Друк

IBI-Rating визначило кредитний рейтинг та рейтинг інвестиційної привабливості міста Хмельницький

17.04.2020
Національне рейтингове агентство ІВІ-Rating повідомляє про визначення кредитного рейтингу міста Хмельницький на рівні uaА з прогнозом «у розвитку» та рейтингу інвестиційної привабливості на рівні invА+.

Такі рівні рейтингів відображають високу спроможність міста розраховуватися за своїми зобов'язаннями та високу інвестиційну привабливість.

Прогноз «у розвитку» вказує на високу вірогідність зміни кредитного рейтингу протягом року. На даний час такий прогноз застосовується до всіх суб’єктів рейтингування. Він обумовлений посиленням невизначеності щодо дії органів влади і господарюючих суб’єктів у разі загострення епідеміологічної ситуації в Україні та світі.

При визначенні рейтингів було враховано:
1. Структуру економічного комплексу міста та динаміку ключових показників
Хмельницький має потужну диверсифіковану економіку, основу якої складають торгівля та переробна промисловість. У місті з населенням 273,7 тис. осіб зареєстровано понад 22 тис. підприємців та майже 8,6 тис. підприємств і установ. Виробничу діяльність здійснюють близько 200 промислових підприємств. Упродовж аналізованого періоду ряд показників соціально-економічного розвитку міста демонстрували позитивну динаміку. Так, за 2019 рік середньомісячна заробітна плата зросла на 15,9% (до 9,4 тис. грн), роздрібний товарооборот – на 5% (до 7,1 млрд грн), а введення в експлуатацію житла у розрахунку на 1 мешканця перевищило середній показник по Україні в 2,1 рази. У той же час, деякі показники є нижчими проти середніх по Україні у розрахунку на 1 мешканця, приміром: зовнішньоторговельний товарообіг, обсяги інвестицій в основний капітал та обсяг прямих іноземних інвестицій.

2. Рівень бюджетного забезпечення міста та боргове навантаження

Бюджет Хмельницького має помірну залежність від вхідних трансфертів та добру диверсифікацію власних доходів за джерелами наповнення та платниками. Упродовж аналізованого періоду динаміка власних доходів бюджету була позитивною, а їх обсяг дозволяв фінансувати поточні видатки та видатки розвитку. Окрім того, для оновлення інфраструктури міста залучаються кошти від міжнародних установ. Обслуговування фінансових зобов’язань здійснюється своєчасно. Поточний баланс місцевого бюджету за результатами 2019 року склав 334,08 млн грн. Зберігається достатній рівень ліквідності та низькі показники консолідованого боргового навантаження на дохідну частину бюджету (1,6%). При цьому, потреба оновлення капітальної бази залишається значною, а ймовірне скорочення обсягу надходжень за окремими бюджетними статтями у 2020 році може негативно позначитись на фінансових можливостях міста у відповідному періоді. Суттєвий вплив на фінансову спроможність міста матиме політика, яка реалізується в економічній та соціальній сфері на загальнодержавному рівні.

3. Природно-географічний потенціал та наявність матеріальної бази для розвитку бізнесу

Конкурентною перевагою для розвитку бізнесу в Хмельницькому є територіальна близькість до перспективних зарубіжних ринків та добре транспортне сполучення (місто розташовано на перетині двох європейських автомобільних шляхів та маршруту загального державного значення, має розвинену систему залізничного транспорту). Місто має розвинену бізнес-інфраструктуру: наявні вільні виробничі, торговельні, офісні приміщення та земельні ділянки, що можуть бути використані для розвитку бізнесу, ведуться роботи у напрямку створення індустріального парку, реалізуються програми з підвищення енергоефективності.

4. Якість міської промислової та інвестиційної політики

Місто характеризується прозорістю діяльності міської влади та якісною організацією комунікації з потенційними інвесторами. Проводиться ефективна промислова та інвестиційна політика, спрямована на розвиток малого бізнесу, підтримку місцевих виробників та розширення міжнародного співробітництва. Наявний досвід успішної реалізації інвестиційних проектів, в тому числі, з залученням іноземних ресурсів.

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від міста Хмельницький, у тому числі: показники соціально-економічного розвитку, статистичні дані, казначейська звітність, програмні матеріали, інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку Рейтингове агентство вважає достовірною.

Муніципальний департамент
За додатковою інформацією звертайтесь:
Прес-служба IBI-Rating
(044) 362-90-84
press(at)ibi.com.ua