Друк

IBI-Rating відновило рейтинги АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО»

28.09.2023
Рейтингове агентство IBI-Rating повідомляє про відновлення кредитного рейтингу АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» на рівні uaAAA прогноз «у розвитку». Кредитний рейтинг збережено у Контрольному списку. Рейтинг надійності банківських вкладів було відновлено на рівні «5» (відмінна надійність). Збереження кредитного рейтингу у Контрольному списку обумовлено воєнним станом, який запроваджено у зв’язку з вторгненням російських військ в Україну, що створює суттєвий негативний вплив на економічний стан країни та її фінансову стабільність.

АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» працює на фінансовому ринку країни з 1993 року та відноситься до групи банків з приватним капіталом відповідно до критеріїв розподілу банків на групи. За підсумками 6 місяців 2023 року серед 65 банків України АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» займало 20 позицію за розміром активів, 19 – за коштами корпоративних клієнтів та розміром балансового капіталу, а також 18 позицію – за обсягом залучених коштів від населення та розміром отриманого фінансового результату. Єдиним акціонером банківської установи виступає Олександр Ярославський, власник групи DCH. На думку Рейтингового агентства, входження Банку до однієї з найбільших українських бізнес-груп DCH створює надійну основу та додаткові можливості для подальшого розвитку АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО».

Показники рентабельності Банка в аналізованому періоді зберігались на високому рівні і мали позитивну динаміку, незважаючи на складні умови діяльності під час періоду військового стану. Так, за підсумками 6 місяців 2023 року чистий операційний дохід становив 648,7 млн грн, що сприяло отриманню чистого прибутку у розмірі 311,9 млн грн, а також підтриманню значення коефіцієнта ефективності діяльності на високому рівні – понад 180%. Нарощення кредитного портфеля в аналізованому періоді зумовлено активним розвитком програм з кредитування, особливо у корпоративному сегменті. Разом із нарощенням працюючого кредитного портфеля активна діяльність Банку по врегулюванню проблемної заборгованості, списання заборгованості за рахунок сформованих резервів дозволяють утримувати частку проблемної заборгованості в чистому кредитному портфелі (з урахуванням сформованих резервів) на невисокому рівні – станом на 01.07.2023 р. відповідний показник становив 3,1%.

Банк має високий рівень ліквідності з трендом до зростання, зі значним запасом виконує вимоги щодо значення коефіцієнту покриття ліквідністю (LCR) – станом на початок липня 2023 року фактичне значення LCR за всіма валютами та в іноземній валюті становило відповідно 208% та 179% (при мінімально необхідних 100%), що свідчить про високий рівень стійкості Банку до короткострокових шоків ліквідності. Фактичне значення коефіцієнта чистого стабільного фінансування (NSFR), станом на 01.07.2023 р. складало 195%, що із вагомим запасом перевищує мінімально необхідне значення та свідчить про наявність достатнього рівня довгострокового фондування. За рахунок позитивного фінансового результату Банк збільшив значення регулятивного капіталу до рівня 1,8 млрд грн, а значення нормативу адекватності капіталу Н2 зросло до 29% станом на 01.07.2023 р. (при необхідних 10%).

Відновлення кредитного рейтингу АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» на вказаному рівні обумовлено збереженням високих показників ефективності діяльності та їх покращенням, прибутковою поточною діяльністю, підтриманням показників капіталізації на достатньому рівні, прийнятною диверсифікацією ресурсної бази, зростанням працюючого кредитного портфеля, утриманням обсягів резервування на достатньому рівні, невисоким рівнем частки проблемної заборгованості в чистому кредитному портфелі, значним обсягом високоліквідних активів та покращенням нормативів ліквідності, а також наявністю фінансової підтримки з боку акціонера банківської установи. Разом з цим, Рейтингове агентство зазначає недостатню номінальну збалансованість активів та зобов’язань за строками до погашення, чутливість банківської системи до операційного та кредитного ризиків, що зумовлено тривалими військовими діями на території України через агресію з боку РФ, а також погіршенням умов діяльності та невизначеністю щодо перспектив розвитку економіки.

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО», в тому числі: фінансова звітність за 2020-2022 рр. та 6 місяців 2023 року, планові показники діяльності, інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку Рейтингове агентство вважає достовірною.

Фінансовий департамент
За додатковою інформацією звертайтесь:
Пресслужба IBI-Rating
(044) 362-90-84
press@ibi.com.ua