Друк

IBI-Rating підтвердило рейтинг надійності банківських вкладів ПАТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК» на рівні 5

02.10.2015
IBI-Rating повідомляє про підтвердження рейтингу надійності банківських вкладів ПАТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК» на рівні 5 (відмінна надійність). Рейтинг надійності банківських вкладів на рівні 5 вказує на те, що фінансова установа надійна, своєчасно розраховується за зобов'язаннями в межах вимог, встановлених чинним законодавством України, в т.ч. НБУ, та має добру репутацію. Ймовірність виникнення проблем із своєчасним поверненням вкладів низька, оскільки фінансова установа малочутлива до впливу зовнішніх та внутрішніх факторів. Оцінка впливу зовнішніх факторів не поширюється на ситуації, пов’язані з форс-мажорними обставинами.

Підтверджений рівень рейтингу надійності банківських вкладів ПАТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК» обумовлений високим рівнем капіталізації фінансової установи, але капітал лише частково забезпечує покриття кредитно-інвестиційних ризиків. Разом з цим, на думку IBI-Rating, Банк в разі необхідності може розраховувати на підтримку з боку власників, про що свідчить збільшення обсягу статутного капіталу та наявність значного обсягу коштів власника у структурі зобов’язань Банку. Структура регулятивного капіталу складається переважно з коштів акціонерів у вигляді як статутного капіталу, так і субординованого боргу.

Обсяг високоліквідних активів перебуває на високому рівні та майже у повному обсязі покриває поточні зобов’язання. Якість активів зберігається доброю, втім реалізація кредитного та ринкового ризиків може чинити тиск на ліквідність Банку. ПАТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК» дотримується регулятивних вимог, вчасно та в повному обсязі виконує свої зобов’язання перед кредиторами.

Упродовж аналізованого періоду, завдяки наявній виключній концентрації клієнтського кредитного портфеля за основними позичальниками посилюється уразливість Банку до окремих фінансових ризиків. Основною складовою ресурсної бази залишаються кошти клієнтів та кошти власників. Однак наявна концентрація як ресурсної бази за основними кредиторами, так і клієнтського депозитного портфеля за основними вкладниками, підвищує уразливість Банку до ризику ліквідності. Окрім цього вплив на чутливість до окремих фінансових ризиків може посилитись внаслідок збереження негативних тенденцій в економіці країни та зниження платоспроможності позичальників. Разом з цим, Рейтингове агентство не виявило суттєвих претензій з боку клієнтів до роботи Банку.

За результатами роботи 9 місяців 2015 року діяльність Банку була прибутковою, а показники ефективності діяльності ПАТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК» залишаються на високому рівні.

Позитивно на рейтинг надійності банківських вкладів можуть вплинути: зниження залежності Банку від фінансового стану основних позичальників, зниження концентрації ресурсної бази за кредиторами та клієнтського депозитного портфеля за основними вкладниками, а також реалізація основних напрямів стратегії розвитку Банку. Негативно на рейтинг надійності банківських вкладів можуть вплинути: погіршення платоспроможності (ліквідності) Банку; зростання кредитних ризиків через погіршення обслуговування наданих кредитів, підвищення уразливості Банку до ринкових ризиків, зниження показників ефективності діяльності та збиткова діяльність, а також погіршення політичної та економічної ситуації в країні.

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від ПАТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК», в тому числі: річна фінансова звітність за 2011–2014 рр. та січень вересень 2015 року, інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку рейтингове агентство вважає достовірною.

Департамент рейтингів фінансової сфери.
За додатковою інформацією звертайтесь:
Прес-служба IBI-Rating
(044) 362-90-84
press(at)ibi.com.ua