Друк

IBI-Rating підвищило кредитний рейтинг АТ «БАНК 3/4»

19.02.2024
IBI-Rating повідомляє про підвищення кредитного рейтингу АТ «БАНК 3/4» до рівня uaA+, з прогнозом «у розвитку» та збереженням у Контрольному списку. Рейтинг депозитів підтверджено на рівні «4+» (висока надійність). Збереження кредитного рейтингу у Контрольному списку обумовлено воєнним станом, який запроваджено у зв’язку з вторгненням російських військ в Україну, що створює суттєвий негативний вплив на економічний стан країни та її фінансову стабільність.

АТ «БАНК 3/4» працює на фінансовому ринку з 2008 року та відноситься до групи банків з приватним капіталом відповідно до критеріїв розподілу банків на групи. Єдиним акціонером банку виступає Іщенко В.А. (Голова Правління). Банківська установа є активним учасником на ринку валютообмінних (конверсійних) операцій, а також активно інвестує кошти в державні інструменти з фіксованою доходністю.

Регулятивний капітал Банку станом на початок січня 2024 року складав 521,1 млн грн, з яких 84% – капітал І рівня. Установа має суттєвий запас відхилень за більшістю економічних нормативів. Зокрема, адекватність регулятивного капіталу у понад 7 разів перевищує встановлений регулятором рівень, а фактичні значення коефіцієнту покриття ліквідністю LCR за всіма валютами та в іноземній валюті становили відповідно 680% та 595% (при мінімально необхідних 100%), що свідчить про високий рівень стійкості Банку до короткострокових шоків ліквідності. Значення нормативів кредитного ризику зберігаються незначними. Фактичне значення коефіцієнта чистого стабільного фінансування (NSFR) станом на 01.01.2024 р. становить 442%, що із значним запасом перевищує мінімально необхідне значення (100%) та свідчить про наявність достатнього рівня довгострокового фондування.

За підсумками 2023 року чистий операційний дохід Банку становив близько 448 млн грн, а чистий прибуток склав 3 млн грн. Рівень покриття адміністративних витрат чистим операційним доходом (коефіцієнт ефективності діяльності) в аналізованому періоді зберігався на рівні 115%. У свою чергу, показники базової рентабельності активів та капіталу залишаються на достатньому рівні – 6,7% та 17,6% відповідно, що свідчить про достатню можливість установи генерувати капітал за рахунок результатів діяльності за умови збереження прийнятної якості доходних активів.

Підвищення кредитного рейтингу АТ «БАНК 3/4» обумовлено: збереженням високих показників капіталізації, що дозволяє поглинати потенційні збитки у випадку погіршення якості активів; високим рівнем ліквідності на фоні дострокового погашення всіх запозичень від регулятора; високою якістю робочих активів та достатнім рівнем покриття проблемної заборгованості сформованими резервами; а також високими показниками ефективності основної діяльності. У той же час, Рейтингове агентство відзначає збереження концентрації кредитного портфеля і ресурсної бази в розрізі ключових контрагентів та недостатню номінальну збалансованість активів та зобов’язань за строками до погашення. На рейтинги банківської установи також впливає чутливість банківської системи України до операційного та кредитного ризиків, що зумовлено тривалими військовими діями на території України через агресію з боку РФ, а також погіршенням умов діяльності та невизначеністю щодо перспектив розвитку економіки.

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від АТ «БАНК 3/4», в тому числі: фінансова звітність за підсумками 2021-2023 рр., планові показники діяльності, інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку Рейтингове агентство вважає достовірною.

Фінансовий департамент
За додатковою інформацією звертайтеся:
Прес-служба IBI-Rating
(044) 362-90-84
press(at)ibi.com.ua