Друк

IBI-Rating визначило кредитний рейтинг та рейтинг інвестиційної привабливості Шосткинської міської територіальної громади

26.10.2022
Національне рейтингове агентство ІВІ-Rating повідомляє про визначення кредитного рейтингу Шосткинської міської територіальної громади (далі – Шосткинська МТГ) на рівні uaВВВ з прогнозом «негативний» та внесенням до контрольного списку (CreditWatch), а також рейтингу інвестиційної привабливості на рівні invА–.

Такі рівні рейтингів відображають високу інвестиційну привабливість та достатню спроможність муніципалітету розраховуватися за своїми зобов'язаннями. Позначка «–» вказує на проміжну категорію рейтингу відносно основної категорії. Прогноз «негативний» вказує на високу ймовірність зниження кредитного рейтингу протягом року.
Прогноз «негативний» та знаходження у контрольному списку обумовлені погіршенням умов діяльності та посиленням невизначеності щодо перспектив розвитку економіки на тлі тривалих військових дій на території України через агресію з боку РФ. На даний час такий прогноз застосовується до усіх суб’єктів рейтингування.

При визначенні рейтингів було враховано:

1. Показники соціально-економічного розвитку та ефективність фінансової політики
Місто Шостка – північний промисловий та економічний центр Сумської області. Основними галузями промисловості є: харчова, фармацевтична, машинобудівна, хімічна, деревообробна, виробництво електро- та ізоляційних матеріалів, виробництво та розподіл електричної та теплової енергії.
Промисловість громади диверсифікована за галузями економіки та утримує досить міцні конкурентні позиції на національному ринку. Окремі підприємства є критично-важливими для забезпечення обороноздатності України, тому мають додаткові можливості для розвитку завдяки державним замовленням. Загальні надходження до бюджету громади у 2021 році склали 766,4 млн грн, з яких 53% – власні доходи. Залежність надходжень до бюджету від окремих платників податків є помірною.
Рівень виконання бюджету за загальними доходами склав 99,73% від уточненого бюджетного розпису. У 2021 році та впродовж 8 місяців 2022 року бюджет Шосткинської МТГ є профіцитним загалом та за загальним фондом. На момент проведення дослідження Шосткинська міська рада не мала прямих фінансових зобов’язань перед кредиторами та не виступала гарантом за фінансовими зобов’язаннями третіх осіб.

2. Інвестиційний потенціал громади
Громада характеризується високою питомою вагою працездатного населення (60,04% станом на 01.01.2022 р.), що перевищує показник по Україні в цілому (42,08%). Шосткинська міська територіальна громада в достатній мірі забезпечена кваліфікованим персоналом та має потужний кадровий потенціал для промисловості: в місті розміщено вищі та середньо-спеціалізовані навчальні заклади, забезпечено інтеграцію навчальних закладів та виробничих підприємств та налагоджено якісну систему підготовки кадрів окремими підприємствами і установами (наставництво).
На території громади працює Індустріальний парк «Свема», який почав діяти з 2014 року. З метою розвитку інноваційної діяльності малих підприємств, в громаді діє Бізнес інкубатор, що забезпечує взаємодію науки та підприємництва та допомагає малим інноваційним фірмам в реалізації перспективних наукових ідей. Більшість ставок місцевих податків є нижчими за максимальний рівень, передбачений законодавством. Проводяться заходи в напрямку підвищення енергоефективності. Так, в 2019 році було затверджено План дій зі сталого Енергетичного розвитку та клімату міста Шостка на 2019-2030 роки.

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від Шосткинської МТГ, у тому числі: показники соціально-економічного розвитку, статистичні дані, казначейська звітність, програмні матеріали, інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку Рейтингове агентство вважає достовірною.

Муніципальний департамент
За додатковою інформацією звертайтесь:
Прес-служба IBI-Rating
(044) 362-90-84
press(at)ibi.com.ua