Друк

IBI-Rating визначило рейтинги АТ «БАНК АЛЬЯНС»

12.04.2024
Рейтингове агентство IBI-Rating повідомляє про визначення кредитного рейтингу АТ «БАНК АЛЬЯНС» на рівні uaAAA з прогнозом «у розвитку». Рейтинг надійності банківських вкладів було визначено на рівні «5» (відмінна надійність). Кредитний рейтинг занесено до Контрольного списку, що обумовлено воєнним станом, який запроваджено у зв’язку з вторгненням російських військ в Україну, що створює суттєвий негативний вплив на економічний стан країни та її фінансову стабільність.

АТ «БАНК АЛЬЯНС» працює на фінансовому ринку країни з 1992 року та відноситься до групи банків з приватним капіталом відповідно до критеріїв розподілу банків на групи. За підсумками 2023 року серед 63 банків України АТ «БАНК АЛЬЯНС» займало 24 позицію за розміром активів та коштів залучених від корпоративних клієнтів, 23 – за розміром балансового капіталу, 26 – за обсягами коштів від населення, а також 28 позицію за розміром отриманого фінансового результату. Кінцевим бенефіціарним власником банку виступає громадянин України – пан Сосіс Олександр Йосипович, якому належить 89,29% акцій установи. Станом на початок січня 2024 року регіональна мережа АТ «БАНК АЛЬЯНС» була представлена Головним офісом у м. Київ, а також 34 відділеннями у 20 областях України.

Протягом 2023 року АТ «БАНК АЛЬЯНС» виконував усі економічні нормативи та ліміти валютної позиції. Також слід зазначити, що Банк з суттєвим запасом виконує вимоги щодо значення коефіцієнту покриття ліквідністю (LCR) – станом на початок січня 2024 року фактичне значення LCR за всіма валютами та в іноземній валюті становило відповідно 266% та 202% (при мінімально необхідних 100%), що свідчить про високий рівень стійкості Банку до короткострокових шоків ліквідності. Фактичне значення коефіцієнта чистого стабільного фінансування (NSFR), станом на 01.01.2024 р. складало 155%, що із вагомим запасом перевищує мінімально необхідне значення та свідчить про наявність достатнього рівня довгострокового фондування. Значення регулятивного капіталу відповідає вимогам чинного законодавства та складає 855,4 млн грн, а значення нормативу адекватності капіталу Н2 становить 14% станом на 01.01.2024 р. (при необхідних 10%).

Показники рентабельності Банку у 2023 році зберігались на високому рівні і мали позитивну динаміку, незважаючи на складні умови діяльності під час періоду військового стану. Так, за підсумками 2023 року чистий операційний дохід становив 877,1 млн грн, що сприяло отриманню чистого прибутку у розмірі 94,8 млн грн. Співвідношення адміністративних витрат до сукупного доходу зберігається на невисокому рівні, що на фоні зростаючої динаміки комісійних, процентних та інших операційних доходів сприяє високому значенню коефіцієнта ефективності діяльності – майже 250% за підсумками 2023 року.

Визначення кредитного рейтингу АТ «БАНК АЛЬЯНС» на вказаному рівні обумовлено наявністю фінансової підтримки з боку акціонерів та процесом нарощення капіталізації; прийнятним рівнем проблемної заборгованості у структурі робочих активів та утриманням обсягів резервування на достатньому рівні; прийнятною диверсифікацією ресурсної бази; активним розвитком регіональної мережі та карткового бізнесу; збереженням високого рівня ліквідності на фоні дострокового погашення всіх запозичень від регулятора; високими показниками ефективності діяльності та довготривалою прибутковою діяльністю установи. Разом з цим, Рейтингове агентство зазначає недостатню номінальну збалансованість активів та зобов’язань за строками до погашення (що в значному обсязі компенсується вагомими залишками умовно стабільних ресурсів), концентрацію кредитного портфеля за основними позичальниками, чутливість банківської системи до операційного та кредитного ризиків, що зумовлено тривалими військовими діями на території України через агресію з боку РФ, а також погіршенням умов діяльності та невизначеністю щодо перспектив розвитку економіки.

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від АТ «БАНК АЛЬЯНС», в тому числі: фінансова звітність за 2021-2023 рр. та січень-лютий 2024 року, планові показники діяльності, інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку Рейтингове агентство вважає достовірною.

Фінансовий департамент
За додатковою інформацією звертайтесь:
Пресслужба IBI-Rating
(044) 362-90-84
press@ibi.com.ua