Рейтингове агентство «IBI-Rating» підтвердило кредитний рейтинг м. Суми на рівні uaА-

Незалежне уповноважене Рейтингове агентство «IBI-Rating» повідомляє про підтвердження кредитного рейтингу м. Суми на рівні uaА- зі збереженням прогнозу «стабільний».

Кредитний рейтинг м. Суми відображає значення міста як регіонального центру, диверсифікацію економічного комплексу міста, що сприяє відновленню джерел наповнення доходної частини бюджету міста, а також його зростанню.

Розвиток м. Суми у 2016 році продовжував перебувати під впливом загальної ситуації в економіці країни, яка знаходиться у стадії рецесії. В зазначених умовах, економіка міста демонструвала поступове відновлення, що супроводжувалось зростанням обсягів реалізації промислової продукції, освоєних капітальних інвестицій та виконаних будівельних робіт.

Зазначена тенденція дозволила м. Суми збільшити частину показників соціально-економічного розвитку, більшість з яких продовжує або дорівнювати, або перевищувати середні значення по країні у розрахунку на одного мешканця, а також збільшити надходження до місцевого бюджету, що у т. ч. було забезпечено за рахунок проведеної реформи із децентралізації державних фінансів.

Обсяг надходжень до бюджету м. Суми у 2016 році зріс в порівнянні із 2015 роком на 39,4% до 2 357,7 млн. грн., річний план перевиконано на 6,9%. Цьому сприяло зростання податкових (+46,2%) та неподаткових надходжень (+42,2%), а також офіційних трансфертів (+34,6%). Бюджет міста зведено з профіцитом в сумі 115,8 млн. грн., що в 1,7 рази більше за показник 2015 року.

В 2016 році спостерігалось подальше зростання показника бюджетної забезпеченості, темпи чого перевищували середні значення для українських міст, а також показника загальної ліквідності бюджету, який на 31.12.2016 р. становив 17,1% та є високим значенням.

Фінансова політика місцевої влади дозволяє підтримувати показники боргового навантаження на доходну частину бюджету м. Суми на низькому рівні: показник прямого та консолідованого боргового навантаження на 31.12.2016 р. становив 7,8% доходів бюджету (без трансфертів). Місцевий борг Сумської міської ради формують зобов‘язання перед NEFCO за кредитом, отриманим для реалізації інвестиційного проекту «Покращення енергоефективності в освітніх закладах м. Суми». Водночас, існують зобов‘язання перед Державним казначейством України за середньостроковими позичками, повернення яких має бути врегульовано на законодавчому рівні.

Позитивно на кредитний рейтинг міста можуть вплинути: стале зростання доходної частини бюджету м. Суми та покращення більшості показників соціально-економічного розвитку в розрахунку на одного мешканця міста. Негативно на кредитний рейтинг міста можуть вплинути: погіршення показників виконання доходів бюджету, зниження ліквідності, суттєве зростання боргових зобов’язань, погіршення ситуації на ринку запозичень або обмеження доступу до нього муніципальних утворень.

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від міста Суми, у тому числі: показники соціально-економічного розвитку, матеріали статистичних бюлетенів; річна казначейська звітність, програмні матеріали, інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку Рейтингове агентство вважає достовірною.

Муніципальний департамент.
За додатковою інформацією звертайтесь:
Прес-служба IBI-Rating
(044) 362-90-84
press(at)ibi.com.ua