Друк

IBI-Rating відновило кредитний рейтинг АТ «БАНК ФОРВАРД» на рівні uaBBB+, а також рейтинг депозитів на рівні 5 (відмінна надійність)

22.10.2018
Рейтингове агентство IBI-Rating повідомляє про відновлення кредитного рейтингу АТ «БАНК ФОРВАРД» на рівні uaBBB+, прогноз «у розвитку». Рейтинг депозитів відновлено на рівні 5 (відмінна надійність).

АТ «БАНК ФОРВАРД» здійснює свою діяльність з 2005 року. Особливу увагу банк приділяє сегментам споживчого кредитування, картковим продуктам та депозитним програмам для населення України. Клієнтська база станом на початок вересня 2018 року налічує понад 700 тис. осіб. Банк активно розвиває надання послуг клієнтам за допомогою Інтернет-банкінгу та точок полегшеного типу. Регіональна мережа покриває населенні пункти з населенням більше 50 тис. та представлена 18 відділеннями та понад 50 міні-офісами.

Протягом січня-липня 2018 року обсяг регулятивного капіталу АТ «БАНК ФОРВАРД» мав від’ємне значення, що було зумовлено формуванням додаткових резервів під активні операції у зв’язку із переходом на нову модель обліку МСФЗ 9 «Фінансові інструменти». Акціонером банківської установи було вжито необхідні заходи щодо відновлення рівня капіталізації до належного рівня – наприкінці липня поточного року завдяки збільшенню статутного капіталу більше ніж удвічі, регулятивний капітал набув значень, що відповідають вимогам законодавства (237,3 млн грн на 01.08.2018 р.), та станом на 01.10.2018 р. становив 239,1 млн грн. Обсяг високоліквідних активів підтримується на достатньому рівні та удвічі перевищує зобов’язання на вимогу. За рахунок суттєвого нарощення статутного капіталу банк має певний профіцит ліквідності – станом на початок вересня 2018 року тимчасово вільні кошти у сумі 110 млн грн інвестовано в депозитні сертифікати НБУ. Діяльність АТ «БАНК ФОРВАРД» в аналізованому періоді була збитковою, насамперед, через скорочення робочих активів, отримання від’ємного результату від торговельних операцій, а також у зв’язку із втратами від припинення визнання фінансових зобов’язань. Від’ємний фінансовий результат за січень-серпень поточного року склав 172,3 млн грн. В свою чергу, нарощення власного капіталу у структурі пасивів має посприяти покращенню показників ефективності діяльності у майбутньому. Також слід зазначити, що за підсумками серпня та вересня банк вийшов на позитивний фінансовий результат (1,2 млн грн та 0,5 млн грн відповідно).

Відновлення рейтингів АТ «БАНК ФОРВАРД» на вказаному рівні обумовлено наявністю фінансової підтримки з боку власника (в тому числі у вигляді суттєвого нарощення статутного капіталу), достатніми показниками ліквідності, збалансованістю активів і пасивів за строками до погашення, а також диверсифікацією клієнтського кредитного та депозитного портфелів за основними контрагентами. В свою чергу, слід зазначити, що банк надає послуги у високо ризикованому сегменті споживчого кредитування, що в умовах зниження реальних доходів населення підвищує уразливість до кредитного ризику. Також Рейтингове агентство зазначає збиткову поточну діяльність (зумовлено додатковими відрахуваннями в резерви під активні операції з огляду на збільшення простроченої заборгованості позичальників), збереження високої чутливості банківської системи до операційних ризиків, що пов’язано з волатильністю законодавчого поля, складною ситуацією в економіці, а також обмеженими фінансовими можливостями населення і підприємств реального сектору.

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від АТ «БАНК ФОРВАРД», в тому числі: фінансова звітність за 2015-2017 рр. та 9 місяців 2018 року, інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку Рейтингове агентство вважає достовірною.

Фінансовий департамент
За додатковою інформацією звертайтесь:
Прес-служба IBI-Rating
(044) 362-90-84
press(at)ibi.com.ua