Друк

IBI-Rating визначило кредитний рейтинг АТ «КРИСТАЛБАНК» на рівні uaA+ зі стабільним прогнозом

15.04.2019
IBI-Rating повідомляє про визначення довгострокового кредитного рейтингу АТ «КРИСТАЛБАНК» на рівні uaA+ з прогнозом «стабільний».

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРИСТАЛБАНК» – це перший в Україні банк, який було створено Фондом гарантування вкладів фізичних осіб зі статусом «Перехідного банку». Банк є правонаступником ПАТ «ТЕРРА БАНК», який було визнано неплатоспроможним у серпні 2014 року. У березні 2015 року банк позбувся статусу «Перехідного банку» та отримав повну банківську ліцензію на право здійснення всіх банківських послуг юридичним та фізичним особам в межах чинного законодавства. Останнє нарощення статутного капіталу АТ «КРИСТАЛБАНК» відбулось у вересні 2018 року – за рахунок реінвестиції прибутку минулих років капітал було збільшено до 254,7 млн. грн. Банківська установа відноситься до групи банків з приватним капіталом відповідно до критеріїв розподілу банків на групи, що затверджено НБУ. Акціонерами виступають три фізичні особи-резиденти України.

Ринкова частка банку за останні три роки помітно зросла – за підсумками 2018 року серед 77 банківських установ України АТ «КРИСТАЛБАНК» посіло 47 позицію за розміром активів та коштів населення, 39 – за розміром коштів юридичних осіб, 51 – за розміром балансового капіталу, а також 54 місце – за обсягом отриманого фінансового результату. Наразі банк активно розвиває співпрацю з населенням, надаючи, зокрема, послуги іпотечного кредитування, що сприяє покращенню диверсифікації активних операцій в розрізі контрагентів. Регіональна мережа АТ «КРИСТАЛБАНК» представлена Головним офісом у м. Київ, а також 23 відділеннями у 8 областях України. Переважна більшість територіальних підрозділів розташована у столичному регіоні.

Установа має достатній запас відхилень за більшістю економічних нормативів. Зокрема, норматив адекватності регулятивного капіталу (Н2) станом на 01.04.2019 р. становив понад 47% (при мінімально необхідному 10%), а фактичні значення нормативів ліквідності (Н4, Н5, Н6) на відповідну дату перебували на рівні близько 100%. Також слід зазначити, що АТ «КРИСТАЛБАНК» з суттєвим запасом виконує вимоги щодо значення коефіцієнту покриття ліквідністю (LCR), який впроваджено регулятором з початку 2019 року. Показники ефективності банківської установи перебувають на достатньому рівні та свідчать про прийнятну здатність АТ «КРИСТАЛБАНК» генерувати капітал за рахунок результатів діяльності за умови збереження доброї якості доходних активів. Діяльність АТ «КРИСТАЛБАНК» є прибутковою – за підсумками 2018 року та І кварталу 2019 року чистий прибуток установи склав відповідно 7,97 млн грн та 3,18 млн грн.

Рівень визначеного кредитного рейтингу АТ «КРИСТАЛБАНК» обумовлений достатніми показники капіталізації установи, незначним рівнем проблемної заборгованості у структурі робочих активів, достатніми показниками ефективності та прибутковою операційною діяльністю. Також Рейтингове агентство зазначає високі показники ліквідності, які забезпечені значним обсягом активів у вигляді безризикових інвестицій у державні цінні папери. В свою чергу, у структурі зобов’язань зберігається суттєвий обсяг коштів на вимогу, що на фоні концентрації активних та пасивних операцій в розрізі основних контрагентів підвищує чутливість до ризику ліквідності. Також на рейтинг установи впливає збереження високої чутливості банківської системи до операційних ризиків, що зумовлено волатильністю законодавчого поля, складною ситуацією в економіці, а також обмеженими фінансовими можливостями населення і підприємств реального сектору.

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від АТ «КРИСТАЛБАНК», в тому числі: фінансова звітність за 2016-2018 рр. та І квартал 2019 року, планові показники діяльності, інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку Рейтингове агентство вважає достовірною.

Фінансовий департамент
За додатковою інформацією звертайтесь:
Прес-служба IBI-Rating
(044) 362-90-84
press(at)ibi.com.ua