Друк

IBI-Rating підвищило кредитний рейтинг АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» до рівня uaA з прогнозом «у розвитку»

10.01.2020
Рейтингове агентство IBI-Rating повідомляє про підвищення кредитного рейтингу АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» до рівня uaA з прогнозом рейтингу «у розвитку». Рейтинг надійності банківських вкладів підтверджено на рівні «4+» (висока надійність).

АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» здійснює діяльність на банківському ринку з липня 1993 року. За класифікацією НБУ банківську установу віднесено до групи банків з приватним капіталом та станом на початок жовтня 2019 року банк посідав 21 позицію за розміром активів серед 76 банків України. Єдиним акціонером банку виступає компанія «Бренкрофт Ентерпрайзез Лімітед», яка опосередковано належить Віктору Пінчуку. Регіональна мережа представлена 36 відділеннями у 8 областях України. Банк має досить велику клієнтську базу, розвинену інфраструктуру обслуговування карткового бізнесу. Протягом аналізованого періоду банк активно розвивав гривневе роздрібне кредитування та кредитування клієнтів агробізнесу.

У аналізованому періоді банком було актуалізовано та подано до Національного банку України оновлений План капіталізації/реструктуризації АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» на період до кінця вересня 2020 року (з метою виконання вимог рішення регулятора за підсумками оцінки стійкості банків та банківської системи у 2019 році). Завдяки вжитим акціонером та керівництвом банку заходам, станом на 27.12.2019 року регулятивний капітал було збільшено до рівня 1,28 млрд грн, а розрахункове значення нормативу адекватності капіталу (Н2) досягло 20%. Відповідно спостерігалось подальше покращення нормативів ліквідності та нарощення високоліквідної складової активів.

Основні показники ефективності діяльності АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» мають позитивну динаміку порівняно з минулими роками та суттєво залежать від якості активів, а також результату торговельних операцій. Зокрема, реалізація проблемної заборгованості за окремими великими кредитами позначилась на вагомому прирості доходів та сприяла розформуванню частки резервів, що, в свою чергу позначилось на отриманні чистого операційного доходу в сумі понад 690 млн грн за підсумками 11 місяців 2019 року, а також чистого прибутку за вказаний період в сумі майже 95 млн грн. Рейтингове агентство позитивно оцінює процес наявного та перспективного нарощення капіталізації, що на фоні скорочення неробочих активів найближчим часом має посприяти подальшому покращенню показників ефективності діяльності.

Підвищення довгострокового кредитного рейтингу АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» обумовлено покращенням показників ліквідності та капіталізації, що було досягнуто завдяки фінансовій підтримці власника банківської установи в рамках реалізації програми капіталізації/реструктуризації; позитивною динамікою розвитку роздрібного кредитування та кредитування клієнтів агропромислового сектору; прийнятною диверсифікацією ресурсної бази, а також поступовим скороченням неробочих активів. Разом з цим, Рейтингове агентство зазначає збереження концентрації клієнтського кредитного портфеля за основними позичальниками, суттєву частку простроченої заборгованості за кредитами клієнтів, а також неповну збалансованість активів та зобов’язань за строками до погашення. В свою чергу, слід зазначити, що банк має значний обсяг достатньо стабільних коштів, залучених від компаній, що визнаються пов’язаними з банком згідно з вимогами нормативних актів НБУ, що позитивно впливає на стан ліквідності установи.

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО», в тому числі: фінансова звітність за 2016-2018 рр. та 11 місяців 2019 року, планові показники діяльності, інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку Рейтингове агентство вважає достовірною.

Фінансовий департамент
За додатковою інформацією звертайтесь:
Прес-служба IBI-Rating
(044) 362-90-84
press@ibi.com.ua