Друк

IBI-Rating підтвердило кредитний рейтинг та рейтинг інвестиційної привабливості міста Тернопіль

09.11.2018
Національне рейтингове агентство ІВІ-Rating повідомляє про підтвердження кредитного рейтингу м. Тернополя на рівні uaВВВ+ з прогнозом «стабільний» та рейтингу інвестиційної привабливості на рівні invА-. Такі рівні рейтингів відображають достатню спроможність міста розраховуватися за своїми зобов'язаннями та високу інвестиційну привабливість. «Стабільний» прогноз, з найбільш високою часткою ймовірності, передбачає незмінність рейтингу на горизонті 12 місяців.

Підтвердження рейтингів зумовлено збереженням позитивної динаміки ключових показників соціально-економічного розвитку та бюджету, розвитком обслуговуючої, комунальної, соціальної та освітньої інфраструктури. Вплив негативних чинників на фінансову спроможність міста залишається помірним, незважаючи на збереження складної економічної ситуації в країні та продовження військового конфлікту на сході України.

Рівні рейтингів підтримуються значенням міста, як регіонального центру, прийнятним консолідованим борговим навантаженням на дохідну частину бюджету, тривалим зростанням обсягів надходжень до місцевого бюджету майже за всіма основними статтями, а також співставним з середньоукраїнським рівнем бюджетної забезпеченості. Разом з тим, у міста є потреба у залученні додаткового фінансування, зокрема на відновлення об’єктів міської інфраструктури та житлово-комунального господарства.

6 ключових показників міста Тернопіль:

1. За І півріччя 2018 року у місті введено в експлуатацію 37,8 тис. м2 житла, що у перерахунку на 1 жителя майже вдвічі перевищує відповідний показник по країні; обсяг виконаних будівельних робіт у місті Тернопіль у порівнянні з І півріччям 2017 року зріс на 22,9% до 523,8 млн грн.

2. Обсяг реалізації промислової продукції у І півріччі 2018 року проти відповідного періоду 2017 року зріс на 12,2 % – до 5,8 млрд грн.

3. Роздрібний товарооборот у І півріччі 2018 року зріс на 6,9% до 3,74 млрд грн, та у перерахунку на І мешканця є у 2,3 рази вищим, ніж у середньому по Україні.

4. Власні доходи міського бюджету у січні – червні 2018 року проти відповідного періоду минулого року збільшились на 20,3% – до 0,63 млрд грн; частка податкових надходжень у структурі власних доходів міста склала 90%. Податкові надходження у аналізованому періоді зросли на 21,5%, неподаткові – на 10,4%.

5. Міський бюджет виконано з профіцитом у сумі 17,7 млн грн за січень-червень 2018 року. На видатки розвитку спрямовано з міського бюджету кошти в сумі 134,1 млн грн, що на 14,4% більше, ніж за аналогічний період 2017 року.

6. Рівень бюджетної забезпеченості у січні-червні 2018 року склав 2,9 тис. грн. Міський бюджет залишається бюджетом-донором, перераховуючи до державного бюджету реверсну дотацію. При цьому, обсяг трансфертів з державного бюджету склав 52,4% в загальному обсязі дохідної частини бюджету міста за відповідний період, і спрямовується переважно на фінансування видатків соціального захисту, освітньої та медичної сфер.

За словами Дмитра Задесенця, директора муніципального департаменту рейтингового агентства IBI-Rating: «На розвиток інвестиційного потенціалу м. Тернополя позитивно впливають дії місцевої влади із розбудови інфраструктури та покращення інвестиційного клімату, високий рівень диверсифікації економіки міста, а також можливість її подальшого зростання за рахунок внутрішнього попиту, вдалого розташування. Місту притаманні: сприятлива екологічна обстановка; розвинені комунальна сфера; навчальна і соціальна інфраструктура, а також значні інвестиції з боку місцевої влади у систему життєзабезпечення міста».

За словами начальника управління економіки, промисловості та праці, Тетяни Корчак
: «Із збільшенням можливостей наповнення міського бюджету з‘явилися додаткові ресурси для покращення інфраструктури та впровадження інноваційних технологій в транспортній галузі, де за участі міської влади вже зараз реалізується низка проектів та плануються до впровадженні нові. Затверджено концепцію новоствореного Індустріального парку «Тернопіль».

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від міста Тернопіль, у тому числі: показники соціально-економічного розвитку, статистичні дані, казначейська звітність, програмні матеріали, інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку Рейтингове агентство вважає достовірною.

Муніципальний департамент
За додатковою інформацією звертайтесь:
Прес-служба IBI-Rating
(044) 362-90-84
press(at)ibi.com.ua