Друк

IBI-Rating підвищило кредитний рейтинг АТ «КРИСТАЛБАНК» до рівня uaAA– зі стабільним прогнозом

12.03.2020
IBI-Rating повідомляє про підвищення довгострокового кредитного рейтингу АТ «КРИСТАЛБАНК» до рівня uaAA– з прогнозом «стабільний». Також Рейтинговим агентством було визначено рейтинг надійності банківських вкладів АТ «КРИСТАЛБАНК» на рівні 5 (відмінна надійність).

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРИСТАЛБАНК» – це перший в Україні банк, який було створено Фондом гарантування вкладів фізичних осіб зі статусом «Перехідного банку». Банк є правонаступником ПАТ «ТЕРРА БАНК», який було визнано неплатоспроможним у серпні 2014 року. У березні 2015 року банк позбувся статусу «Перехідного банку» та отримав повну банківську ліцензію на право здійснення всіх банківських послуг юридичним та фізичним особам в межах чинного законодавства. Наразі банківська установа відноситься до групи банків з приватним капіталом відповідно до критеріїв розподілу банків на групи, що затверджено НБУ. Акціонерами виступають три фізичні особи-резиденти України.

Ринкова частка банку протягом останніх трьох років помітно зросла – за підсумками 2019 року серед 75 банківських установ України АТ «КРИСТАЛБАНК» посіло 46 позицію за розміром активів та коштів населення; 34 – за розміром коштів юридичних осіб; 55 – за розміром балансового капіталу, а також 61 місце – за обсягом отриманого фінансового результату. Наразі банк активно розвиває співпрацю з населенням, надаючи, зокрема, послуги іпотечного кредитування, що сприяє покращенню диверсифікації активних операцій в розрізі контрагентів. Протягом ІІ півріччя 2019 року регіональна мережа установи була збільшена на 2 відділення (по одному у Дніпропетровській та Львівській областях). Відповідно станом на 01.01.2020 р. регіональна мережа АТ «КРИСТАЛБАНК» представлена Головним офісом у м. Київ, а також 28 відділеннями у дев’яти областях України.

Банк має достатній запас відхилень за більшістю економічних нормативів, зокрема, норматив адекватності регулятивного капіталу (Н2) станом на початок січня 2020 року становив понад 41% (при мінімально необхідному 10%), а фактичні значення коефіцієнту покриття ліквідністю LCR за всіма валютами та в іноземній валюті склали відповідно 181% та 245% (при мінімально необхідних 100%), що свідчить про високий рівень стійкості до короткострокових шоків ліквідності. Показники ефективності банківської установи в аналізованому періоді зберігались на достатньому рівні та свідчили про прийнятну здатність АТ «КРИСТАЛБАНК» генерувати капітал за рахунок результатів діяльності за умови збереження доброї якості доходних активів. Зокрема, за підсумками минулого року рівень покриття адміністративних витрат чистим операційним доходом перевищив 120%. Діяльність АТ «КРИСТАЛБАНК» протягом останніх років зберігається прибутковою – за підсумками 2019 року чистий прибуток установи склав 7 млн грн.

Підвищення кредитного рейтингу АТ «КРИСТАЛБАНК» обумовлено достатніми показниками капіталізації та наявністю фінансової підтримки з боку акціонерів; незначним рівнем проблемної заборгованості у структурі робочих активів; поступовим зменшенням концентрації кредитного та депозитного портфелів за основними контрагентами; високими показниками ліквідності, а також достатніми показниками ефективності та прибутковою операційною діяльністю. В свою чергу, у структурі зобов’язань зберігається суттєвий обсяг коштів на вимогу, що підвищує чутливість до ризику ліквідності. Разом з цим банк має значний обсяг достатньо стабільних коштів, залучених від компаній, що визнаються пов’язаними згідно з вимогами нормативних актів НБУ. Також на рейтинги установи впливає чутливість банківської системи до операційних ризиків, що зумовлено трансформаційними процесами в економіці, а також нестабільністю законодавчого поля.

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від АТ «КРИСТАЛБАНК», в тому числі: фінансова звітність за 2017-2019 рр., планові показники діяльності, інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку Рейтингове агентство вважає достовірною.

Фінансовий департамент
За додатковою інформацією звертайтесь:
Прес-служба IBI-Rating
(044) 362-90-84
press(at)ibi.com.ua