Друк

IBI-Rating підвищило кредитний рейтинг АТ «СКАЙ БАНК» до рівня uaAA-

22.11.2021
IBI-Rating повідомляє про підвищення кредитного рейтингу АТ «СКАЙ БАНК» до рівня uaAA- зі зміною прогнозу на «стабільний».

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СКАЙ БАНК» – один з перших комерційних банків Східної України, який було засновано 08.02.1991 р. у формі товариства з обмеженою відповідальністю з найменуванням Регіональний комерційний банк «Регіон-банк». Банківська установа відноситься до групи банків з приватним капіталом – основним акціонером виступає фізична особа Бабаєв Аріф (Казахстан), якому належить 99,44% капіталу. Банк співпрацює з клієнтами різних галузей економіки, при цьому пріоритетним напрямком співпраці є комплексне обслуговування клієнтів юридичних осіб та підприємців з використанням сучасних банківських технологічних рішень.

Протягом аналізованого періоду АТ «СКАЙ БАНК» дотримувалося всіх економічних нормативів НБУ. Регулятивний капітал Банку відповідає вимогам чинного законодавства та станом на 01.10.2021 р. складав 262,2 млн грн, в тому числі статутний капітал – 200,1 млн грн. Установа має достатній запас відхилень за більшістю економічних нормативів, зокрема, норматив адекватності регулятивного капіталу (Н2) станом на початок жовтня поточного року становив 50,5% (при мінімально необхідному 10%). У свою чергу, фактичні значення коефіцієнтів покриття ліквідністю LCR за всіма валютами та в іноземній валюті становило відповідно 957,2% та 181,5% (при мінімально необхідних 100%), що свідчить про достатній рівень стійкості Банку до короткострокових шоків ліквідності. Фактичне значення нового пруденційного нормативу - коефіцієнта чистого стабільного фінансування (NSFR), станом на 01.10.2021 р. становить 301,1%, що із значним запасом перевищує мінімально необхідне значення (90%) та свідчить про наявність достатнього рівня довгострокового фондування.

У аналізованому періоді основні показники ефективності діяльності АТ «СКАЙ БАНК» демонстрували позитивну динаміку, в тому числі завдяки зростанню якісного кредитного портфеля та нарощенню інвестицій у державні цінні папери на фоні відносно стабільних адміністративних витрат. Як наслідок, чистий процентний дохід установи за 9 місяців 2021 року склав 37,9 млн грн (що більше ніж у 8 разів перевищило чистий процентний дохід за аналогічний період 2020 року), а чистий операційний дохід склав майже 82 млн грн (+17,2%), що сприяло утриманню значення коефіцієнта ефективності діяльності на рівні майже 140%.

Враховуючи вагоме нарощення чистого процентного доходу, Банку вдалося сформувати додаткові резерви під заборгованість клієнтів за кредитами та отримати при цьому додатний фінансовий результат – чистий прибуток установи за підсумками січня-вересня 2021 року склав 16,4 млн грн (проти 12,2 млн грн за аналогічний період минулого року).

Підвищення кредитного рейтингу АТ «СКАЙ БАНК» обумовлено покращенням показників ефективності діяльності, достатніми показниками капіталізації, нарощенням ліквідності при поступовому збільшенні клієнтської бази, наявністю фінансової підтримки з боку акціонера та пов’язаних з ним осіб, нарощенням якісного кредитного портфеля, а також прийнятною структурою та якістю активів. У той же час, Рейтингове агентство зазначає збереження концентрації ресурсної бази у розрізі ключових контрагентів, недостатню збалансованість активів та зобов’язань за строками до погашення, а також чутливість банківської системи України до операційного та кредитного ризиків, що зумовлено епідеміологічною ситуацією, введенням економічних та адміністративних обмежень до економічних суб’єктів та населення.

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від АТ «СКАЙ БАНК», в тому числі: фінансова звітність за підсумками 2018-2020 рр. та 9 місяців 2021 року, планові показники діяльності, інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку Рейтингове агентство вважає достовірною.

Фінансовий департамент

За додатковою інформацією звертайтеся:
Пресслужба IBI-Rating
(044) 362-90-84
press(at)ibi.com.ua