Друк

IBI-Rating підвищило рейтинг інвестиційної привабливості міста Одеси

05.07.2019
Національне рейтингове агентство ІВІ-Rating повідомляє про підвищення рейтингу інвестиційної привабливості Одеси до рівня invАА-. Кредитний рейтинг міста підтверджено на рівні uaА з прогнозом «стабільний».

Такі рівні рейтингів відображають відмінну інвестиційну привабливість та високу спроможність міста розраховуватися за своїми зобов'язаннями. «Стабільний» прогноз, з найбільш високою часткою ймовірності, передбачає незмінність рейтингу на горизонті 12 місяців.

Дмитро Задесенець, директор муніципального департаменту рейтингового агентства IBI-Rating, підкреслив: «Підвищення рейтингу інвестиційної привабливості обумовлено тривалим зростанням частини показників соціально-економічного розвитку міста, активними діями місцевої влади із покращення інвестиційного клімату та впровадження політики «максимального сприяння» для бізнесу, а також модернізацією інфраструктури й транспорту».

При оновленні рейтингів було враховано:

1. Структуру економічного комплексу міста та динаміку ключових показників

Економіка Одеси є диверсифікованою, що знижує вплив несприятливих комерційних змін в окремих галузях на її розвиток та забезпечує стабільні надходження до бюджету міста. У 2018 році спостерігалось подальше зростання основних показників соціально-економічного розвитку: обсяг реалізованої промислової продукції зріс на 9,1% до 28,2 млрд грн, обсяг виконаних будівельних робіт – на 50% до 12,1 млрд грн, роздрібний товарооборот – на 6,4% до 36,7 млрд грн, зовнішньоторговельний оборот – на 9,9% до 2,1 млрд дол. США. Більшість показників в перерахунку на душу населення продовжують відповідати або перевищують середні дання по країні.

2. Конкурентні переваги та недоліки у порівнянні з іншими містами країни

Місто має розвинений логістичний комплекс, значну кількість навчальних закладів (за різними профілями), та розвинену обслуговуючу, комунальну й соціальну інфраструктуру. Значна кількість діючих підприємств, статус одного з найбільших туристичних центрів країни та понад 1 млн осіб населення забезпечує високий внутрішній попит на товари та послуги, а також створює добре підґрунтя для подальшого розвитку виробничого сектору та транспортної галузі. При цьому, вартість трудових ресурсів є нижчою, у порівнянні із іншими містами-мільйонниками. Активні дії із залучення локальних та іноземних інвестицій, а також політика максимальної прозорості по відношенню до бізнесу з боку місцевої влади, позитивно впливає на інвестиційний клімат в регіоні, а також на економічний, кадровий та соціальний потенціал міста. У Одесі локалізовані ключові органи державної влади регіону.

3. Ефективність фінансової політики та показники бюджету

За результатами 2018 року доходи бюджету міста збільшились на 15,2% до 10,7 млрд грн, що було забезпечено зростанням надходжень від власних джерел на 17,3% до 7,2 млрд грн та за трансфертами з бюджетів вищих рівнів - на 11,2% до 3,5 млрд грн. Частка податкових доходів у структурі бюджету міста склала 56,8%, такі надходження є диверсифікованими за платниками та галузями, що забезпечує відносну стабільність та прогнозованість надходжень до бюджету. Рівень бюджетної забезпеченості продовжує перевищувати середнє значення по країні та у 2018 році склав 7,1 тис. грн. Бюджет міста залишається бюджетом-донором, перераховуючи до державного бюджету реверсну дотацію – 232,3 млн грн у 2018 році, проти 156,6 млн грн у 2017 році. Через збільшення поточних видатків, видатків на обслуговування кредитів при збереженні високого рівня фінансування капітальних видатків, міський бюджет як і рік потому виконано з дефіцитом у сумі 595 млн грн, який був покритий за рахунок залишків коштів та позикового капіталу.

4. Чутливість бюджету та економіки міста до впливу негативних чинників

Активні дії міської влади із модернізації об’єктів інфраструктури, транспорту та житлово-комунального господарства вимагає залучення додаткового фінансування, яке у т. ч. відбувається за рахунок залучення платних ресурсів, що призводить до зростання боргового навантаження на бюджет міста. На 01.01.2019 р. показник консолідованого боргового навантаження становив 32,4% та відповідає помірному рівню боргового навантаження. В подальшому очікується його коливання в межах 40-42%. Враховуючи довгостроковість більшості кредитів та зручний графік сплати процентів, їх обслуговування не матиме значного тиску на дохідну частину бюджету, принаймні, при існуючих обсягах надходжень. На думку агентства, вплив негативних чинників на економіку та фінансову спроможність міста залишається помірним – економічний комплекс міста наразі є достатньо диверсифікованим та в достатній мірі адаптувався до ризиків, що виникли у зв’язку з військовим конфліктом на сході України та введенням торгових обмежень між Україною та РФ.

Світлана Бедрега, Заступник міського голови, директор департаменту фінансів Одеської міської ради прокоментувала результати оновлення рейтингів: «Влада міста докладає максимальних зусиль із побудови сприятливого інвестиційного клімату та створення в Одесі ділового й туристичного центру міжнародного рівня. Одеса є привабливою для інвестицій, викликаючи інтерес з боку як вітчизняних, так і іноземних компаній».

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від міста Одеса, у тому числі: показники соціально-економічного розвитку, статистичні дані, казначейська звітність, програмні матеріали, інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку Рейтингове агентство вважає достовірною.

Муніципальний департамент
За додатковою інформацією звертайтесь:
Прес-служба IBI-Rating
(044) 362-90-84
press(at)ibi.com.ua