Друк

IBI-Rating підтвердило рейтинги АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО»

01.12.2022
Рейтингове агентство IBI-Rating повідомляє про підтвердження кредитного рейтингу АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» на рівні uaAA+ прогноз «негативний». Кредитний рейтинг збережено у Контрольному списку. Рейтинг надійності банківських вкладів було підтверджено на рівні «5» (відмінна надійність). Збереження кредитного рейтингу у Контрольному списку з негативним прогнозом обумовлено військовим станом, який запроваджено у зв’язку з початком війни росії проти України, а також активними воєнними діями на території України, що створює суттєвий негативний вплив на економічний стан країни та її фінансову стабільність.

АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (далі – Банк) здійснює діяльність на банківському ринку з липня 1993 року. За класифікацією НБУ банківську установу віднесено до групи банків з приватним капіталом та станом на початок жовтня 2022 року Банк посідав 17 позицію за розміром активів серед 67 банків України. Єдиним акціонером банківської установи виступає Олександр Ярославський, власник групи DCH. На думку Рейтингового агентства, входження Банку до однієї з найбільших українських бізнес-груп DCH створює надійну основу та додаткові можливості для подальшого розвитку АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО».

Показники рентабельності Банка в аналізованому періоді зберігались на високому рівні і мали позитивну динаміку, незважаючи на складні умови діяльності під час періоду військового стану. Так, протягом 9 місяців 2022 року відбулося вагоме нарощення чистого операційного доходу, який становив 1,2 млрд грн, що на 44% перевищило результат аналогічного періоду минулого року та сприяло утриманню значення коефіцієнта ефективності діяльності на рівні понад 290%. Враховуючи вагоме зростання процентних доходів та результату від торговельних операцій, Банку вдалося сформувати додаткові резерви під заборгованість клієнтів за кредитами та отримати при цьому додатний фінансовий результат – чистий прибуток установи за підсумками 3-х кварталів 2022 року склав 143,6 млн грн.

Банк продовжує запроваджувати нові програми кредитування (в тому числі в рамках програм державної підтримки), розвивати роздрібне, агро та корпоративне кредитування, відбувається нарощення працюючого кредитного портфеля, що відобразилось на покращенні показників ефективності діяльності. Разом із нарощенням працюючого кредитного портфеля активна діяльність по врегулюванню проблемної заборгованості, збільшення сформованих резервів, списання заборгованості за рахунок сформованих резервів дозволяють утримувати частку проблемної заборгованості в чистому кредитному портфелі (з урахуванням сформованих резервів) на невисокому рівні – станом на 01.10.2022 р. відповідний показник не перевищував 6,4%.

Банк має високий рівень ліквідності з трендом до зростання, зі значним запасом виконує вимоги щодо значення коефіцієнту покриття ліквідністю (LCR) – станом на початок жовтня 2022 року фактичне значення LCR за всіма валютами та в іноземній валюті становило відповідно 196% та 195% (при мінімально необхідних 100%), що свідчить про високий рівень стійкості Банку до короткострокових шоків ліквідності. Фактичне значення коефіцієнта чистого стабільного фінансування (NSFR), станом на 01.10.2022 р. складало 205%, що із вагомим запасом перевищує мінімально необхідне значення (90%) та свідчить про наявність достатнього рівня довгострокового фондування. За рахунок позитивного фінансового результату Банк утримує значення регулятивного капіталу на рівні 1,5 млрд грн, а значення нормативу адекватності капіталу Н2 становило майже 22% станом на 01.10.2022 р. (при необхідних 10%).

Підтвердження кредитного рейтингу АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» обумовлено збереженням показників ефективності діяльності на високому рівні та їх покращенням, прибутковою поточною діяльністю, підтриманням показників капіталізації на достатньому рівні, прийнятною диверсифікацією ресурсної бази, зростанням працюючого кредитного портфеля, утриманням обсягів резервування на достатньому рівні, невисоким рівнем частки проблемної заборгованості в чистому кредитному портфелі, значним обсягом високоліквідних активів та покращенням нормативів ліквідності, а також наявністю фінансової підтримки з боку акціонера банківської установи. Разом з цим, Рейтингове агентство зазначає недостатню збалансованість активів та зобов’язань за строками до погашення, чутливість банківської системи до операційного та кредитного ризиків, що зумовлено тривалими військовими діями на території України через агресію з боку РФ, а також погіршенням умов діяльності та невизначеністю щодо перспектив розвитку економіки.

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО», в тому числі: фінансова звітність за 2019-2021 рр. та 9 місяців 2022 року, планові показники діяльності, інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку Рейтингове агентство вважає достовірною.

Фінансовий департамент
За додатковою інформацією звертайтесь:
Пресслужба IBI-Rating
(044) 362-90-84
press@ibi.com.ua