Друк

IBI-Rating підтвердило кредитний рейтинг та знизило рейтинг інвестиційної привабливості міста Харків

29.05.2023
Національне рейтингове агентство ІВІ-Rating повідомляє про підтвердження кредитного рейтингу м. Харків на рівні uaВВВ– зі зміною прогнозу з «негативний» на «у розвитку» та збереженням у контрольному списку (CreditWatch). Рейтинг інвестиційної привабливості було знижено до рівня invА. Такі рівні рейтингів відображають високу інвестиційну привабливість та достатню спроможність муніципалітету розраховуватися за своїми зобов'язаннями. Позначка «-» вказує на проміжну категорію рейтингу відносно основної категорії. Прогноз «у розвитку» вказує на можливі зміни рівня кредитного рейтингу протягом року. Знаходження у контрольному списку обумовлено погіршенням умов діяльності та посиленням невизначеності щодо перспектив розвитку економіки на тлі тривалих військових дій на території України через агресію з боку РФ.

При оновленні рейтингів було враховано:

1. Структуру економічного комплексу міста та динаміку ключових показників

Місто Харків має потужний промисловий комплекс, що характеризується значною питомою вагою високотехнологічних та інноваційних підприємств, продукція яких реалізується, в тому числі, на експорт. З самого початку повномасштабної війни Харків дуже сильно потерпає від агресії РФ: місто піддається ракетним обстрілам, внаслідок чого суттєво постраждала як промислова, так і цивільна інфраструктура. За період повномасштабної війни (протягом березня - грудня 2022 року) припинили діяльність 11 416 фізичних осіб - підприємців. Перемістили бізнес з Харкова та змінили свою юридичну адресу на іншу область або територіальну громаду протягом березня - грудня 2022 року 267 фізичних осіб - підприємців. Але незважаючи на воєнні дії підприємці шукають нові можливості для розвитку бізнесу в екстремальних умовах. Так, за даними Головного управління ДПС у Харківській області протягом березня - грудня 2022 року виявили бажання розпочати власну справу та офіційно зареєстрували свій бізнес 6 470 фізичних осіб - підприємців.

2. Ефективність фінансової політики та показники бюджету

Ґрунтуючись на положеннях нормативно-правових актів, в процесі виконання бюджету Харківської міської територіальної громади за 2022 рік вдалося уникнути критичного скорочення основних дохідних джерел та забезпечити збалансованість бюджету, оптимізувати структуру витрат та їх переорієнтованість на підтримку життєдіяльності населення міста Харкова. До бюджету Харківської міської територіальної громади за 2022 рік надійшло 15 824,0 млн грн, з яких доходи загального фонду склали 13 216,6 млн грн (83,5%), спеціального – 174,8 млн грн (1,1%), трансферти – 2 432,6 млн грн (15,4%).

Обсяг фінансових ресурсів бюджету Харківської міської територіальної громади у порівнянні з 2021 роком зменшився на 1 486,5 млн грн (на 8,6%), в тому числі власні доходи бюджету – на 1 112,8 млн грн (на 7,7%), трансферти – на 373,7 млн грн (на 13,3%). Питома вага власних доходів у бюджеті громади за результатами 2022 року збільшилась на 1,25 в.п.- до 85,04%.

Виконання уточнених планових показників бюджету Харківської міської територіальної громади на 2022 рік по доходах внаслідок військових дій та запроваджених в Україні на час війни податкових пільг склало 86,3%, у тому числі по загальному фонду – 86,6%, по спеціальному фонду – 53,9%, по трансфертах – 88,5%. До уточненого плану на рік недоотримано 2 515,9 млн грн, у тому числі власних доходів – 2 200,5 млн грн.

Боргова політика Харківської міської влади визначається потребою у залученні додаткового фінансування для реалізації проєктів з відновлення міської інфраструктури. Запозичення здійснюються як Харківською міською радою, так і комунальними підприємствами, у т. ч. під гарантії міської влади. Співвідношення прямого боргу станом на 01.01.2023 р. до обсягу власних доходів бюджету м. Харкова у 2022 році становило 10,91%. Сума прямого боргу та гарантованих кредитів (враховуючи лише фактичні залишки на 01.01.2023 р.) склала 16,73% від власних доходів бюджету за 2022 рік). Загальна сума консолідованого боргу дорівнює 8,1 млрд грн. (60,62% від власних доходів бюджету за 2022 рік).

Зважаючи на волатильність курсу гривні до основних світових валют, чутливість бюджету міста до валютних ризиків через значний обсяг коштів, залучених за кредитами міжнародних фінансових організацій, номінованих в іноземній валюті, є суттєвою. Частково зменшують ризики довгостроковий період погашення основної суми боргу за угодами про субкредитування та відсутність пікових навантажень. На тлі постійних ракетних обстрілів мали місце певні затримки з обслуговуванням залучених коштів. Але на даний час, незважаючи на триваючі військові дії, спостерігається покращення платіжної дисципліни, в зв’язку з чим було здійснено зміну прогнозу кредитного рейтингу м. Харків з «негативний» на «у розвитку».

3. Природно-географічний потенціал та наявність матеріальної бази для розвитку бізнесу

Особливістю економіко-географічного положення м. Харків є його розташування на перетині ряду важливих транспортних шляхів. Сьогодні він є дуже великим транспортним вузлом: залізничні шляхи та автомагістралі ведуть на Донбас, до Криму, до портів Чорного, Азовського й Балтійського морів, до багатьох великих індустріальних центрів, які розташовані за межами України.

Харків має потужний кадровий потенціал - він є ключовим науковим осередком країни з розгалуженою системою науково-дослідницьких інститутів та вищих навчальних закладів. За кількістю наукових і науково-технічних організацій Харків займає друге місце в країні після м. Києва. При цьому, конкуренція для бізнесу та вартість трудових ресурсів є нижчою, у порівнянні зі столицею. В місті наявна розгалужена транспортна, промислова, торгівельна та бізнес-інфраструктура, що створює сприятливі умови для розвитку бізнесу. Але на даний час внаслідок воєнних дій спостерігається пошкодження значної частини інфраструктури на території м. Харків. Також існує загроза знищення матеріальних активів та наявні певні ускладнення при веденні бізнесу (порівняно із містами, розташованими на значному віддаленні від лінії військового протистояння).

4. Бізнес- середовище та інвестиційна політика місцевої влади

Місцева влада проводить активну роботу в напрямку підтримки підприємництва, створення позитивного іміджу міста та реалізації інвестиційних проєктів, спрямованих на його розвиток. В 2019 році в Харкові було відкрито Науковий парк «Синергія», місією якого є розвиток науково-технічної та інноваційної діяльності, та бізнес-інкубатор, де науковцям допомагатимуть комерціалізувати свої ідеї та розробки. Також в місті працює комунальна установа «Офіс реформ», що займається впровадженням нових технологій в усі сфери життєдіяльності: побудова комунікації міської влади і городян, створення «розумного» міста, впровадження смарт-технологій та електронного урядування. Харків активно підтримує та розвиває кластерні ініціативи - в місті на даний час діють 8 кластерів. Здійснюється активна робота в напрямку промоції інвестиційного потенціалу міста. Наявний досвід успішної співпраці з іноземним інвесторами за рядом інфраструктурних проєктів. Але через триваючі активні обстріли Харкова зберігаються значні операційні та інвестиційні ризики, в зв’язку з чим рейтинг інвестиційної привабливості було знижено до рівня invА.

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від міста Харків, у тому числі: показники соціально-економічного розвитку, статистичні дані, казначейська звітність, програмні матеріали, інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку Рейтингове агентство вважає достовірною.

ІBI-Rating – найбільше українське рейтингове агентство. Працює з 2005 року та має статус уповноваженого на проведення рейтингової оцінки від НКЦПФР. Надає професійні послуги з кредитно-рейтингової оцінки й консультування, має чинне двостороннє партнерство з європейським рейтинговим агентством BCRA, сертифікованим в ESMA.

Муніципальний департамент
За додатковою інформацією звертайтесь:
Прес-служба IBI-Rating
(044) 362-90-84
press(at)ibi.com.ua