Друк

IBI-Rating підвищило кредитний рейтинг АТ АКБ «Львів» до рівня uaA з прогнозом «стабільний»

13.06.2019
IBI-Rating повідомляє про підвищення кредитного рейтингу АТ АКБ «Львів» до рівня uaA зі зміною прогнозу на «стабільний». Рейтинг надійності банківських вкладів підтверджено на рівні «5» (відмінна надійність).

З моменту заснування у 1991 році АТ АКБ «Львів» (далі - Банк Львів) працює на Західній Україні. Нова структура власності Банку Львів зареєстрована у 2018 році, коли незалежна швейцарська компанія з управління активами ResponsAbility Participations AG набула контрольної частки у 51%. ResponsAbility є провідною компанією з управління активами у сфері інвестицій, яка забезпечує фінансування за рахунок запозичень та з власних джерел у країнах з економікою, що розвивається; акціонерами компанії є авторитетні установи на фінансовому ринку Швейцарії. У результаті внесків ResponsAbility, статутний капітал Банку Львів за минулий рік збільшився на 133 млн грн та станом на 01 квітня 2019 року становив 438,4 млн грн. Значні внески до статутного капіталу, зроблені Swiss ResponsAbility, забезпечили банку необхідні засоби для збільшення свого кредитного портфеля, до того ж ResponsAbility розмістив додаткові кошти на умовах субординованого боргу.

Протягом аналізованого періоду Банк Львів дотримувався пруденційних нормативів та лімітів валютної позиції. Стандарти ліквідності підтримувалися на достатньому рівні, щоб компенсувати поточні ризики ліквідності, і значно перевищили мінімально необхідні значення, які встановлені регулятором. Крім того, Банк Львів демонструє значний запас ліквідності, що перевищує вимоги до коефіцієнта покриття ліквідності (LCR), встановленого регулятором на початку 2019 року. Негативний фінансовий результат Банку Львів за 2018 рік склав (-) 41,6 млн грн. Основними причинами є: формування додаткових резервів, визнання переоцінки вилучених активів і вартість консультаційних послуг. За результатами першого кварталу Банк Львів отримав чистий прибуток у розмірі 1 млн грн, що істотно перевищує цільовий діапазон.

Підвищення кредитного рейтингу Банку Львів ґрунтується на оцінці та позитивній динаміці таких показників, як: сильна фінансова підтримка з боку акціонерів, позитивна динаміка основних фінансових показників, прийнятна диверсифікація ресурсної бази, що представлена сукупністю вкладів клієнтів та фінансування МФО. Крім того, слід також відзначити поліпшення диверсифікації кредитного портфеля та значне зменшення частки великих позичальників у загальному кредитному портфелі, достатню ліквідність та ключові показники ефективності. Однак, деякі фактори можуть певною мірою впливати на майбутній розвиток установи та призвести до зниження показників ефективності. До таких факторів можна віднести: низький або обмежений попит на банківське кредитування, вразливість банківської системи до операційних ризиків, несподівані законодавчі обмеження, уповільнення економіки. У той же час, впровадження нової стратегії банку швейцарським акціонером, зобов'язання обох власників забезпечити необхідні кошти і збільшити капітал банку, а також зацікавленість міжнародних фінансових установ підтримати розвиток банку шляхом надання необхідного фінансування лежить в основі подальшого динамічного розвитку Банку Львів та підвищеної його стійкості, що призводить до зростання показників прибутковості.

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від Банку Львів, в тому числі: фінансова звітність за період 2016-2018 рр. та перший квартал 2019 року, планові показники діяльності, інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку Рейтингове агентство вважає достовірною.

Фінансовий департамент
За додатковою інформацією звертайтесь:
Прес-служба IBI-Rating
(044) 362-90-84
press(at)ibi.com.ua