Друк

IBI-Rating підтвердило кредитний рейтинг випуску облігацій ТОВ «МХ КОНСАЛТИНГ» на рівні uaBBB–

07.09.2020
IBI-Rating повідомляє про підтвердження довгострокового кредитного рейтингу випуску іменних відсоткових звичайних (незабезпечених) облігацій ТОВ «МХ КОНСАЛТИНГ» серії A на рівні uaBBB-, прогноз «у розвитку».

За інформацією Емітента найближчим часом ТОВ «МХ КОНСАЛТИНГ» увійде до складу небанківської фінансової групи «Саламандра», бенефіціарним власником якої виступить Юрій Явтушенко. Крім ТОВ «МХ КОНСАЛТИНГ» до складу Групи увійдуть страхові компанії ПрАТ «СК «САЛАМАНДРА», СК «Ван Клік», асистуюча компанія «Фінанс Лайн», Медичний центр «Саламандра», а також факторингова компанія «Маркс.Капітал».

Рішення про емісію зазначених цінних паперів номінальною вартістю 60 000 тис. грн прийнято у листопаді 2019 року. Залучене фінансування буде спрямовано на придбання високоліквідних об’єктів житлової нерухомості, капітальний ремонт та перепланування існуючих об’єктів нежитлової нерухомості, проведення робіт та надання широкого спектру послуг з метою покращення якості по операційному управлінню об’єктами нерухомого майна нежитлового призначення. Емісію облігацій здійснено серед заздалегідь визначеного кола осіб без публічної пропозиції. Погашення облігацій відбудеться у січні-лютому 2030 року.

Емітентом укладено договір добровільного страхування відповідальності перед третіми особами, предметом якого є майнові інтереси, пов’язані з обов’язком відшкодувати заподіяну шкоду третім особам та/або майну третіх осіб. Страховим ризиком є виникнення відповідальності відповідно до чинного законодавства за нанесення шкоди майну третіх осіб внаслідок невиконання обов’язків по виплаті купонного доходу або погашення за облігаціями.

У власності ТОВ «МХ КОНСАЛТИНГ» знаходиться інвестиційна нерухомість залишковою балансовою вартістю 47 317,9 тис. грн. Інвестиційна нерухомість диверсифікована за видами нерухомості та містами розташування. Станом на 30.06.2020 р. боргові зобов’язання компанії становили 75 753 тис. грн, з яких: 60 000 тис. грн – заборгованість за розміщеними облігаціями; 4 000 тис. грн (еквівалент 150 тис. дол. США) – заборгованість за банківським кредитом; 11 573 тис. грн – безвідсоткова поворотна фінансова допомога від кількох пов’язаних осіб. Таким чином, борг Емітента суттєво перевищує доходи від операційної діяльності, що вказує на високе боргове навантаження.

Чистий дохід ТОВ «МХ КОНСАЛТИНГ», що формується за рахунок здачі в оренду інвестиційної нерухомості, за підсумками 6 міс. 2020 року збільшився до 2 735 тис. грн, проти 493 тис. грн за аналогічний період попереднього року. Зростання боргових зобов’язань протягом аналізованого періоду зумовило суттєве підвищення фінансових витрат, обсяг яких збільшився до 3 523 тис. грн, проти 72 тис. грн за аналогічний період попереднього року. Як наслідок, діяльність ТОВ «МХ КОНСАЛТИНГ» за підсумками І півріччя 2020 року була збитковою – чистий збиток склав 1 860 тис. грн, проти 17 тис. грн чистого прибутку за 6 міс. 2019 року.

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від ТОВ «МХ КОНСАЛТИНГ», в тому числі: фінансова звітність за 2017-2019 рр. та І півріччя 2020 року, довідкова інформація про діяльність підприємства, параметри випуску облігацій, інша необхідна внутрішня інформація, очікування Рейтингового агентства IBI-Rating, а також інформація з відкритих джерел, яку рейтингове агентство вважає достовірною.

Корпоративний департамент

За додатковою інформацією звертайтесь:
Прес-служба IBI-Rating
(044) 362-90-84
press(at)ibi.com.ua