Друк

IBI-Rating підвищило кредитний рейтинг АТ «КРИСТАЛБАНК»

25.12.2023
IBI-Rating повідомляє про підвищення довгострокового кредитного рейтингу АТ «КРИСТАЛБАНК» до рівня uaAA+ з прогнозом «у розвитку» та збереженням рейтингу у Контрольному списку. Також Рейтинговим агентством було підтверджено рейтинг надійності банківських вкладів АТ «КРИСТАЛБАНК» на рівні «5» (відмінна надійність).

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРИСТАЛБАНК» відноситься до групи банків з приватним капіталом відповідно до критеріїв розподілу банків на групи, що затверджено НБУ. Акціонерами виступають три фізичні особи-резиденти України. Ринкова частка Банку протягом останніх років залишається стабільною – за підсумками 9 місяців 2023 року серед 63 банківських установ України АТ «КРИСТАЛБАНК» посіло 44 позицію за розміром активів; 38 – за розміром коштів юридичних осіб, а також 41 місце за обсягом коштів населення, балансового капіталу та розміром отриманого прибутку. Станом на початок жовтня 2023 року регіональна мережа Банку була представлена Головним офісом у м. Київ, а також 26 відділеннями у 9 областях України. У рамках реалізації стратегії розширення мережі відділень АТ «КРИСТАЛБАНК» у жовтні-листопаді поточного року було додатково відкрито ще 12 відділень.

Регулятивний капітал Банку станом на 01.10.2023 р. відповідає вимогам чинного законодавства та складає 392 млн грн. Установа має достатній запас відхилень за більшістю економічних нормативів, зокрема, норматив адекватності регулятивного капіталу (Н2) станом на 01.10.2023 р. становив понад 43% (при мінімально необхідному 10%), а фактичні значення коефіцієнту покриття ліквідністю LCR за всіма валютами та в іноземній валюті становило відповідно 146% та 197%, що свідчить про високий рівень стійкості Банку до короткострокових шоків ліквідності. Фактичне значення коефіцієнта чистого стабільного фінансування (NSFR), станом на 01.10.2023 р. становило 176%, що із значним запасом перевищує мінімально необхідне значення та свідчить про наявність достатнього рівня довгострокового фондування.

Якість робочих активів установи оцінюється як добра. Частка простроченої заборгованості за кредитами та нарахованими доходами в аналізованому періоді скоротилась до 10%, а рівень її покриття сформованими резервами зріс до 150%. Варто відзначити, зростання частки строкових коштів у депозитному портфелі, що свідчить про активну роботу щодо зменшення залежності від окремих кредиторів з метою підвищення фінансової гнучкості. Також Банк достроково позбувся дорогих ресурсів регулятора, що позитивно відобразилось на ефективності діяльності установи.

Діяльність Банку протягом останніх років була прибутковою. Чистий прибуток АТ «КРИСТАЛБАНК» за 9 місяців 2023 року склав 38,1 млн грн (21,3 млн грн за 9 місяців 2022 року). Чистий операційний дохід демонструє зростаючу динаміку, незважаючи на погіршення умов діяльності під час воєнного стану. Відповідно значення коефіцієнта ефективності діяльності банківської установи утримується на доброму рівні – 140% за підсумками січня-вересня 2023 року.

Підвищення кредитного рейтингу АТ «КРИСТАЛБАНК» обумовлено достатніми показниками капіталізації та наявністю фінансової підтримки з боку акціонерів; збереженням високого рівня ліквідності на фоні дострокового погашення всіх запозичень від регулятора; невисоким рівнем проблемної заборгованості у структурі робочих активів; активним розвитком регіональної мережі та карткового бізнесу; значним обсягом активів у вигляді безризикових інвестицій у державні цінні папери, а також достатніми показниками ефективності та довготривалою прибутковою діяльністю установи. Разом з цим агентство зазначає збереження недостатньої номінальної збалансованості активів та зобов’язань за строками до погашення (що певною мірою компенсується вагомими залишками умовно стабільних ресурсів), поступове зменшення концентрації кредитного та депозитного портфелів за основними контрагентами, а також чутливість банківської системи України до операційного та кредитного ризиків, що зумовлено тривалими військовими діями на території України через агресію з боку РФ, погіршенням умов діяльності та невизначеністю щодо перспектив розвитку економіки.

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від АТ «КРИСТАЛБАНК», в тому числі: фінансова звітність за 2020-2022 рр. та 9 місяців 2023 року, планові показники діяльності, інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку Рейтингове агентство вважає достовірною.

Фінансовий департамент
За додатковою інформацією звертайтесь:
Пресслужба IBI-Rating
(044) 362-90-84
press(at)ibi.com.ua