Друк

IBI-Rating визначило кредитний рейтинг Херсонської міської територіальної громади та запланованого випуску облігацій

10.12.2021
Національне рейтингове агентство ІВІ-Rating повідомляє про визначення кредитного рейтингу Херсонської МТГ та запланованого випуску облігацій на рівні uaА– з прогнозом «у розвитку».

Такі рівні рейтингів відображають високу кредитоспроможність та чутливість до впливу несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов. Прогноз «у розвитку» вказує на високу вірогідність зміни кредитного рейтингу протягом року. На даний час такий прогноз застосовується до усіх суб’єктів рейтингування муніципального сектору. Він обумовлений посиленням невизначеності щодо дії органів влади і господарюючих суб’єктів у разі подальшого загострення епідеміологічної ситуації в Україні та світі. Позначення «–» вказує на проміжну категорію рейтингу відносно основної категорії.

При визначенні рейтингів було враховано:

1. Структуру економічного комплексу Херсонської МТГ та значення показників соціально-економічного розвитку

Головними галузями Херсонської МТГ є: харчова промисловість, машинобудування, металообробка, хімічна промисловість. Також на території громади працює 51 підприємство сільськогосподарського напряму.

Питома вага працездатного населення та рівень зайнятості населення (виходячи з кількості штатних працівників) станом на 01.07.2021 р. більше, ніж по Україні в цілому.

Обсяг реалізації промислової продукції на 1 особу за результатами 6 міс. 2021 року дорівнює 22,04 тис. грн (проти 39,46 тис. грн по Україні в цілому).

Для економіки Херсонської МТГ суттєве значення має розвиток малого та середнього бізнесу. Кількість малих підприємств складає понад 90% від загальної кількості підприємств, що працюють на території громади. У громаді активно розвивається торгівля: обсяг роздрібного товарообороту за 6 міс. 2021 року у розрахунку на 1 мешканця громади дорівнював 20,33 тис. грн, що значно вище, ніж по Україні в цілому (11,5 тис. грн).

Підприємства громади активно розвивають зовнішньоекономічну діяльність: сальдо торгівлі товарами позитивне, а коефіцієнт покриття експортом імпорту щорічно підвищується. Але поки що зовнішньоекономічний оборот товарів у розрахунку на 1 мешканця є меншим, ніж по Україні в цілому

2. Рівень бюджетного забезпечення громади та боргове навантаження

Херсонська МТГ характеризується високим рівнем бюджетної забезпеченості: обсяг власних доходів у розрахунку на 1 мешканця Херсонської МТГ за результатами 2018-2020 рр. та першого півріччя 2021 року перевищує значення цього показника по Україні в цілому.

Бюджет громади характеризується достатнім рівнем ліквідності та помірним борговим навантаженням: станом на 01.07.2021 р. пряме боргове навантаження складало 3,23% від планових власних доходів бюджету громади на 2021 рік, консолідоване навантаження – 11,07%. Але в перспективі передбачається суттєве збільшення навантаження за рахунок випуску облігацій та отримання кредитів (у тому числі, від іноземних інвесторів). При цьому ризики частково мінімізуються за рахунок довгострокового терміну погашення зовнішніх кредитів, наявності графіку поступового погашення кредитів та відсутності пікових навантажень за платежами з їхнього погашення.

3. Чутливість бюджету та економіки Херсонської МТГ до впливу негативних чинників

Громада має диверсифіковану економіку та помірну чутливість бюджету до діяльності окремих підприємств і галузей: надходження від ТОП 20 платників податків за 2019 рік склали 17,14% від загального обсягу податкових надходжень, за 2020 рік – 18,16%.

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від виконавчих органів Херсонської міської ради, у тому числі: показники соціально-економічного розвитку, статистичні дані, казначейська звітність, програмні матеріали, інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку Рейтингове агентство вважає достовірною.

Муніципальний департамент
За додатковою інформацією звертайтесь:
Пресслужба IBI-Rating
(044) 362-90-84
press(at)ibi.com.ua