Друк

IBI-Rating підтвердило кредитний рейтинг та рейтинг інвестиційної привабливості Тернопільскої міської територійльної громади

17.07.2020
Національне рейтингове агентство ІВІ-Rating повідомляє про підтвердження кредитного рейтингу Тернопільскої міської територіальної громади (МТГ) на рівні uaВВВ+ з прогнозом «у розвитку» та рейтингу інвестиційної привабливості на рівні invА.

Такі рівні рейтингів відображають
достатню спроможність муніципалітету розраховуватися за своїми зобов'язаннями та високу інвестиційну привабливість. Прогноз «у розвитку» вказує на високу вірогідність зміни кредитного рейтингу протягом року. На даний час такий прогноз застосовується до усіх суб’єктів рейтингування. Він обумовлений посиленням невизначеності щодо дії органів влади і господарюючих суб’єктів у разі загострення епідеміологічної ситуації в Україні та світі. Позначення «+» вказує на проміжну категорію рейтингу відносно основної категорії.

При оновленні рейтингів було враховано:

1. Конкурентні переваги/недоліки у порівнянні з іншими муніципалітетами країни
У 2018 році місто Тернопіль та 8 населених пунктів об`єднались у територіальну громаду, що дозволило отримати додаткові можливості просторового планування. Тернопільська МТГ має значний агропромисловий та туристичний потенціал, зумовлений наявністю родючих ґрунтів, водних ресурсів та зелених зон для відпочинку. Громада має достатню кількість земельних ресурсів та нерухомого майна, що можуть бути використані для ведення підприємницької діяльності. Також перевагами є розвинена транспортна та інженерна інфраструктура, високий кадровий потенціал. Місцева влада проводить прозору та ефективну промислову та інвестиційну політику, спрямовану на розвиток малого бізнесу, підтримку місцевих виробників та розширення міжнародного співробітництва. Створено індустріальний парк «Тернопіль», ведеться робота з пошуку керуючої компанії.

2. Структуру економічного комплексу та динаміку ключових показників
Громада має стабільне операційне середовище та відносно диверсифіковану економіку, розвиток якої супроводжується збільшенням рівня зайнятості, чисельності суб‘єктів малого та середнього бізнесу за одночасного зростання обсягів інвестицій та будівництва. Загалом більшість показників стану економіки та господарського комплексу в перерахунку на одного мешканця перевищують та/або відповідають середнім по країні.

3. Показники бюджету
За 2019 рік загальні надходження до бюджету громади склали понад 2,6 млрд грн, що на 6,6% перевищило показник 2018 року. При цьому, власні доходи за відповідний період збільшились на 21,6% – до 1,6 млрд грн. Доходи бюджету є достатньо диверсифікованими за платниками та джерелами, що забезпечує відносну стабільність та прогнозованість надходжень. Видатки бюджету відповідають потребам громади, питома вага капітальних видатків за 2019 рік складає 18%. Бюджет характеризується помірним рівнем ліквідності.

4. Чутливість бюджету та економіки муніципалітету до впливу негативних чинників
Громада активно інвестує кошти у оновлення інфраструктури та підвищення енергоефективності, у тому числі, за допомогою залучення ресурсів комунальними підприємствами. При цьому, рівень прямого боргового навантаження на бюджет громади є незначним (1,7% станом на 01.01.2020 р.). Відношення прямого та гарантованого боргу до власних доходів станом на початок поточного року становило 8,6%. Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від Тернопільскої МТГ, у тому числі: показники соціально-економічного розвитку, статистичні дані, казначейська звітність, програмні матеріали, інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку Рейтингове агентство вважає достовірною.

Муніципальний департамент

За додатковою інформацією звертайтесь:
Прес-служба IBI-Rating
(044) 362-90-84
press(at)ibi.com.ua