Друк

IBI-Rating підвищило кредитний рейтинг та рейтинг інвестиційної привабливості Вінницької міської територіальної громади

30.12.2021
Національне рейтингове агентство ІВІ-Rating повідомляє про підвищення кредитного рейтингу Вінницької міської територіальної громади (далі Вінницька МТГ) до рівня uaА+ з прогнозом «у розвитку» та рейтинг інвестиційної привабливості до рівня invАА.

Такі рівні рейтингів відображають відмінну інвестиційну привабливість та високу спроможність муніципалітету розраховуватися за своїми зобов'язаннями. Прогноз «у розвитку» вказує на високу вірогідність зміни кредитного рейтингу протягом року. Він обумовлений посиленням невизначеності щодо дій органів влади і господарюючих суб’єктів на тлі загострення епідеміологічної ситуації в Україні та світі. Позначка «+» вказує на проміжну категорію рейтингу відносно основної категорії.

Підвищення кредитного рейтингу було зумовлено зростанням ряду показників соціально-економічного розвитку, зниженням боргового навантаження та збільшенням власних доходів бюджету, незважаючи на зменшення активності підприємств, зумовлене карантинними обмеженнями. Крім того, позитивним фактором є очікуване зростання фінансової бази бюджету громади за рахунок змін до податкового законодавства (законопроєкт №5600 прийнято у листопаді 2021 року).

Підвищення рейтингу інвестиційної привабливості було зумовлено змінами у законодавстві, спрямованими на підсилення операційних можливостей органів місцевого самоврядування при роботі з інвесторами, та активністю місцевої влади в напрямку створення сприятливих умов для розвитку підприємництва, покращення інвестиційного клімату та залучення інвестицій.

При оновленні рейтингів було враховано:

1. Показники соціально-економічного розвитку
Економіка Вінницької МТГ характеризується багатогалузевою промисловістю, розвиненою сервісною, соціальною, комунальною та транспортною інфраструктурою. Більшість показників соціально-економічного розвитку у розрахунку на одну особу перевищують показники по Україні в цілому, зокрема: виручка від реалізації промислової продукції, обсяг роздрібного товарообігу, обсяг введення житла в експлуатацію, зовнішньоторговельний оборот товарів та послуг.

2. Ефективність фінансової політики
Незважаючи на те, що виконання бюджету протягом І півріччя 2021 року відбувалось в умовах сповільнення росту економіки країни у зв’язку з проведенням карантинних заходів, обсяг власних доходів громади збільшився на 18,83% у порівнянні з аналогічним періодом попереднього року. Питома вага власних доходів за результатами січня-червня 2021 року склала 80,31% ( проти 75,95% за результатами аналогічного періоду 2020 року). Обсяг власних доходів бюджету Вінницької МТГ у розрахунку на 1 мешканця за результатами І півріччя 2021 року склав 4,69 тис. грн, що вище, ніж показник по Україні в цілому (4,13 тис .грн).
Бюджет Вінницької МТГ за результатами І півріччя 2021 року продемонстрував достатній рівень ліквідності: співвідношення обсягу залишків на рахунках загального фонду до видатків загального фонду склало 11,43%, за спеціальним фондом показник ліквідності становив 36,81%. Бюджет Вінницької міської територіальної громади за підсумками 6 міс. 2021 року виконано з профіцитом у розмірі 517,1 тис. грн. Боргове навантаження є помірним. Станом на 01.07.2021 р. прямий борг міської ради складав 3,68%, а консолідований борг – 10,23% від планового обсягу власних доходів бюджету Вінницької МТГ на 2021 рік.

3. Інвестиційний потенціал міста
Громада має вигідне географічне положення на перетині головних українських та європейських транспортних коридорів, а також розвинену промислову, торгівельну та бізнес-інфраструктуру. Міська рада приділяє значну увагу підтримці та розвитку малого бізнесу та інноваційної діяльності, в тому числі, шляхом створення 3 індустріальних парків та комунального підприємства «Вінницький муніципальний центр інновацій». Триває процес створення першого в Україні муніципального інноваційно-технологічного парку «Кристал».
Розвитку бізнесу також сприяє наявність вільних земельних ділянок та комунальної нерухомості для продажу та надання в оренду. Вінниця входить до переліку міст з найбільш сприятливим бізнес-кліматом та ефективним економічним врядуванням – в рейтингу конкурентоспроможності міст України вона посіла 4 місце за 2019-2020 рр. та 5 місце за 2021 рік. Громада має значні досягнення в сфері підвищення енергоефективності та досвід з напрямку реалізації інвестиційних проєктів за участю міжнародних організацій.

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від Вінницької міської ТГ, у тому числі: показники соціально-економічного розвитку, статистичні дані, казначейська звітність, програмні матеріали, інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку Рейтингове агентство вважає достовірною.

Муніципальний департамент
За додатковою інформацією звертайтесь:
Прес-служба IBI-Rating
044) 362-90-84
press(at)ibi.com.ua