Друк

IBI-Rating підвищило рейтинг інвестиційної привабливості Тернополя до рівня invА-

23.06.2017
IBI-Rating повідомляє про підвищення рейтингу інвестиційної привабливості міста Тернополя з рівня invВВВ+ до invА- (висока інвестиційна привабливість).

Підвищення рейтингу обумовлено сталим зростанням більшості показників економічного розвитку, частина з яких перевищила середні значення по країні у розрахунку на одного мешканця, а також стабільним соціально-демографічним становищем міста. Відмічаються збільшення обсягів коштів, направлених на поліпшення інфраструктури міста та їх очікуване зростання у майбутньому, а також дії місцевої влади із впровадження у громадському транспорті сучасних систем оплати та навігації.

Разом із цим рівень рейтингу інвестиційної привабливості м. Тернополя обумовлений його значенням як регіонального центру. Вдале географічне положення, природно-кліматичні умови за існуючого лояльного екологічного законодавства та відсутності суттєвих екологічних проблем створюють додаткові можливості для інвесторів.

Впровадження заходів з підвищення рівня управлінської культури в місті та із покращення інвестиційного клімату, поряд з координацією дій представників місцевої влади при вирішенні ключових питань життєдіяльності міста, створюють значний потенціал для подальшого зростання показників економічного розвитку в ряді секторів економіки. Однак ці можливості обмежуються проблемами інфраструктурного характеру, пов’язаними зі зношеністю об‘єктів міського господарства.

Обсяги інвестування в міську економіку у 2016 році демонстрували позитивну динаміку, на що певний вплив мало збільшення капіталовкладень з місцевого бюджету. Показник освоєних капітальних інвестицій на душу населення збільшився в 1,3 рази до 8,7 тис. грн. та є на 14% більшим за середній показник по Україні. Обсяг прямих іноземних інвестицій зріс на 14,4% до 15,1 млн. дол. США та у розрахунку на одного мешканця залишається нижчим за середньоукраїнський показник, що є свідченням невисокої активності іноземних інвесторів.

Низьке боргове навантаження на місцевий бюджет надає можливість місту брати спільну участь в інвестиційних проектах, які у т. ч. реалізуються за кредитні кошти міжнародних фінансових інституцій та з якими місто має позитивний досвід співпраці.

Місту притаманна гарна забезпеченість закладами охорони здоров’я, освіти та культури, а також наявність об’єктів, які відносяться до історико-культурної спадщини. Існує потенціал до збільшення кількості міських жителів за рахунок притоку населення з регіонів, а також має місце позитивний природний приріст.

Позитивно на рейтинг можуть вплинути: вдосконалення нормативної бази та успішна реалізація базових програм розвитку міста, зростання більшості показників соціально-економічного розвитку до загальнодержавного рівня, покращення стану інфраструктури. Негативно на рейтинг можуть вплинути: подальший знос інфраструктури, виявлення скарг з боку інвесторів на діяльність місцевої влади, погіршення показників ефективності діяльності підприємств та скорочення обсягів інвестицій.

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від м. Тернополя, у тому числі: казначейська звітність за 2016 рік, данні щодо виконання програми соціально-економічного розвитку міста та бюджету міста за 2016 рік, статистичні данні, інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку Рейтингове агентство вважає достовірною.

Муніципальний департамент.
За додатковою інформацією звертайтесь:
Прес-служба IBI-Rating
(044) 362-90-84
press(at)ibi.com.ua