Друк

IBI-Rating підвищило кредитний рейтинг АТ АКБ «Львів» до рівня uaAА– та змінило прогноз рейтингу на «стабільний»

07.12.2021
IBI-Rating повідомляє про підвищення кредитного рейтингу АТ АКБ «Львів» до рівня uaAА– зі зміною прогнозу на «стабільний». Рейтинг надійності банківських вкладів підтверджено на рівні «5» (відмінна надійність).

Нова структура власності АТ АКБ «Львів» (далі — Банк Львів) зареєстрована у 2018 році, коли незалежна швейцарська компанія з управління активами ResponsAbility Participations AG набула контрольної частки у 51%. ResponsAbility є провідною компанією з управління активами у сфері інвестицій, яка забезпечує фінансування за рахунок запозичень та з власних джерел у країнах з економікою, що розвивається; акціонерами компанії є авторитетні установи на фінансовому ринку Швейцарії. У результаті внесків ResponsAbility, статутний капітал Банку Львів збільшився на 133 млн грн. 29 березня 2021 року Національний банк України погодив набуття міжнародною фінансовою установою Північна Екологічна Фінансова Корпорація (Nordic Environment Finance Corporation, Nefco) істотної участі у розмірі 13,94% статутного капіталу Банку Львів. Станом на 01.10.2021 р. кошти в сумі 270 млн грн обліковувалися на рахунку незареєстрованого статутного капіталу. Завершення процедури реєстрації планується до кінця поточного року. Регіональна мережа установи представлена Головним офісом та 18 відділенням у 7 областях України, в т. ч. у столичному регіоні. Переважно банк представлений у Західному регіоні, найбільша кількість відділень розташована у м. Львів та Львівській області.

Протягом аналізованого періоду Банк Львів виконував усі економічні нормативи та ліміти валютної позиції. Також слід зазначити, що банк з суттєвим запасом виконує вимоги щодо значення коефіцієнту покриття ліквідністю (LCR), який впроваджено регулятором з початку 2019 року. За підсумками ІІІ кварталів 2021 року діяльність Банку Львів була прибутковою, чому зокрема сприяло нарощення якісного кредитного портфеля, що відобразилось на вагомому прирості чистого процентного доходу. Чистий прибуток за підсумками січня-вересня поточного року становив 54,9 млн грн, що є найбільшим показником за останні роки. Співвідношення адміністративних витрат до сукупного доходу зберігається на невисокому рівні, що на фоні зростаючої динаміки комісійних та процентних доходів сприяє високому значенню коефіцієнта ефективності діяльності — понад 160% за підсумками січня вересня 2021 року.

Підвищення кредитного рейтингу Банку Львів та зміна прогнозу рейтингу на «стабільний» ґрунтується на: сильній фінансовій підтримці з боку акціонерів, зміцненню ринкових позицій установи, очікуваному нарощенню статутного капіталу, позитивній динаміці основних фінансових показників, прийнятній диверсифікації ресурсної бази, що представлена сукупністю вкладів клієнтів та фінансування МФО. Слід також відзначити подальше поліпшення диверсифікації кредитного портфеля та зменшення частки великих позичальників у загальному кредитному портфелі, достатню ліквідність та покращення показників ефективності. Однак, деякі фактори можуть певною мірою впливати на майбутній розвиток установи та призвести до зниження показників ефективності. До таких факторів можна віднести: низький або обмежений попит на банківське кредитування, вразливість банківської системи до операційних ризиків, несподівані законодавчі обмеження, уповільнення економіки. У той же час, впровадження нової стратегії банку швейцарським акціонером, зобов'язання власників забезпечити необхідні кошти і збільшити капітал банку, а також зацікавленість міжнародних фінансових установ підтримати розвиток банку шляхом надання необхідного фінансування лежить в основі подальшого динамічного розвитку Банку Львів та підвищення його стійкості, що призводить до зростання показників прибутковості.

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від Банку Львів, у тому числі: фінансова звітність за період 2018-2020 рр. та січень-вересень 2021 року, планові показники діяльності, інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку Рейтингове агентство вважає достовірною.

Фінансовий департамент
За додатковою інформацією звертайтесь:
Пресслужба IBI-Rating
(044) 362-90-84
press(at)ibi.com.ua