Друк

IBI-Rating визначило кредитний рейтинг та рейтинг інвестиційної привабливості Ніжинської територіальної громади

26.10.2022
Національне рейтингове агентство ІВІ-Rating повідомляє про визначення кредитного рейтингу Ніжинської територіальної громади (далі - Ніжинська ТГ) на рівні uaВВВ+ з прогнозом «негативний» та внесенням до контрольного списку (CreditWatch), а також рейтингу інвестиційної привабливості на рівні invА–.

Такі рівні рейтингів відображають високу інвестиційну привабливість та достатню спроможність муніципалітету розраховуватися за своїми зобов'язаннями. Позначки «+» та «–» вказують на проміжну категорію рейтингу відносно основної категорії. Прогноз «негативний» вказує на високу ймовірність зниження кредитного рейтингу протягом року.
Прогноз «негативний» та знаходження у контрольному списку обумовлені погіршенням умов діяльності та посиленням невизначеності щодо перспектив розвитку економіки на тлі тривалих військових дій на території України через агресію з боку РФ. На даний час такий прогноз застосовується до усіх суб’єктів рейтингування.

При визначенні рейтингів було враховано:

1. Показники соціально-економічного розвитку та ефективність фінансової політики
Економіка Ніжинської ТГ характеризується розвинутою промисловістю, в якій найбільш важливу роль грають підприємства машинобудівельного комплексу та харчової промисловості. Протягом останніх 5 років спостерігалось зростання обсягів реалізації промислової продукції.
Власні доходи громади зростали протягом всього аналізованого періоду (2019-2022 рр.). Незважаючи на те, що виконання бюджету протягом 2021 року відбувалось в умовах сповільнення росту економіки країни у зв’язку з проведенням карантинних заходів, а протягом І кварталу 2022 року - на тлі воєнної агресії РФ, обсяг власних доходів громади за результатами 2021 року збільшився на 20,07% а за результатом січня-березня 2022 року – на 7,84% у порівнянні з аналогічним періодом попереднього року. За 2021 рік план по доходах бюджету Ніжинської ТГ було виконано на 102,37%, в тому числі по загальному фонду - на 102,8%, по спеціальному - на 102,1%.
Питома вага власних доходів бюджету громади за результатами 2021 року склала 70,97% а за результатами І кварталу 2022 року – 78,43%. Обсяг власних доходів бюджету Ніжинської ТГ у розрахунку на 1 мешканця за результатами 2021 року склав 6,88 тис. грн, що нижче, ніж показник по Україні в цілому (9,18 тис. грн). Показник податкоспроможності бюджету (ПДФО на 1 мешканця) Ніжинської ТГ також є нижчим за середній по країні, через що до неї застосовується механізм горизонтального вирівнювання – кошти перераховуються з державного бюджету до бюджету громади у вигляді базової дотації. Але рівень залежності від дотації вирівнювання є незначним.
Боргове навантаження є низьким. Обсяг консолідованого боргу станом на 01.04.2022 р. складав 2,78% від власних доходів громади за 2021 рік та 2,81% – від планових власних доходів на 2022 рік.

2. Інвестиційний потенціал громади
м. Ніжин має добре розвинуту транспортну інфраструктуру, що робить його ідеальним транспортним хабом регіону. Триває робота зі створення логістичного майданчика в промисловій зоні міста та мультимодального логістичного центру «Сухий порт» на базі аеродрому «Ніжин».
В громаді реалізується цільова програма з розвитку малого бізнесу: більшість ставок місцевих податків є нижчими за максимальний рівень, передбачений законодавством, що створює умови для розвитку підприємництва; підприємцям надається консультаційна та фінансова підтримка; створено центр підтримки підприємництва (BusinessHub).
Також міська рада приділяє значну увагу заходам в сфері підвищення енергоефективності: запроваджено систему енергоменеджменту, здійснюється обстеження стану системи теплопостачання та можливості переведення її на альтернативні види палива, громада співпрацює з Фондом Енергоефективності, діють цільові програми стимулювання населення до запровадження енергоефективних заходів тощо. Ніжинська міська рада дуже активно та успішно реалізує інвестиційні проєкти у співпраці з інвесторами, в тому числі міжнародними.

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від Ніжинської ТГ, у тому числі: показники соціально-економічного розвитку, статистичні дані, казначейська звітність, програмні матеріали, інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку Рейтингове агентство вважає достовірною.

Муніципальний департамент
За додатковою інформацією звертайтесь:
Прес-служба IBI-Rating
(044) 362-90-84
press(at)ibi.com.ua