Друк

IBI-Rating підвищило кредитні рейтинги АТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» та випуску облігацій

17.01.2020
IBI-Rating повідомляє про підвищення довгострокових кредитних рейтингів АТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» та його відсоткових забезпечених облігацій серії В (номінальний обсяг випуску 500 млн грн з погашенням у 2022 році) до рівня uaА зі зміною прогнозу рейтингів з «у розвитку» на «стабільний».

У відповідності до Закону України «Про ринок електричної енергії» з 01.01.2019 р. за АТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» залишилася лише функція розподілу електричної енергії. Для ведення зазначеної діяльності Компанія має необхідну ліцензію. АТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» є природним монополістом на території Одеської області, що забезпечує стабільність збуту.

В аналізованому періоду АТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» увійшло до групи «ДТЕК», яка є найбільшим вертикально-інтегрованим енергетичним холдингом в Україні.

Припинення діяльності, пов’язаної з постачанням електроенергії споживачам, відповідно до впроваджених законодавчих змін, зумовило зниження чистого доходу АТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» за 6 міс. 2019 року до 1 761,7 млн грн, що на 58,4% менше, порівняно з аналогічним періодом попереднього року. При цьому прибуток від операційної діяльності збільшився на 63,6% – до 188,7 млн грн, а чистий прибуток зріс до 164,1 млн грн (+87,9%), що позитивно позначилося на показниках рентабельності.

Обсяг чистого боргу АТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» за підсумками січня-червня 2019 року стрімко знизився за рахунок погашення зобов’язань за банківськими кредитами, незважаючи на отримання позики та зростання зобов’язань за відсотковими облігаціями. На скорочення чистого боргу також вплинув суттєвий ріст високоліквідних активів. Значне скорочення чистого боргу за підсумками аналізованого періоду за одночасного зростання прибутковості зумовило суттєве зниження боргового навантаження, рівень якого оцінюється як низький.

Емітент зберігає потребу в значних обсягах капіталовкладень для оновлення основних фондів, враховуючи необхідність їх постійної модернізації.

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від АТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО», в тому числі: річна фінансова звітність за 2016-2018 рр. та 6 міс. 2019 року, довідкова інформація про діяльність підприємства, параметри випуску облігацій серії В, інша необхідна внутрішня інформація, очікування Рейтингового агентства IBI Rating, а також інформація з відкритих джерел, яку рейтингове агентство вважає достовірною.

Корпоративний департамент

За додатковою інформацією звертайтесь:
Прес-служба IBI-Rating
(044) 362-90-84
press(at)ibi.com.ua