Друк

IBI-Rating підвищило кредитний рейтинг АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» до рівня uaAA з прогнозом «у розвитку»

26.10.2020
Рейтингове агентство IBI-Rating повідомляє про підвищення кредитного рейтингу АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» до рівня uaAA з прогнозом рейтингу «у розвитку». Рейтинг надійності банківських вкладів було підвищено до рівня «5» (відмінна надійність).

АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» здійснює діяльність на банківському ринку з липня 1993 року. За класифікацією НБУ банківську установу віднесено до групи банків з приватним капіталом та станом на початок вересня 2020 року банк посідав 21 позицію за розміром активів серед 74 банків України. 30 липня 2020 року Олександр Ярославський, власник групи DCH, отримав від Національного банку України погодження прямого набуття істотної участі в розмірі 100% акцій у статутному капіталі АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО». Внаслідок укладання означеної угоди, бенефіціаром банківської установи став Олександр Ярославський. На думку Рейтингового агентства приєднання банку до однієї з найбільших українських бізнес-груп DCH створює надійну основу та додаткові можливості для подальшого розвитку АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО».

Банк має досить велику клієнтську базу, розвинену інфраструктуру обслуговування карткового бізнесу. Протягом аналізованого періоду банк активно розвивав гривневе роздрібне кредитування та кредитування клієнтів агробізнесу. Наприкінці вересня поточного року акціонер забезпечив збільшення капіталу банку на 285 млн грн. Відповідно в рамках виконання програми капіталізації загальна сума збільшення капіталу установи за рахунок підтримки акціонером протягом минулого та поточного років склала 752 млн грн. Таким чином, власник банку своєчасно і в повному обсязі забезпечив заплановане програмою капіталізації збільшення капіталу. Як наслідок, станом на 01.10.2020 регулятивний капітал АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» збільшився до 1,113 млрд грн, а норматив адекватності регулятивного капіталу зріс до 17,5% (при мінімально необхідних 10%). Відповідно спостерігалось покращення і інших нормативів банківської установи.

Завдяки фінансовій підтримці акціонера банк мав можливість сформувати додаткові резерви в сумі 476,7 млн грн, отримавши при цьому додатний фінансовий результат – чистий прибуток АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» за підсумками січня-вересня 2020 року склав 18,1 млн грн. Покращенню показників рентабельності банківської установи в аналізованому періоді також сприяло поступове нарощення чистого процентного доходу, який за підсумками січня-вересня склав 290,8 млн грн, що удвічі перевищив результат аналогічного періоду минулого року. Додатково слід зазначити проведення банком оптимізації адміністративних витрат, що разом із вищезазначеним позначилось на покращенні коефіцієнту ефективності діяльності (рівень покриття адміністративних витрат операційним доходом від основної діяльності) до позначки майже 104%, проти 49% за підсумками минулого року.

Підвищення рейтингів АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» обумовлено наявністю фінансової підтримки з боку нового акціонера банківської установи – власника однієї з найбільших українських бізнес-груп DCH; покращенням показників ліквідності та капіталізації; позитивною динамікою розвитку роздрібного кредитування та кредитування клієнтів агропромислового сектору; прийнятною диверсифікацією ресурсної бази, а також поступовим скороченням неробочих активів. Разом з цим, Рейтингове агентство зазначає збереження концентрації клієнтського кредитного портфеля за основними позичальниками, суттєву частку простроченої заборгованості за кредитами клієнтів, а також неповну збалансованість активів та зобов’язань за строками до погашення. В свою чергу, слід зазначити, що банк має значний обсяг достатньо стабільних коштів, залучених від компаній, що визнаються пов’язаними з банком згідно з вимогами нормативних актів НБУ, що позитивно впливає на стан ліквідності установи. Прогноз кредитного рейтингу «у розвитку» обумовлений чутливістю банківської системи України до операційного та кредитного ризиків, враховуючи погіршення епідеміологічної ситуації в країні, а також ймовірність повторного введення економічних та адміністративних обмежень до економічних суб’єктів та населення.

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО», в тому числі: фінансова звітність за 2017-2019 рр. та 9 місяців 2020 року, планові показники діяльності, інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку Рейтингове агентство вважає достовірною.

Фінансовий департамент
За додатковою інформацією звертайтесь:
Пресслужба IBI-Rating
(044) 362-90-84
press@ibi.com.ua