Друк

IBI-Rating знизило кредитний рейтинг АТ «БМ БАНК» до рівня uaBBB

14.03.2018
Рейтингове агентство IBI-Rating повідомляє про зниження кредитного рейтингу АТ «БМ БАНК» до рівня uaBBB, прогноз «негативний». Кредитний рейтинг збережено у Контрольному списку. Рейтинг депозитів знижено до рівня «4» (висока надійність).

АТ «БМ БАНК» було зареєстровано в грудні 2005 року. Основним акціонером банківської установи виступає російський банк Акціонерне товариство «БМ-Банк», частка якого в статутному капіталі становить 99,99%. Згідно офіційного повідомлення банку, розміщеного в інформаційній базі НКЦПФР, на позачергових загальних зборах акціонерів банківської установи (19.03.2018 р.) заплановано розгляд питання про припинення здійснення АТ «БМ БАНК» банківської діяльності без припинення юридичної особи. Станом на початок березня поточного року регіональна мережа налічувала Центральне відділення (м. Київ) та 6 відділень у 6 областях. До кінця березня заплановано припинення діяльності регіональних відділень – подальше обслуговування клієнтів відділень буде здійснюватись у Центральному відділенні.

Завдяки додатковим внескам акціонера в 2016 році статутний капітал АТ «БМ БАНК» було збільшено з 1,63 млрд. грн. до 3,28 млрд. грн. В свою чергу, враховуючи суттєві збитки минулих років, регулятивний капітал банку станом на початок 2018 року становив 206,3 млн. грн. (при мінімально необхідних 200 млн. грн.). Нормативи ліквідності протягом аналізованого періоду виконувалися з достатнім запасом, щоб нівелювати поточні ризики ліквідності. Формування значних резервів під активні операції протягом останніх декілька років, а також отримання від’ємного чистого процентного доходу (через погіршення якості обслуговування боргів основними позичальниками) зумовлює отримання значних збитків АТ «БМ БАНК». Так, за підсумками 2017 року від’ємний фінансовий результат банку становив 172,2 млн. грн.

Рейтинги банку підтримуються достатніми показниками ліквідності та капіталізації, а також доброю диверсифікацією ресурсної бази за основними контрагентами. Разом з цим зберігається чутливість банку до кредитного та валютного ризиків, що зумовлено концентрацією клієнтського кредитного портфеля за основними позичальниками та суттєвою питомою вагою кредитів в іноземній валюті. Додатково Рейтингове агентство зазначає низьку якість активів, суттєвий збиток минулих років, а також високу ймовірність трансформації АТ «БМ БАНК» у фінансову компанію, що на етапі реорганізації наражатиме установу на додаткові операційні, пруденційні та фінансові ризики. Збереження кредитного рейтингу в Контрольному списку з прогнозом «негативний» пов’язане з введенням в дію Рішення Ради національної безпеки і оборони України від 15 березня 2017 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» щодо українських банків з російським державним капіталом, дію якого нещодавно було подовжено ще на рік.

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від АТ «БМ БАНК», в тому числі: фінансова звітність за підсумками 2015-2017 рр., планові показники діяльності, інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку Рейтингове агентство вважає достовірною.

Фінансовий департамент
За додатковою інформацією звертайтеся:
Прес-служба IBI-Rating
(044) 362-90-84
press(at)ibi.com.ua