Друк

IBI-Rating підвищило кредитний рейтинг м. Тернополя до рівня uaВВВ+

21.05.2018
IBI-Rating повідомляє про підвищення кредитного рейтингу міста Тернополя з рівня uaВВВ до рівня uaВВВ+ зі збереженням прогнозу «стабільний».

Підвищення кредитного рейтингу обумовлено тривалим соціально-економічним розвитком міста, зростанням власних надходжень до міського бюджету при збереженні помірного рівня консолідованого боргового навантаження на дохідну частину бюджету за очікуваного зростання його в майбутньому. Також, рівень кредитного рейтингу обумовлений значенням міста як регіонального центру, диверсифікацією надходжень до бюджету та рівнем бюджетної забезпеченості, який співставний з середнім значенням для місцевих бюджетів по Україні.

Розвиток м. Тернополя у 2017 році продовжує перебувати під впливом загальної ситуації в економіці країні, яка знаходиться у стадії відновлення та в умовах політичної нестабільності. Зважаючи на це, економіка міста демонструє поступове відновлення, що супроводжується зростанням обсягів реалізації промислової продукції, у т. ч. на експорт, капітальних та прямих іноземних інвестицій, виконаних будівельних робіт та введення в експлуатацію житла.

Зазначена тенденція дозволила забезпечити зростання основних показників соціально-економічного розвитку м. Тернополя, більшість з яких або відповідає, або перевищує середні значення по країні у розрахунку на одного мешканця, а також збільшити надходження до місцевого бюджету.

Заходи із децентралізації бюджетних відносин та делегування містам повноважень щодо збору окремих державних податків та зборів, які впроваджуються центральною владою з 2015 року, а також зміни бюджетного законодавства в частині нормативів сплати податків до місцевих бюджетів, індексація оцінки землі, зростання номінальної заробітної плати, заходи із адміністрування податків, зборів на місцевому рівні, а також покращення ділової активності дозволили м. Тернополю і надалі збільшувати надходження до бюджету.

За результатами 2017 року обсяг надходжень до бюджету м. Тернополя зріс порівняно із 2016 роком на 35,4% до 2 341,0 млн грн. Цьому сприяло зростання на 38,2% до 1 008,2 млн грн податкових та на 2,9% до 99,0 млн грн неподаткових надходжень, а також на 37,4% до 1 218,1 млн грн трансфертів з бюджетів вищих рівнів. На відміну від попередніх років бюджет м. Тернополя у 2017 році зведено з дефіцитом в сумі 31,2 млн грн, який було покрито за рахунок зміни залишків грошових коштів.

В місті зберігається високий рівень зношеності основних засобів, в тому числі житлового фонду, об’єктів інженерної та транспортної інфраструктури, що обумовлює необхідність здійснення значних капітальних вкладень в місцеву інфраструктуру. Джерелами фінансування капіталовкладень також виступають кредитні кошти міжнародних фінансових організацій, що має вплив на динаміку показника консолідованого боргового навантаження на дохідну частину бюджету, який на 01.01.2018 р. становив 6,7% проти 6,9% на 01.01.2017 р. та продовжував знаходитись на прийнятному рівні.

Позитивно на кредитний рейтинг міста можуть вплинути: зростання дохідної частини бюджету Тернополя та подальше покращення більшості показників соціально-економічного розвитку в розрахунку на одного мешканця міста. Негативно на кредитний рейтинг міста можуть вплинути: погіршення показників виконання доходів бюджету, зниження ліквідності, суттєве зростання боргових зобов’язань, погіршення ситуації на ринку запозичень або обмеження доступу до нього муніципальних утворень.

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від м. Тернополя, у тому числі: казначейська звітність 2017 рік, данні щодо виконання програми соціально-економічного розвитку міста та бюджету міста у 2017 році, статистичні данні, інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку Рейтингове агентство вважає достовірною.

Муніципальний департамент
За додатковою інформацією звертайтесь:
Прес-служба IBI-Rating
(044) 362-90-84
press(at)ibi.com.ua