Друк

IBI-Rating підтвердило кредитний рейтинг та рейтинг інвестиційної привабливості Тернопільської міської територіальної громади

30.11.2020
Національне рейтингове агентство ІВІ-Rating повідомляє про підтвердження кредитного рейтингу Тернопільської міської територіальної громади (МТГ) на рівні uaВВВ+ з прогнозом «у розвитку» та рейтингу інвестиційної привабливості на рівні invА.

Такі рівні рейтингів відображають достатню спроможність муніципалітету розраховуватися за своїми зобов'язаннями та високу інвестиційну привабливість. Прогноз «у розвитку» вказує на високу вірогідність зміни кредитного рейтингу протягом року. На даний час такий прогноз застосовується до усіх суб’єктів рейтингування. Він обумовлений посиленням невизначеності щодо дії органів влади і господарюючих суб’єктів на тлі загострення епідеміологічної ситуації в Україні та світі. Позначення «+» вказує на проміжну категорію рейтингу відносно основної категорії.

При оновленні рейтингів було враховано:


1. Конкурентні переваги у порівнянні з іншими муніципалітетами країни

Тернопільська МТГ включає до свого складу місто Тернопіль та 10 населених пунктів, що забезпечує додаткові можливості просторового планування. МТГ має значний агропромисловий та туристичний потенціал, зумовлений наявністю родючих ґрунтів, водних ресурсів та зелених зон для відпочинку. Громада має достатню кількість земельних ресурсів та нерухомого майна, що можуть бути використані для ведення підприємницької діяльності. Також перевагами є розвинена транспортна та інженерна інфраструктура, високий кадровий потенціал. Місцева влада проводить прозору та ефективну промислову та інвестиційну політику, спрямовану на розвиток малого бізнесу, підтримку місцевих виробників та розширення міжнародного співробітництва. Створено індустріальний парк «Тернопіль», ведеться робота з пошуку керуючої компанії.

2. Структуру економічного комплексу та динаміку ключових показників

Громада має стабільне операційне середовище та відносно диверсифіковану економіку, розвиток якої супроводжується збільшенням рівня зайнятості, чисельності суб‘єктів малого та середнього бізнесу за одночасного зростання обсягів торгівлі та будівництва. Значення ряду показників соціально-економічного розвитку в перерахунку на одного мешканця є вищими, ніж по Україні в цілому. Зокрема: обсяг роздрібного товарообороту, обсяг введення в експлуатацію житла; питома вага працездатного населення та рівень його зайнятості. При цьому деякі показники економічного розвитку мають нижчі значення, ніж по Україні в цілому (обсяги реалізації промислової продукції, зовнішньоторговий оборот товарами, обсяг іноземних інвестицій, рівень середньомісячної заробітної плати).

3. Показники бюджету
Тернопільська МТГ має достатній рівень бюджетної забезпеченості: обсяг доходів бюджету у перерахуванні на 1 мешканця перевищує показник місцевих бюджетів по Україні в цілому. За I півріччя 2020 року доходи бюджету громади склали 1068,45 млн грн. Порівняно з першим півріччям 2019 року має місце спад загальних надходжень бюджету на 21,3%, що складає 289,3 млн грн . Спад власних доходів склав 11,15 млн грн або 1,4 %.

4. Чутливість бюджету та економіки муніципалітету до впливу негативних чинників
Доходи бюджету є достатньо диверсифікованими за платниками та джерелами, що забезпечує відносну стабільність та прогнозованість надходжень. Бюджет має достатній рівень ліквідності та низький рівень прямого та гарантованого боргового навантаження. Обсяг консолідованого боргу є значним, але тиск на бюджет дещо мінімізується завдяки тривалому періоду кредитування з рівномірним графіком погашення та невисокими процентними ставками.

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від Тернопільскої МТГ, у тому числі: показники соціально-економічного розвитку, статистичні дані, казначейська звітність, програмні матеріали, інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку Рейтингове агентство вважає достовірною.

Муніципальний департамент
За додатковою інформацією звертайтесь:
Пресслужба IBI-Rating
(044) 362-90-84
press(at)ibi.com.ua