Друк

IBI-Rating підвищило кредитний рейтинг та рейтинг інвестиційної привабливості Тернопільської міської територіальної громади

06.12.2021

Національне рейтингове агентство ІВІ-Rating повідомляє про підвищення кредитного рейтингу Тернопільської міської територіальної громади (МТГ) до рівня uaА з прогнозом «у розвитку» та рейтингу інвестиційної привабливості до рівня invА+.

Такі рівні рейтингів відображають високу спроможність муніципалітету розраховуватися за своїми зобов'язаннями та високу інвестиційну привабливість. Прогноз «у розвитку» вказує на високу вірогідність зміни кредитного рейтингу протягом року. На даний час такий прогноз застосовується до усіх суб’єктів рейтингування муніципального сектору. Він обумовлений посиленням невизначеності щодо дії органів влади і господарюючих суб’єктів на тлі загострення епідеміологічної ситуації в Україні та світі. Позначення «+» вказує на проміжну категорію рейтингу відносно основної категорії.

Підвищення кредитного рейтингу було зумовлено позитивною динамікою більшості показників соціально-економічного розвитку (обсяг реалізації промислової продукції, обсяг роздрібного товарообороту зовнішньоторговельний оборот товарів, обсяг введення житла в експлуатацію, рівень зайнятості тощо), а також збільшенням власних доходів бюджету, незважаючи на зниження активності підприємств, зумовлене карантинними обмеженнями. Крім того, позитивним фактором є очікуване зростання фінансової бази бюджету громади за рахунок змін до податкового законодавства (законопроєкт №5600 прийнято у листопаді 2021 року).

Підвищення рейтингу інвестиційної привабливості
було зумовлено змінами у законодавстві, спрямованими на підсилення операційних можливостей органів місцевого самоврядування при роботі з інвесторами, та активністю місцевої влади в напрямку створення сприятливих умов для розвитку підприємництва, покращення інвестиційного клімату та залучення інвестицій.

При оновленні рейтингів було враховано:


1. Структуру економічного комплексу та динаміку ключових показників

Громада має розвинутий та диверсифікований промисловий комплекс. Найбільш розвинутими галузями промисловості Тернопільської МТГ є: харчова, легка, хімічна, машинобудівна та фармацевтична промисловість. Значення ряду показників соціально-економічного розвитку в перерахунку на одного мешканця є вищими, ніж по Україні в цілому. Зокрема: обсяг роздрібного товарообороту, обсяг введення в експлуатацію житла; питома вага працездатного населення та рівень його зайнятості. При цьому деякі показники економічного розвитку мають нижчі значення, ніж по Україні в цілому (обсяги реалізації промислової продукції, зовнішньоторговий оборот товарами, рівень середньомісячної заробітної плати).

2. Рівень бюджетного забезпечення громади та боргове навантаження

Тернопільська МТГ має прийнятний рівень бюджетної забезпеченості: обсяг доходів бюджету у перерахуванні на 1 мешканця за результатами 6 міс. 2021 року склав 4,46 тис. грн (проти 4,13 тис. грн по Україні в цілому). Незважаючи на застосування карантинних обмежень, власні доходи бюджету громади по результатам 6 міс. 2021 року збільшились на 28,55% у порівнянні з аналогічним періодом 2020 року. Профіцит бюджету за результатами І півріччя 2021 року склав 209,32 млн грн.

Бюджет Тернопільської МТГ характеризується достатнім рівнем ліквідності. За підсумками виконання бюджету за 6 міс 2021 року, співвідношення обсягу залишків на рахунках загального фонду до видатків загального фонду складало 19,75%, за спеціальним фондом показник ліквідності становив 28,48%.

Бюджет МТГ має низький рівень прямого та гарантованого боргового навантаження (станом на 01.07.2021 р.: 1,89% та 5,34%,відповідно, від планових власних доходів громади за 2021 рік). Обсяг перспективного консолідованого боргу (з урахуванням вибірки всього обсягу запланованих кредитів) є значним, але тиск на бюджет дещо мінімізується завдяки тривалому періоду кредитування з рівномірним графіком погашення та невисокими процентними ставками.

3. Потенціал для розвитку бізнесу та залучення інвестицій

Тернопільська МТГ має значний агропромисловий та туристичний потенціал, зумовлений наявністю родючих ґрунтів, водних ресурсів та зелених зон для відпочинку. Громада має достатню кількість земельних ресурсів та нерухомого майна, що можуть бути використані для ведення підприємницької діяльності.

Місцева влада проводить прозору та ефективну промислову та інвестиційну політику, спрямовану на розвиток малого бізнесу, підтримку місцевих виробників та розширення міжнародного співробітництва. У громаді працює значна кількість підприємств з іноземними інвестиціями та регулярно відкриваються нові представництва іноземних підприємств. Так, в І півріччі 2021 року було відкрито представництво групи компаній «Synergy Universe» та досягнено домовленості про відкриття у місті підприємства компанії Monks International (підписано угоду про довгострокову оренду виробничих площ).

Одним з найбільш важливих заходів плану місцевого економічного розвитку є робота по облаштуванню Індустріального парку «Тернопіль». У 2021 році переможцем конкурсу з вибору керуючого компанії індустріального парку стало КП «Підприємство матеріально-технічного забезпечення» Тернопільської міської ради».

Просуванням інвестиційного потенціалу громади опікується спеціальний підрозділ виконавчої влади Тернопільського МТГ «Управління стратегічного розвитку міста». Перевагою громади з точки зору залучення інвестицій є наявність успішного досвіду реалізації інфраструктурних проєктів, в тому числі, за рахунок коштів міжнародних інвесторів.

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від Тернопільської МТГ, у тому числі: показники соціально-економічного розвитку, статистичні дані, казначейська звітність, програмні матеріали, інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку Рейтингове агентство вважає достовірною.

Муніципальний департамент
За додатковою інформацією звертайтесь:
Пресслужба IBI-Rating
(044) 362-90-84
press(at)ibi.com.ua