Друк

Банківська система України: підсумки I півріччя 2016 року

21.10.2016
Банківський сектор України поступово відновлює потенціал, незважаючи на збереження високих ризиків.

Ситуація для розвитку банківської системи в аналізованому періоді була не самою сприятливою, незважаючи на поступове пом'якшення грошово-кредитної і валютної політики. Регулятор продовжував тиснути на банки з метою поліпшення норм корпоративного управління (в т. ч. в частині ідентифікації бенефіціарів та операцій з пов'язаними особами), а високі вимоги до капіталу змушують власників невеликих установ шукати джерела додаткового фондування. При цьому, низький платоспроможний попит на банківські кредити, нестабільне операційне середовище і обмежена ресурсна база на внутрішньому ринку стримували можливості розвитку установ. Якість кредитних портфелів і внутрішньої депозитної бази все ще залишається слабкою, хоча багато установ приймають зусилля для поліпшення власного кредитно-інвестиційного потенціалу та оптимізації структури балансу.

Ліквідність більшості установ залишається достатньою, зважаючи на значний обсяг інвестування в високонадійні інструменти. У той же час, зниження прибутковості депозитних сертифікатів і ОВДП стимулює інтерес банків до кредитування реального сектора, а здешевлення депозитів клієнтів дозволить банкам поліпшити привабливість власних кредитних продуктів при збереженні помірних показників маржі і спреду.

IBI-Rating не виключає подальшого скорочення кількості банків з огляду на жорсткі вимоги до капіталу і неможливість окремих установ знайти достатні компенсатори ризиків, що виявлені в результаті стрес-тестів. У той же час, наразі більшість установ є більш стійкими до економічних шоків, ніж раніше.

Більш детальна інформація про структуру і динаміку, ключові події та ризики банківської системи України, а також про перспективи її розвитку відображена в повному аналітичному огляді.
 

Банківська система України:
підсумки І півріччя 2016 року