНЦЕРН ГАЛНАФТОГАЗ

72%

70%

60%

60%

70%

100%

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ КОЛІСНИЙ ЗАВОД

50%

90%

30%

60%

30%

40%

КРЮКІВСЬКИЙ ВАГОНОБУДІВНИЙ ЗАВОД

58%

80%

40%

50%

40%

80%

МОТОР СІЧ

76%

100%

40%

60%

100%

80%

НОВА ПОШТА

74%

100%

90%

30%

70%

80%

НОВОКРАМАТОРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД

42%

80%

10%

60%

20%

40%

ПIВНIЧНИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ

54%

80%

0%

60%

90%

40%

САН ІНБЕВ УКРАЇНА

70%

70%

50%

70%

80%

80%

СГ «ТАС»

72%

80%

40%

80%

100%

60%

СК «АХА СТРАХУВАННЯ»

76%

90%

70%

80%

100%

40%

СК «КРЕМІНЬ»

68%

100%

40%

70%

90%

40%

СК «ПЗУ УКРАЇНА»

76%

80%

50%

90%

100%

60%

СК «ПРОВІДНА»

64%

40%

40%

70%

90%

80%

СК «УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА ГРУПА»

78%

80%

50%

90%

90%

80%

СК «УНІКА»

64%

80%

50%

80%

90%

20%

СУМСЬКЕ МАШИНОБУДІВНЕ НВО

54%

60%

20%

60%

70%

60%

СУМСЬКИЙ ЗАВОД НАСОСЕНЕРГОМАШ

62%

70%

30%

70%

80%

60%

ТУРБОАТОМ

68%

80%

40%

60%

80%

80%

УКРГАЗВИДОБУВАННЯ

52%

70%

0%

60%

90%

40%

УКРНАФТА

58%

30%

50%

70%

90%

50%

УКРПОШТА

52%

80%

0%

80%

60%

40%

УКРТЕЛЕКОМ

78%

80%

60%

50%

100%

100%

ФАРМАК

88%

100%

70%

70%

100%

100%

ХАРКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД СВІТЛО ШАХТАРЯ

58%

70%

30%

50%

80%

60%

ЦЕНТРАЛЬНИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЬНИЙ КОМБІНАТ

56%

90%

20%

40%

90%

40%

ЦЕНТРЕНЕРГО

70%

80%

40%

50%

100%

80%

ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО

56%

80%

20%

50%

70%

60%


Оцінка публічної практики корпоративного управління є першим кроком на шляху до присвоєння рейтингу. Рейтинг корпоративного управління - це незалежний висновок рейтингового агентства про якість системи взаємодії між основними групами зацікавлених осіб та дотримання інтересів кожної з них. Наявність та рівень рейтингу корпоративного управління є прямим підтвердженням:

- якості корпоративного управління;
- інформаційної відкритості;
- ефективності бізнесу;
- готовності компанії до залучення капіталу на фондовому ринку.

Крім того, компанія отримує PR-ефект від публікації рейтингу, може продемонструвати лідерство і корпоративну історію. В кінцевому підсумку це дозволяє здешевити вартість залучених ресурсів і диверсифікувати джерела фінансування. Більше того, це допомагає самій компанії побачити основні нефінансові ризики і управляти цими ризиками. Висновки і рекомендації експертів можуть вказувати орієнтири для поліпшення внутрішньокорпоративних стандартів і процедур.

 
ПРО АГЕНТСТВО:
IBI-Rating — найавторитетніше та найбільше українське рей- тингове агентство. З 2010 року має статус уповноваженого від Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на проведення рейтингової оцінки (внесено до Державного реєстру уповноважених рейтингових агентств НКЦПФР, свідоцтво №3 від 12.04.2010 року). IBI-Rating працює з муніципалітетами, фінансовими і нефінансовими корпораціями. Володіє патентом на присвоєння рейтингу корпоративного управління. IBI-Rating — єдине в Україні агентство, що має чинне двостороннє партнерство з європейським рейтинговим агентством (BCRA). Агентство два роки поспіль співпрацює з ООН. Серед клієнтів IBI-Rating: аеропорт Бориспіль, Українська Залізниця, ДТЕК, Харків, Одеса, Вінниця, Укргазбанк, Укртелеком та ін. Крім визначення рейтингів, Агентство також надає висококваліфіковані консалтингові послуги та проводить аналітичні дослідження.