Друк

IBI-Rating підвищило кредитний рейтинг та рейтинг інвестиційної привабливості міста Черкаси

26.05.2021
Національне рейтингове агентство ІВІ-Rating повідомляє про підвищення кредитного рейтингу міста Черкаси до рівня uaА- з прогнозом «у розвитку», а також рейтингу інвестиційної привабливості до рівня invА-.

Такі рівні рейтингів відображають високу спроможність міста розраховуватися за своїми борговими зобов'язаннями та високу інвестиційну привабливість. Прогноз «у розвитку» вказує на високу вірогідність зміни кредитного рейтингу протягом року. На даний час такий прогноз застосовується до усіх суб’єктів рейтингування. Він обумовлений посиленням невизначеності щодо дії органів влади і господарюючих суб’єктів на тлі загострення епідеміологічної ситуації в Україні та світі. Позначення «-» вказує на проміжну категорію рейтингу відносно основної категорії.

Підвищення кредитного рейтингу було зумовлено збереженням високого рівня бюджетного забезпечення та позитивної динаміки ключових показників соціально-економічного розвитку громади, незважаючи на кризу, спричинену пандемією COVID -19 та пов`язаними з нею карантинними обмеженнями.

Зокрема, спостерігалась наступна позитивна динаміка:
• зростання обсягу власних доходів міста, незважаючи на обмеження діяльності підприємств, зумовлені запровадженням карантинних заходів;
• погашення прямого боргу та зниження рівня консолідованого боргового навантаження;
• зростання ряду показників соціально-економічного розвитку міста (обсяг роздрібного товарообороту, обсяг експорту послуг, обсяг виробництва будівельної продукції).

Підвищення рейтингу інвестиційної привабливості було зумовлено спроможністю місцевої влади ефективно реалізовувати інвестиційні проєкти та підтримувати бізнес на тлі економічної кризи, що підтверджується:
• дієвою підтримкою малого бізнесу в період дії карантинних обмежень, в тому числі, шляхом зменшення ставок місцевих податків та орендних ставок;
• значними масштабами будівництва бізнес-нерухомості;
• продовженням активної роботи місцевої влади в напрямку підвищення енергоефективності.

При оновленні рейтингів було враховано:

1. Показники соціально-економічного розвитку міста

Місто Черкаси має достатньо диверсифіковану економіку та потужний промисловий комплекс. Основу промисловості формують підприємства хімічної, харчової промисловості та машинобудування. У місті ведуть діяльність понад 200 промислових підприємств. Ряд показників, що характеризують стан економіки міста, у розрахунку на 1 особу перевищують відповідні показники по країні в цілому, зокрема: обсяг реалізованої промислової продукції, обсяг роздрібного товарообороту, зовнішньоторгівельний оборот.

2. Конкурентні переваги у порівняння з іншими містами країни
Місто розташоване на перетині важливих транспортних магістралей держави: водних, автомобільних та залізничних, що дає перспективу створення потужного логістичного центру. Черкаси мають розвинену інженерно-транспортну інфраструктуру, та місцева влада прикладає значні зусилля у напрямку її подальшого вдосконалення, в тому числі, шляхом реалізації інвестиційних проєктів із залученням іноземних інвестицій. Також перевагою міста є потужний кадровий потенціал. При цьому конкуренція для бізнесу та вартість трудових ресурсів є нижчою у порівнянні зі столицею. Показник співвідношення заборгованості із виплати заробітної плати до середньомісячного фонду оплати праці на 01.01.2021 р. склав 2,37%, та є нижчим за значення по країні в цілому.

3. Ефективність фінансової політики та показники бюджету
Незважаючи на впровадження карантинних заходів, власні доходи громади за результатами 2020 року у порівнянні з 2019 роком зросли на 6,73% (+136 613,74 тис. грн), а їх питома вага в загальному обсязі доходів збільшилась на 10,5 в. п. Обсяг доходів бюджету за 2020 рік (без урахування трансфертів) в розрахунку на одного мешканця складає 7,92 тис. грн, що перевищує показник по місцевих бюджетах України в цілому. За результатами 2020 року, бюджет міста був виконаний з дефіцитом у сумі 12 664,8 тис. грн, при планованому дефіциті у розмірі 24 479,3 тис. грн.

4. Чутливість бюджету та економіки міста до впливу негативних чинників
Бюджет м. Черкаси характеризується помірною концентрацію доходів за основними платникам податків: доходи до бюджету 2020 року від ТОП-20 платників податків склали 15,79% від загальної суми податкових надходжень. Прямий борг міської ради в 2020 році було повністю погашено. Міська рада виступає в якості гаранта за борговими зобов`язаннями комунальних підприємств в іноземній валюті перед міжнародними фінансовими організаціями в рамках реалізації проєктів, спрямованих на підвищення енергоефективності та модернізації міської інфраструктури. Це передбачає певну чутливість до валютних ризиків. Але боргове навантаження на даний час є помірним: станом на 01.01.2021 р. консолідований борг міської ради складав 517,24 млн грн., що дорівнює 23,88% від власних доходів бюджету міста за 2020 рік (-5,60% за 2020 рік).

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від міста Черкаси, у тому числі: показники соціально-економічного розвитку, статистичні дані, казначейська звітність, програмні матеріали, інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку Рейтингове агентство вважає достовірною.

Муніципальний департамент
За додатковою інформацією звертайтесь:
Прес-служба IBI-Rating
(044) 362-90-84
press(at)ibi.com.ua