Друк

IBI-Rating підтвердило кредитний рейтинг та рейтинг інвестиційної привабливості міста Суми

09.07.2019
Національне рейтингове агентство ІВІ-Rating повідомляє про підтвердження кредитного рейтингу м. Суми на рівні uaА- з прогнозом «стабільний» та рейтингу інвестиційної привабливості на рівні invА-.

Такі рівні рейтингів відображають високу інвестиційну привабливість та спроможність міста розраховуватися за своїми зобов'язаннями. «Стабільний» прогноз, з найбільш високою часткою ймовірності, передбачає незмінність рейтингу на горизонті 12 місяців.

При оновленні рейтингів було враховано:

1. Структуру економічного комплексу міста та динаміку ключових показників

Суми має досить потужний промисловий комплекс, що надає додаткові конкурентні переваги серед інших міст України. У 2018 році спостерігалось подальше зростання низки показників соціально-економічного розвитку: обсяг реалізованої промислової продукції зріс на 11,3% до 22,1 млрд грн, освоєних капітальних інвестицій - на 22,4% до 3,2 млрд грн, роздрібний товарооборот - на 19,7% до 6,4 млрд грн, обсяг виконаних будівельних робіт – на 25% до 1,2 млрд грн. За 2018 рік у місті введено в експлуатацію 65 тис. м2 житла, що у перерахунку на 1 жителя на 14% перевищує відповідний показник по Україні. Загалом більшість показників стану економіки та господарського комплексу міста (у т. ч. в перерахунку на душу населення) перевищують або відповідають середнім по країні.

2. Конкурентні переваги та недоліки у порівнянні з іншими містами країни

У Сумах локалізовані ключові органи державної влади регіону. Окрім того, місто має добру логістику, значну кількість навчальних закладів (за різними профілями), та розвинену обслуговуючу, комунальну й соціальну інфраструктуру. При цьому, конкуренція для бізнесу та вартість трудових ресурсів є нижчою, у порівнянні зі столицею.

3. Ефективність фінансової політики та показники бюджету

Власні доходи бюджету міста проти 2017 року збільшились на 18% – до 1,72 млрд грн; частка податкових надходжень у структурі власних доходів міста склала 90%. При цьому зазначені надходження помірно диверсифіковані за платниками та джерелами, що забезпечую відносну стабільність та прогнозованість надходжень до бюджету. Рівень бюджетної забезпеченості у 2018 році склав 6,5 тис. грн, та продовжує перевищувати середнє значення для місцевих бюджетів. Бюджет міста залишається бюджетом-донором, перераховуючи до державного бюджету реверсну дотацію - 87,3 млн грн у 2018 році. У 2018 році бюджет міста виконано з дефіцитом у сумі 90,7 млн грн, що головним чином пояснюється направленням на видатки вільного залишку коштів міського бюджету станом на 01.01.2018 відповідно до частини четвертої статті 14 та статті 72 Бюджетного кодексу України. При цьому, порівняно з попереднім роком зменшились рівень боргового навантаження та ліквідності бюджету; скоротився також обсяг капітальних видатків.

4.Чутливість бюджету та економіки міста до впливу негативних чинників

У міста є потреба у залученні додаткового фінансування, в тому числі на відновлення об’єктів міської інфраструктури та житлово-комунального господарства, що може спричинити залучення значного обсягу боргового фінансування комунальним сектором міста та відповідного збільшення обсягу консолідованого боргу у середньостроковій перспективі. При цьому, у аналізованому періоді комунальні підприємства не виходили на ринок позикового фінансування, а міська рада повернула частину позики, яка була залучена в попередніх періодах. За 2018 рік рівень консолідованого боргового навантаження (яке на 95% складається з заборгованості за середньостроковими позиками, залученими з єдиного казначейського рахунку в попередніх бюджетних періодах, і погашення якої, відповідно до пункту 21 прикінцевих та перехідних положень Бюджетного кодексу України, не вимагається до законодавчого врегулювання цього питання) на дохідну частину бюджету (без врахування трансфертів) знизився на 1,1 в. п. та на 01.01.2019 р. становив 5%. На думку Агентства, вплив негативних чинників на економіку та фінансову спроможність міста залишається помірним – промисловий комплекс частково адаптувався до ризиків, що виникли у зв’язку з військовим конфліктом на сході України та введенням торгових обмежень між Україною та РФ.

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від міста Суми, у тому числі: показники соціально-економічного розвитку, статистичні дані, казначейська звітність, програмні матеріали, інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку Рейтингове агентство вважає достовірною.

Муніципальний департамент
За додатковою інформацією звертайтесь:
Прес-служба IBI-Rating
(044) 362-90-84
press(at)ibi.com.ua