Друк

IBI-Rating підвищило кредитний рейтинг та рейтинг інвестиційної привабливості міста Одеса

07.12.2021
Національне рейтингове агентство ІВІ-Rating повідомляє про підвищення кредитного рейтингу Одеси до рівня uaА+ з прогнозом «у розвитку» та рейтингу інвестиційної привабливості до рівня invАА.

Такі рівні рейтингів відображають відмінну інвестиційну привабливість та високу спроможність міста розраховуватись за своїми зобов'язаннями. Прогноз «у розвитку» вказує на високу вірогідність зміни кредитного рейтингу протягом року. На даний час такий прогноз застосовується до усіх суб’єктів рейтингування муніципального сектору. Він обумовлений посиленням невизначеності щодо дії органів влади і господарюючих суб’єктів у разі подальшого загострення епідеміологічної ситуації в Україні та світі. Позначення «+» вказує на проміжну категорію рейтингу відносно основної категорії.

Підвищення кредитного рейтингу було зумовлено зростанням показників ліквідності місцевого бюджету та збільшенням власних доходів бюджету, незважаючи на зниження активності підприємств, зумовлене карантинними обмеженнями. Так, за І півріччя 2021 року власні доходи бюджету м. Одеса збільшились на 20,6% у порівнянні з аналогічним періодом 2020 року. Станом на 01.07.2021 р. співвідношення обсягу залишків на рахунках загального фонду до видатків загального фонду складало 8,69%, за спеціальним фондом показник ліквідності становив 20,04% (проти 4,66% та 11,09% відповідно станом на 01.07.2020 р.)

Підвищення рейтингу інвестиційної привабливості було зумовлено змінами у законодавстві, спрямованими на підсилення операційних можливостей органів місцевого самоврядування при роботі з інвесторами, та активністю місцевої влади в напрямку створення сприятливих умов для розвитку підприємництва, покращення інвестиційного клімату та залучення інвестицій, що підтверджується:

• ефективною роботою органів та структур міста, спрямованих на залучення інвестицій;
• впровадженням та подальшим розвитком інтернет-платформи «ODESA 5T» для залучення інвестицій;
• продовженням роботи міської влади в напрямку підвищення енергоефективності.

При оновленні рейтингів було враховано:


1. Структуру економічного комплексу міста та значення показників соціально-економічного розвитку

Одеса є економічним центром південної частини України та одним з найбільших логістичних центрів України. Значна кількість діючих підприємств, статус одного з найбільших туристичних центрів країни та понад 1 млн осіб населення забезпечують високий внутрішній попит на товари та послуги, а також створюють добре підґрунтя для подальшого розвитку виробничого сектору, торгівлі й транспортної галузі. Також активно розвивається будівництво – обсяг здачі в експлуатацію житла у розрахунку на 1 мешканця міста перевищує показник по Україні в цілому: за результатами І півріччя 2021 року він склав 0,26 кв. м (проти 0,12 кв. м по Україні в цілому).

2. Рівень бюджетного забезпечення міста та боргове навантаження

Місто Одеса характеризується високим рівнем бюджетної забезпеченості: обсяг власних доходів бюджету у розрахунку на 1 мешканця за результатами I півріччя 2021 року склав 4,47 тис. грн, що вище, ніж показник по Україні в цілому, який складає 4,13 тис. грн. Бюджет Одеси характеризується достатнім рівнем ліквідності. 

Одеська міська рада та комунальні підприємства залучають кошти вітчизняних банків та міжнародних установ, у тому числі на модернізацію об’єктів інфраструктури. Пряме та консолідоване боргове навантаження Одеської міської ради є помірним (станом на 01.07.2021 р. воно складало відповідно 19,64% та 27,02% від планових власних доходів бюджету за 2021 рік). При цьому, строки погашення є розподіленими за часом, що дозволяє уникнути пікових навантажень. Всі зобов`язання обслуговуються своєчасно, відповідно до затверджених умов.

3. Чутливість бюджету та економіки міста до впливу негативних чинників

Місто має диверсифіковану економіку та помірну чутливість бюджету до діяльності окремих підприємств і галузей: доходи до бюджету за 6 міс. 2021 року від ТОП-20 платників податків склали лише 6,98% від суми податкових надходжень. Незважаючи на запровадження карантинних обмежень, власні доходи бюджету за результатами I півріччя 2021 року збільшились на 20,6% у порівнянні з аналогічним періодом попереднього року.

4. Природно-географічний потенціал та наявність матеріальної бази для розвитку бізнесу


Вигідне географічне положення та природно-кліматичні умови є перевагами для розвитку зовнішньоекономічної діяльності та залучення інвесторів. Гарна забезпеченість закладами охорони здоров’я, освіти та культури, а також наявність історичних пам`яток дає можливість розвивати туризм. Місто має потужний кадровий потенціал завдяки наявності в місті численних ВУЗів, закладів професійно-технічної освіти, а також наукових інститутів. При цьому, вартість трудових ресурсів є нижчою, у порівнянні зі столицею.

Додатковими перевагами є розвинена інженерно-транспортна інфраструктура та зусилля місцевої влади в напрямку її модернізації.

5. Політику міської влади, спрямовану на покращення інвестиційного клімату

Для забезпечення активної роботи в напрямку залучення інвестицій міською владою створено спеціальні структури: Департамент міжнародного співробітництва та маркетингу, а також Департамент економічного розвитку в структурі виконавчого комітету міської ради. Додатково працює Інвестиційна рада - діючий консультативно-дорадчий та експертний орган з регулювання інвестиційної політики. Впроваджена інтернет-платформа «ODESA 5T» для залучення інвестицій, розвитку міської інфраструктури, просування інноваційного та технологічного потенціалу міста. У місті регулярно проводяться заходи, спрямовані на залучення потенційних інвесторів.

Міська влада активно працює в напрямку підвищення енергоефективності. У рамках Угоди мерів місто виконало всі зобов'язання, а саме: до 2020 року знизило на 25% споживання різних видів енергії. Оскільки Угода діяла до 2020 року, муніципалітет, продовжуючи цю роботу, розробляє «План дій зі сталого енергетичного розвитку і клімату» і планує знизити кількість викидів вуглекислого газу щонайменше на 30% до 2030 року за рахунок підвищення енергоефективності і впровадження відновлюваних джерел енергії. Триває робота по створенню Служби енергоменеджменту та енергоефективності на базі КП «Агентство програм розвитку Одеси» та впровадженню системи енергоменеджменту на рівні м. Одеса.

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від міста Одеса, у тому числі: показники соціально-економічного розвитку, статистичні дані, казначейська звітність, програмні матеріали, інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку Рейтингове агентство вважає достовірною.

Муніципальний департамент
За додатковою інформацією звертайтесь:
Пресслужба IBI-Rating
(044) 362-90-84
press(at)ibi.com.ua