Друк

IBI-Rating підвищило кредитний рейтинг та рейтинг інвестиційної привабливості Білоцерківської міської територіальної громади

23.09.2021
Національне рейтингове агентство ІВІ-Rating повідомляє про підвищення кредитного рейтингу Білоцерківської міської територіальної громади до рівня uaА- з прогнозом «у розвитку» та підвищення рейтингу інвестиційної привабливості до рівня invА+.

Такі рівні рейтингів відображають високу спроможність громади розраховуватися за своїми зобов'язаннями та високу інвестиційну привабливість. Прогноз «у розвитку» вказує на високу вірогідність зміни кредитного рейтингу протягом року. На даний час такий прогноз застосовується до усіх суб’єктів рейтингування. Він обумовлений посиленням невизначеності щодо дії органів влади і господарюючих суб’єктів на тлі загострення епідеміологічної ситуації в Україні та світі. Позначення «+» та «–» вказують на проміжні категорії рейтингів відносно основної категорії.

Підвищення рейтингу інвестиційної привабливості було зумовлено змінами у законодавстві, спрямованими на підсилення операційних можливостей органів місцевого самоврядування при роботі з інвесторами, та активністю місцевої влади в напрямку створення сприятливих умов для розвитку підприємництва, покращення інвестиційного клімату та залучення інвестицій, що підтверджується:
• затвердженням у 2021 році Програми залучення інвестицій та поліпшення інвестиційного клімату в Білоцерківській міській територіальній громаді на 2021-2023 роки;
• активним розвитком індустріальних парків «Біла Церква-1» і «Біла Церква-2»;
• наданням управляючою компанією комплексної підтримки резидентам індустріальних парків у вирішенні організаційних питань та оформленні дозвільних документів, а також допомогу у залученні інвестицій та кредитів;
• участю в якості ключового партнера в Україні в міжнародному проєкті «Глобальна програма еко-індустріальних парків», що реалізується Організацією Об’єднаних Націй з промислового розвитку (UNIDO);
• створенням та функціонуванням сучасної інфраструктури надання адміністративних послуг в Білоцерківській міській територіальній громаді;
• продовженням роботи місцевої влади в напрямку підвищення енергоефективності.

При оновленні рейтингів було враховано:

1. Структуру економічного комплексу громади та динаміку ключових показників
Біла Церква має достатньо диверсифіковану економіку, потужний промисловий комплекс та розвинену торговельну мережу. В місті функціонує 539 промислових підприємств. Пандемія COVID-19 в цілому негативно вплинула на промисловий сектор, проте деякі підприємства успішно працюють навіть в умовах карантинних обмежень: група компаній «Росава», компанія Biopharma та інші. Здійсненням зовнішньоекономічних операцій в 2020 році займалось більше 120 підприємств різних форм власності. В товарній структурі експортних операцій підприємств основні позиції складають: каучук, гума; готові продукти із зерна; фармацевтична продукція; деревина і вироби з деревини; котли, електричні машини; вироби з каменю; одяг; меблі.

2. Ефективність фінансової політики та показники бюджету
Власні доходи бюджету (з урахуванням цільових фондів) за 2020 рік склали 1 158 585,98 тис. грн, що на 7,45% більше, ніж за результатами 2019 року. План за власними доходами було виконано на 101,8%, а план з урахуванням трансфертів - на 100,97%. Власні доходи бюджету МТГ за результатами I кварталу 2021 року склали 340 722,39 тис. грн, що на 18,6% перевищує показник аналогічного періоду 2020 року. Бюджет Білоцерківської міської територіальної громади характеризується середнім рівнем ліквідності. За підсумками 2020 року, співвідношення обсягу залишків на рахунках загального фонду до видатків загального фонду складало 5,91%, за спеціальним фондом показник ліквідності становив 2,34%. За 2020 рік до бюджету МТГ позики на покриття тимчасових касових розривів не залучалися. Кредиторська заборгованість бюджету відсутня. За результатами 2020 року загальний дефіцит бюджету м. Біла Церква склав 10 505,3 тис. грн. При цьому профіцит загального фонду склав 313 020,4 тис. грн, а дефіцит спеціального фонду - 323 525,8 тис. грн.

3. Інвестиційний потенціал Білоцерківської МТГ
Перевагами географічного положення громади є близькість до столиці (80 км) та вигідне розташування на перетині автомобільних та залізничних шляхів, що доповнюється зручною транспортною та логістичною інфраструктурою. Поблизу міста наявні родовища корисних копалин: суглинку, граніту, гранодіориту, піску, мінеральних радонових вод. В місті наявна необхідна інфраструктура для культурного, оздоровчого, подієвого, екстремального та ділового туризму. Конкуренція для бізнесу та вартість трудових ресурсів є помірною.
Територія громади має вільні площі для подальшої розбудови міста та розміщення нових підприємств та житлових районів, що закладено в Генеральному плані. У власності територіальної громади перебуває певна кількість об’єктів, що становлять комерційний інтерес та можуть бути приватизовані або надані в оренду. Міською владою щорічно спрямовуються кошти на реалізацію заходів у сфері енергоефективності. У житлово-комунальному господарстві міста частково проведено модернізацію систем тепло- та водопостачання підприємств житлово-комунального господарства. Також впроваджуються заходи з встановлення енергозберігаючого обладнання та технологій.

В Білоцерківській МТГ створено інфраструктуру розвитку підприємництва, в тому числі, функціонують 2 індустріальних парки, здійснюється робота в напрямку створення наукового парку та першого в Україні екоіндустріального парку. Значна увага приділяється організації комунікації з потенційними інвесторами. Затверджено програму залучення інвестицій та поліпшення інвестиційного клімату в Білоцерківській міській територіальній громаді на 2021-2023 роки. Центром підтримки інвесторів виступає комунальне підприємство Білоцерківської міської ради «Агенція стратегічного розвитку Білої Церкви».

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від структурних підрозділів Білоцерківської МТГ, у тому числі: показники соціально-економічного розвитку, статистичні дані, казначейська звітність, програмні матеріали, інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку Рейтингове агентство вважає достовірною.

Муніципальний департамент
За додатковою інформацією звертайтесь:
Пресслужба IBI-Rating
(044) 362-90-84
press(at)ibi.com.ua