Друк

IBI-Rating підтвердило рейтинг інвестиційної привабливості Кам'янця-Подільського

18.10.2019
Національне рейтингове агентство ІВІ-Rating повідомляє про підтвердження рейтингу інвестиційної привабливості м. Кам'янця-Подільського на рівні invBBB+.

Такий рівень рейтингу відображає достатню інвестиційну привабливість, порівняно з іншими об’єктами рейтингування. Позначка «+» - це проміжна категорія рейтингу відносно основних категорій.

При оновленні рейтингу було враховано:

1. Регуляторну політику, умови для ведення бізнесу та бюджетні можливості
У місті проводиться послідовна регуляторна політика, що спрямована на розвиток інвестиційного потенціалу. Рішення щодо регулювання діяльності бізнесу є публічними. Потенційні об’єкти для інвестування ідентифіковані та доступні (інформація й умови розміщено на сайті). Окрім того, на місцевому і регіональному рівні діють програми підтримки бізнесу. У місті забезпечені комфортні умови для надання адміністративних послуг (211 послуг), сервісна інфраструктура для бізнесу має достатній рівень розвитку.

Загальні надходження до бюджету у 2018 році склали 0,9 млрд грн, з яких 0,4 млрд грн – власні доходи. Частина коштів міського бюджету інвестується у проекти інфраструктури: обсяг капітальних видатків бюджету у 2018 році склав 48 млн грн, відповідні кошторисні призначення на 2019 рік склали 41 млн грн. Міська влада здійснює підтримку комунальних підприємств, через капітальні трансферти на надання гарантій за кредитами міжнародних установ, що дозволяє оновлювати їх матеріальну базу. При цьому, консолідоване боргове навантаження на міський бюджет зменшилось із 35,1% на початок 2018 року до 29,2% на початок 2019 року.

2. Структуру економічного комплексу та динаміку ключових економічних показників
Місто Кам’янець-Подільський є адміністративним та економічним центром району та має статус міста обласного підпорядкування. На 99,8 тис. жителів у місті функціонує близько 2 тис. підприємств і установ, а також 5,1 тис. підприємців. Економічний комплекс є помірно диверсифікованим за галузями та напрямками. Основу економіки міста формують металургія, машинобудування, енергетика, легка та харчова промисловість, а також торгівля та сфера послуг. Більшість економічних показників у 2016-2018 рр. демонстрували помірне зростання та є співставними із середніми по країні. У 2018 році, відносно 2017 року оборот роздрібної торгівлі зріс на 11,2% (до 1,8 млрд грн), обсяг реалізованих послуг – на 17,7% (до 421,9 млн грн), обсяг виконаних будівельних робіт – на 37,5% (до 220,4 млн грн), вантажообіг – на 10,4% (до 44,3 млн т. км). При цьому, ряд економічних показників залишались на рівні попереднього року або демонстрували незначне скорочення. Це, насамперед, обсяг реалізованої промислової продукції, капітальні та прямі іноземні інвестиції, зовнішньоторговельний оборот.

3. Стан ринку праці
За відносно низького рівня зареєстрованого безробіття, середня зарплата по місту у 4-му кварталі 2018-го року склала 7,1 тис. грн (74% від показника по країні), хоча і зросла за рік на 15%. Середньооблікова кількість штатних працівників практично не змінюється впродовж останніх років та складає 16 тис. осіб, ще 11 тис. осіб зайнято в малому та середньому бізнесі. У місті функціонує 13 вищих та професійно-технічних учбових закладів які готують фахівців різноманітних спеціальностей. У той же час, для міста, як і для інших регіональних центрів України характерною є проблема відтоку кваліфікованих кадрів за кордон.

4. Природньо-географічний потенціал та логістичні можливості
Загальна площа міста складає 2,8 тис. га. Кам’янець-Подільський має вигідне географічне розташування. Наявність залізничної інфраструктури та автошляхів (національного та регіонального значення) позитивно впливає на логістичні можливості міста. Помірно розвиненими є транспортна та складська інфраструктура. У той же час, відносна віддаленість міжнародних автошляхів та відсутність авіасполучення дещо обмежує розвиток логістичного потенціалу міста та його туристичного комплексу.

5. Умова життя та безпеку Місто має розвинену освітню, медичну, соціальну, комунальну інфраструктуру та задовільний стан екології. При цьому до основних проблем інженерно-транспортної сфери слід віднести застарілий стан житлового фонду і зношеність зовнішніх та внутрішньо будинкових інженерних мереж, а також недостатнє фінансування ЖКГ. Незважаючи на наявність нового будівництва, переважна частина житлових об’єктів та технічних приміщень є фізично та морально застарілими. Разом з тим, налагоджується співпраця з МФО стосовно участі в реалізації заходів з енергозбереження та енергоефективності.

Муніципальний департамент
За додатковою інформацією звертайтесь:
Прес-служба IBI-Rating
(044) 362-90-84
press(at)ibi.com.ua