Друк

IBI-Rating підвищило рейтинг інвестиційної привабливості Хмельницької МТГ

28.10.2021
Національне рейтингове агентство ІВІ-Rating повідомляє про підвищення рейтингу інвестиційної привабливості Хмельницької МТГ до рівня invАА–.

Такий рівень рейтингу відображає відмінну інвестиційну привабливість.

Підвищення рейтингу інвестиційної привабливості було зумовлено змінами у законодавстві, спрямованими на підсилення операційних можливостей органів місцевого самоврядування при роботі з інвесторами, та активністю місцевої влади в напрямку створення сприятливих умов для розвитку підприємництва, покращення інвестиційного клімату та залучення інвестицій, що підтверджується:
• отриманням міжнародних нагород за зусилля в напрямку євроінтеграції, розвитку економіки, енергоменеджменту та міжнародного співробітництва;
• активною участю в конкурсах інвестиційних проєктів та позитивним досвідом реалізації проєктів з залученням коштів іноземних інвесторів;
• наявністю веб-ресурсу для інвесторів «Інвестиційний портал Хмельницького» та постійним просуванням рекламно-іміджевої продукції;
• значним розвитком підприємництва завдяки наявності всебічної підтримки: низького рівня місцевих податків, інформаційно-консультаційної підтримки, проведення заходів щодо просування місцевих виробників в рамках стратегії «Купуй Хмельницьке!»;
• підтримкою впровадження інновацій: засновано центр підтримки інновацій та підприємництва, у місті функціонує ГО «Хмельницький ІТ кластер» та коворкінг-центр, здійснюється відшкодування з міського бюджету відсоткових ставок за кредитами, залученими для реалізації інвестиційно-інноваційних проєктів та на конкурсній основі надається фінансова підтримка для реалізації інноваційних бізнес-ідей;
• проведенням робіт в напрямку розвитку індустріального парку;
• створенням умов для швидкої та безкоштовної реєстрації бізнесу, отримання дозволів на виконання будівельних робіт та інших послуг завдяки активному розвитку сучасної інфраструктури надання адміністративних послуг в Хмельницькій міській територіальній громаді;
• продовженням роботи місцевої влади в напрямку підвищення енергоефективності.

При оновленні рейтингу було враховано:

1. Соціально-економічний розвиток та бюджетне забезпечення громади
Хмельницька МТГ має диверсифіковану економіку, основу якої складають торгівля та переробна промисловість. Громада характеризується активним розвитком підприємництва. Станом на 01.07.2021 р. в громаді зареєстровано 13,5 тис. підприємств - юридичних осіб та понад 24 тис. фізичних осіб-підприємців. Надходження до бюджету громади від суб’єктів малого підприємництва за результатами 2020 року склали 52,8% від обсягу власних доходів місцевого бюджету.

Ряд показників соціально-економічного розвитку є вищими, ніж по Україні в цілому, зокрема: обсяг введення в експлуатацію житла у розрахунку на 1 мешканця, роздрібний товарооборот на 1 мешканця, питома вага працездатного населення. За результатами 6 місяців 2021 року обсяг реалізації промислової продукції склав 9,1 млрд грн, що на 41,3% більше, ніж за результатами аналогічного періоду 2020 року. Зовнішньоторговельний оборот товарів склав 266,03 млн дол. США, що на 43% більше, ніж за аналогічний період 2020 року, але сальдо зовнішньої торгівлі товарами залишається від’ємним.

Хмельницька МТГ достатньо добре забезпечена власними доходами - їх вага в загальному обсязі доходів бюджету за результатами 2020 року склала 78,50%, (проти 63,44% в обсязі доходів бюджету м. Хмельницький за результатами 2019 року). Обсяг власних доходів бюджету громади за 2020 рік в розрахунку на одного мешканця є вищим, ніж по Україні в цілому (7,6 тис. грн по Хмельницькій МТГ проти 7,5 тис. грн по Україні). Поточний баланс місцевого бюджету за результатами 2020 року склав 34,2 млн грн, за результатами I півріччя 2021 року – 12,5 млн грн. Пряме боргове кредитне навантаження є низьким – обсяг прямого боргу за кредитами станом на 01.07.2021 р. дорівнює 1,17% від власних доходів бюджету громади за 2020 рік.

2. Природно-географічний потенціал та наявність матеріальної бази для розвитку бізнесу

Конкурентною перевагою для розвитку бізнесу в Хмельницькій МТГ є територіальна близькість до перспективних зарубіжних ринків та добре транспортне сполучення (місто розташовано на перетині двох європейських автомобільних шляхів та маршруту загального державного значення, має розвинену систему залізничного транспорту).

Громада має розвинену бізнес-інфраструктуру: наявні вільні виробничі, торговельні, офісні приміщення та земельні ділянки, що можуть бути використані для розвитку бізнесу, ведуться роботи у напрямку створення індустріального парку, реалізуються програми з підвищення енергоефективності.

3 Бізнес-середовище громади та інвестиційна політика місцевої влади

Громада характеризується прозорістю діяльності міської влади та якісною організацією комунікації з потенційними інвесторами. Наявний досвід успішної реалізації інвестиційних проектів, в тому числі з залученням іноземних ресурсів. Місцевою владою активно розробляються нові інвестиційні проєкти та подаються для участі в конкурсах на отримання фінансування. Постійно підтримується інформаційне наповнення ресурсу «Інвестиційний портал Хмельницького».

Проводиться ефективна промислова та інвестиційна політика, спрямована на розвиток малого бізнесу, впровадження інновацій та розширення міжнародного співробітництва. Зокрема, функціонує Центр підтримки малого підприємництва, який надає підприємцям інформаційно-консультативні послуги, засновано центр підтримки інновацій та підприємництва iHUB. На базі громадської організації «Громадський рух «Нова економічна політика» функціонує Центр підтримки бізнесу у рамках Ініціативи «EU4Business», що допомагає підприємцям розвиватися і виходити на європейський ринок. Діяльність Центру фінансує Європейський банк реконструкції та розвитку та Єврокомісія. Функціонує ГО «Хмельницький ІТ кластер» та коворкінг-центр. Суб’єктам підприємництва надається фінансова підтримка шляхом часткового відшкодування з міського бюджету відсоткових ставок за кредитами, залученими для реалізації інвестиційно-інноваційних проєктів. На конкурсній основі фінансуються інноваційні бізнес-ідеї.

На офіційному сайті міської ради створено розділ «Для бізнесу», одним з підрозділів якого є «Підтримка підприємництва». На порталі відкритих даних міської ради оприлюднюються реєстри вільних приміщень та земельних ділянок. В «Кабінеті мешканця» підготовлено можливість надання електронних послуг для бізнесу, що надаються в ЦНАП, та забезпечено швидкий перехід на державні електронні послуги та сервіси. Ведеться робота над створенням та підтримкою інформаційно-консультаційного ресурсу для бізнесу.

Протягом 2020 року у рамках стратегії просування бренду «Купуй Хмельницьке!» завершено розробку багатофункціонального веб-порталу для популяризації місцевих виробників. У мережах instagram та facebook функціонують сторінки «Купуй Хмельницьке!». Ведеться широкомасштабна промоція продукції місцевого виробництва шляхом маркування товарів місцевого виробника у торговельних мережах.

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від Хмельницької міської ради, у тому числі: показники соціально-економічного розвитку, статистичні дані, казначейська звітність, програмні матеріали, інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку Рейтингове агентство вважає достовірною.

Муніципальний департамент
За додатковою інформацією звертайтесь:
Пресслужба IBI-Rating
(044) 362-90-84
press(at)ibi.com.ua