Друк

IBI-Rating визначило кредитний рейтинг та рейтинг інвестиційної привабливості Прилуцької міської територіальної громади

25.10.2022
Національне рейтингове агентство ІВІ-Rating повідомляє про визначення кредитного рейтингу Прилуцької міської територіальної громади (далі – Прилуцька МТГ) на рівні uaА- з прогнозом «негативний» та внесенням до контрольного списку (CreditWatch), а також рейтингу інвестиційної привабливості на рівні invА-.

Такі рівні рейтингів відображають високу інвестиційну привабливість та високу спроможність муніципалітету розраховуватися за своїми зобов'язаннями. Позначка «–» вказує на проміжну категорію рейтингу відносно основної категорії. Прогноз «негативний» вказує на високу ймовірність зниження кредитного рейтингу протягом року.
Прогноз «негативний» та знаходження у контрольному списку обумовлені погіршенням умов діяльності та посиленням невизначеності щодо перспектив розвитку економіки на тлі тривалих військових дій на території України через агресію з боку РФ. На даний час такий прогноз застосовується до усіх суб’єктів рейтингування.

При визначенні рейтингів було враховано:

1. Показники соціально-економічного розвитку та ефективність фінансової політики
Провідною галуззю економіки, що забезпечує зайнятість працездатного населення та наповнення бюджету Прилуцької МТГ, є промислове виробництво. Найбільша частка обсягів реалізованої продукції зосереджена на підприємствах переробної промисловості, серед яких переважає виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів. За результатами 2021 року обсяг реалізації промислової продукції у розрахунку на 1 мешканця м. Прилуки склав 251,5 тис. грн, що суттєво вище, ніж показник по Україні в цілому (87,19 тис. грн).
По м. Прилуки спостерігається позитивне сальдо експортної торгівлі товарами, тобто експорт перевищує імпорт. Але у розрахунку на 1 мешканця м. Прилуки зовнішньоторговельний оборот за 2021 рік складає 1 762,9 дол. США, що майже в 2 рази нижче, ніж показник по Україні в цілому (3 422,99 дол. США).
За 2021 рік доходи бюджету Прилуцької МТГ склали 530,62 млн грн (+17,12% у порівнянні з попереднім роком). Власні доходи бюджету Прилуцької МТГ за результатами 2021 року склали 406,84 млн грн (+19,85% або +67,39 млн грн у порівнянні з 2020 роком). За 2021 рік план по доходах бюджету Прилуцької МТГ було виконано на 104,73%, в тому числі, по загальному фонду – на 103,3%, по спеціальному – на 335,76%.
У розрахунку на 1 мешканця громади обсяг власних доходів за результатами 2021 року склав 7,9 тис. грн, що складає 85,82% від показника по Україні в цілому (9,18 тис. грн). Показник податкоспроможності бюджету (ПДФО на 1 мешканця) Прилуцької МТГ є вищим за середній по країні, через що до неї застосовується механізм горизонтального вирівнювання – кошти перераховуються з бюджету громади до державного бюджету у вигляді реверсної дотації. Обсяг реверсної дотації за 2021 рік склав 16,49 млн грн, за 2020 рік – 6,12 млн грн, за І квартал 2022 року – 2,24 млн грн.
Бюджет громади має певну концентрацію за платниками податків. Обсяг податків, сплачених ТОП-20 платниками за 2021 рік, склав 191,95 млн грн (49,42% від обсягу податкових надходжень бюджету громади). За І квартал 2022 року питома вага обсягу податків від ТОП-20 платників зросла до 57,64% до обсягу податкових надходжень. Профіцит бюджету громади за 2021 рік склав 47,27 млн грн (профіцит загального фонду 56,77 млн грн та дефіцит спеціального фонду 9,49 млн грн).

2. Інвестиційний потенціал громади
Прилуччина багата на горючі корисні копалини (нафта, газ, торф), будівельну сировину (піски, глини) є бішофіт, водний розчин якого має цінні лікувальні якості. Прилуцька МТГ має достатньо високий кадровий потенціал: в м. Прилуки функціонують заклади професійно-технічної освіти, а питома вага працездатного населення суттєво перевищує аналогічний показник по Україні в цілому (59,85% проти 42,08% станом на 01.01.2022 р.). Міська рада активно працює в напрямку комунікацій з потенційними інвесторами. З метою залучення методичної, технічної допомоги, позабюджетних коштів до розвитку громади й створення позитивного іміджу місто Прилуки є учасником міжнародних й національних програм та ініціатив різного рівня. Громада має досвід успішної реалізації інвестиційних проєктів за участю міжнародних донорів.

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від Прилуцької МТГ, у тому числі: показники соціально-економічного розвитку, статистичні дані, казначейська звітність, програмні матеріали, інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку Рейтингове агентство вважає достовірною.

Муніципальний департамент
За додатковою інформацією звертайтесь:
Прес-служба IBI-Rating
(044) 362-90-84
press(at)ibi.com.ua